Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 241 – 6. april 2005 – side 11

Læserbrev

Fasthold Rådsstrategien!

Erik Ole Nielsen

Som gammel VS’er med stor sympati for fraktionen “Faglig Fællesliste“ har jeg gennem mere end 35 år været bekendt med IS-linien i den revolutionære bevægelse og læst artikler af Tony Cliff, Chris Harman, Tariq Ali m.fl. Som forhenværende tillidsmand og fællesklubformand på Tuborg fandt jeg det bedre at blive i VS, frem for at bryde ud, som det jo aktuelt skete.

Siden gik VS mere eller mindre i opløsning, og det nye arnested for praktisk politisk aktivitet blev af indlysende grunde Enhedslisten – jeg fortryder dog ikke!!

Selvom det i mit politiske liv er som et skridt til højre, mener jeg at det er vigtigt at venstrefløjen har en parlamentarisk repræsentation.
Det er som Lenin sagde, primært en offentlig talerstol, og så giver den adgang til medierne. Jeg har ingen tillid til gennemgribende reformer via parlamentet. De skal skabes i den direkte klassekamp på fabrikkerne, uddannelsesstederne, lokale kvarterer og i gaderne.

Her kommer vi så til humlen i dette indlæg. Jeg mener at den eneste måde vi kan opbygge et nyt samfund på, vendt mod kapitalismen, imperialismen og såmænd fagbureaukratiet, er ved i en revolutionær proces at lægge spirerne til et nyt proletarisk demokrati, byggende på rådssystemet, og hvor det garanteres at de delegerede til enhver tid er tilbagetrækkelige (hvis basis er utilfredse med deres indsats) og at valgperioden i øvrigt er begrænset i tid.

Denne holdning mener jeg – gennem mit støttemedlemskab af ISU at kunne genkende i IS/ISU.
Jeg vil derfor foreslå at I laver en artikelserie i Socialistisk Arbejderavis om rådsteorierne (Kapd, Panekoek etc.) og den praktiske udmøntning i den proletariske historie fra 1905 til nu.
Jeg prøver selv at rejse en sådan diskussion i EL jf. seneste nummer af “Rød-Grønne Linier“

Jo flere vi er på “fløjen“ som kræver en afklaring omkring hvad socialistisk demokrati i virkeligheden indebærer, des bedre.

Det er en relevant diskussion som burde være taget for lang tid siden, men OK nu prøver jeg. Kan det lade sig gøre at brede den til hele venstrefløjen vil det være fedt. Men OK – jeg forventer intet konstruktivt fra det stalinistiske og sino-stalinistiske “venstre“.

Jeg mener at vi som indtager proletariske socialistiske holdninger bør trække på samme hammel. Vi skal smide 50 års venstrefløjsgods væk og skabe rum for det revolutionære, det nye, det proletarisk-demokratiske: RÅDSSYSTEMET som afløser den kapitalistiske stat.

Erik Ole Nielsen
Østerbro

Flere artikler fra nr. 241

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Erik Ole Nielsen

Siden er vist 2048 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside