Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 242 – 27. april 2005 – side 6

Interview med Jesper Petersen

Udfordring Europa

Jakob L. Krogh

Socialistisk arbejder avis har talt med Jesper Petersen, der er medlem af styregruppen i Udfordring Europa og landsformanden for SFU.

Udfordring Europa er en ny venstrefløjsorganisering, der er EU kritisk. Udfordring Europa anbefaler at stemme nej den 27. september, når Danmark skal stemme om den nye EU-forfatning. Hvorfor vil I stemme nej?
Der er tre hovedårsager. For det første er forfatningen et neoliberalt dokument, der vil aflyse den politiske kamp mellem højre og venstre i EU. For det andet vil den medføre et øget pres for at liberalisere og privatisere det offentlige. For det tredje vil den medfører en øget oprustning med dannelsen af en EU-hær. Derudover er der store demokratiske problemer ved forfatningen, bl.a. i form af en gummiparagraf, der kan overføre mere magt til EU uden at befolkningen bliver spurgt først.
Hvad vil et ja til forfatningstraktaten betyde for den danske velfærd?
Det kan godt være, at der ikke vil ske noget inden for de første to år, men på sigt vil den betyde, at social-, sundheds- og udannelsesområderne kommer ind under den fælles EU-handelspolitik. Det vil få den konsekvens, at private virksomheder fra lande over hele verden, der udbyder velfærdsservice, skal have ret til at få lige så meget statsstøtte, som vi giver offentlige udbydere af velfærdsservice. Det, mener jeg, er et stort angreb på den måde, vi har valgt solidarisk at organisere velfærdssamfundet i Danmark.

Hvorfor er der brug for Udfordring Europa?
Der er brug for en ny organisation, som står fast på, at der er behov for et forpligtende Europæisk samarbejde på tværs af grænserne, at der er nogle problemer, vi er nødt til at løse i fællesskab, men som samtidigt siger, at den måde, som EU udvikler sig på i dag, ikke er god nok. Der er brug for en venstreorienteret kritik af den måde, EU fungerer på, med tydelig politik kulør og politik brod. Junibevægelsens mere tværpolitiske kritik har spillet fallit. Det er et stort problem, at Junibevægelsen bruger nationalistiske argumenter for at tiltrække højrefløjsvælgere.

I skriver på jeres hjemmeside, at I vil „levere et konstruktivt og stærkt modstykke til den del af venstrefløjen, som har forsøgt at tage patent på at definere „den internationalistiske socialist“ ved at opgive EU-kritikken og kalde den nuværende model progressiv. „
Det skal forstås som et angreb på de centrumvenstreorienterede i Danmark, som fuldstændigt har opgivet at kritisere EU’s neoliberale udvikling og som i frygt for USA lukker øjnene for, at EU på mange måder fører den samme politik og på mange måder vil skade kampen for et mere solidarisk samfund i Danmark, hvis vi vedtager forfatningstraktaten.