Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 242 – 27. april 2005 – side 4

Foghs asociale politik

Lene Junker

Efter folketingsvalget og formandsvalget i Socialdemokratiet tegner der sig nu en massiv centrum-højre blok i Folketinget. De Radikale og Socialdemokratiet ser sig nu i endnu højere grad som partier, der vil indgå i en konstruktiv dialog med regeringen – og ikke opbygge en reel opposition.

Det giver Anders Fogh let spil og masser af muligheder for at få det meste af regeringens politik igennem, samtidig med at han kan fortsætte med at fremstille sig selv som en midtsøgende statsminister og beskytter af velfærden.
Midten af dansk politik er rykket til højre, og nu flokkes både V&K og S&R om denne midte. Konsekvensen af denne trængsel på midten er, at der kun fremvises en eneste mulig politisk løsning på samfundets udvikling.

På overfladen beskrives politikken med ord som globalisering, fornyelse, valgfrihed og fleksibilitet. Tilbage står så kun at afgøre, om Helle eller Anders skal stå i spidsen – om hvem af dem, der skal være statsminister.
Når V&K og S&R kan finde sammen i en konstruktiv dialog, er det ikke kun fordi, de konkurrerer om stemmerne på midten. De deler en række grundsynspunkter om samfundets udvikling. F.eks. at markedskræfterne skal spille en central rolle både nationalt og internationalt og at den liberalistiske tankegang skal gennemsyre måden, vi indretter vores liv på.
Derfor er der også enighed om de meget store og betydningsfulde spørgsmål, som: Strukturreformen, EU-traktaten, fortsat deltagelse i Irak-krigen, en restriktiv flygtningelov, og privatisering og individualisering af velfærden generelt.
Strukturreformen og EU-traktaten er nye tiltag, som vil give endnu mere plads til markedskræfterne og liberalismen.
Desuden kan vi forvente mere af samme skuffe fra Anders Foghs regering, som vi fik de første fire år.
For at illustrere, hvad vi kan forvente os, kommer her en liste over Fogh-regeringens synderegister.

1. Fogh har taget fra de fattige:
Foghs skattelettelser, skattestop og økonomiske politik skaber stadig større social ulighed i Danmark. De lavtlønnede har intet fået ud af skattelettelserne, og de udgør 1,3 millioner mennesker i Danmark. De som bor i en lejebolig har kun mærket huslejestigninger, og de udgør 47 % af befolkningen. Efterlønnen og folkepensionen er også truet.
Fakta:
˜ 50.000 modtagere af kontanthjælp går ned i ydelse
˜ 900.000 på overførselsindkomst er ikke reguleret
˜ 2,3 millioner danskere tjener under 200.000, og har ikke fået del i skattelettelserne
˜ 60 % af danskerne fik ingen glæde af skattestoppet, bl.a. fordi mange af dem bor i lejebolig

2. Fogh har givet til de rige:
Der er blevet 2.500 nye mangemillionærer med en fri kapital på over 2.500.000 kroner i 2004. Aldrig har erhvervslivet haft det så godt. Direktørerne og aktionærerne kan konstatere, at overskuddene vokser, og arbejderne er produktive som aldrig før. Og fremtiden tegner endnu lysere. Fx er den kommende kommunalreform en ladeport til yderligere udlicitering, og der er sat fart på privatiseringen af DSB, DONG, Post Danmark og mange flere. Danmarks rigeste og mægtigste mand, Mærsk Mc-Kinney Møller, har fået den danske olie i Nordsøen foræret i de næste 40 år, og så har han oveni fået en fyrreårig garanti for skattestop på olien.
Fakta:
˜ Danske aktieejere er blevet 111 milliarder kroner rigere i 2004
˜ Danmarks 50 største firmaer havde 43 milliarder i nettooverskud i 2003
˜ Boligejerne blev 200 milliarder rigere i 2004
˜ Den rigeste tiendedel fik 70 % af skattelettelsen
˜ Selskabsskatten sænkes med 2 % til 28 svarende til 2,8 milliarder kroner.

3. Fogh er medansvarlig for 100.000 civile døde i Irak:
De levende irakere må leve med de katastrofale forhold, hvor menneskerettigheder, velfærd og demokrati undertrykkes af besættelsesmagten. Fogh har højlydt tilsluttet sig de falske begrundelser for krigen og været en trofast støtte for Bush. Og Fogh har solgt Thule-basen til USA, så de kan lave missilskjold.


4. Fogh har medvirket til racisme og islamofobi
De er muslimer og mørke i huden. Manden har skæg og kvinden tørklæde. De følger deres kulturelle rødder, samtidig med at de udøver deres religion. Generelt er muslimer ikke fundamentalister, men følger deres kulturelle rødder og udøver deres religion. Medierne har stemplet dem, og staten opfatter dem som potentielle terrorister. Fogh har sammen med Dansk Folkeparti gjort fremmedhadet og hetzen mod islam til officiel dansk politik.
Mange er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse. De lever indespærret i flygtningecentre i flere år uden mulighed for arbejde eller uddannelse.
Nogle af dem har endda levet på straffeordningen med madkasser. Fogh har sørget for, at antallet af flygtninge falder og endnu flere afvises. Danmark bryder FN’s konventioner og er det sværeste land at komme ind i Europa.
Fakta:
˜ 24-årsreglen nægter indvandrere ret til at gifte sig
˜ Madkasse og kontantkasse for flygtninge uden hjemland
˜ Integrationsydelsen er fattigdom
˜ Kun 1300 flygtninge fik asyl i 2004 – svarende 20 % af antallet i 2001
˜ Kun 2300 indvandrere fik familiesammenføring – svarende til 25 % af antallet i 2001

5. Fogh satser på eliteskoler.
Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF gennemført de største reformer af det danske uddannelsessystem siden 70’erne. Reformer, som skærper de sociale skel og øger markedsgørelsen betragteligt. De har sat elite frem for bredde. De har sat erhvervslivet frem for selve livet.
Fakta:
˜ Nedskæringer på 1,4 milliard
˜ Skolepraktikken er sparet væk
˜ Voksenuddannelse nedskåret med 900 millioner
˜ Gymnasiereformen åbner for elite- og sponsorgymnasier
˜ Universitetsreformen har givet magten til multinationale direktører
˜ Mere test og karakterer

6. Fogh ser stort på miljøet.
Der bliver flere af dem. Biler og svin. Antallet af biler vokser i takt med besparelserne på de kollektive transportmidler og udvidelsen af motorvejene.
Under Foghs regering er en lang række miljøforanstaltninger sparet væk, fx „Den grønne jobpulje“ og forskning i pesticider, der forurener vores grundvand. Kontrollen med miljøsvinene er mindsket, fx er Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelser besparet med 11 %, og det er dem, som skal checke A.P. Møller-Mærsk’s olieforurening i Nordsøen. Regeringen har nedlagt massevis af miljøaktiviteter og i stedet oprettet Institut for miljø vurdering.
Fakta:
˜ Miljøministeriet beskåret med 45 %
˜ Vedvarende energi bespares med 136 millioner kroner
˜ Danmark har en af de største CO2-stigninger
– klodens ozonlag nedbrydes
˜ Bilismen fremmes med 5 milliarder til motorveje og 130 km i timen
˜ Den offentlige trafik nedskæres med 311 millioner kroner
˜ Takstforhøjelser på op til 20 % i bus og tog

Vi må bruge 1. maj til at vise vores utilfredshed med Fogh regeringens politik.
Vi må arbejde på at opbygge en reel opposition på arbejdspladser, skoler, uddannelsessteder, på at opbygge antikrigsbevægelsen og de bevægelser, som kæmper for global retfærdighed, går imod EU-traktaten og bekæmper racismen.
Her findes grundlaget for at opbygge et alternativ til markedskræfterne og nyliberalismen. Venstrefløjen må tage denne opgave på sig og insistere på, at EN ANDEN VERDEN ER MULIG.

Flere artikler fra nr. 242

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 2601 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside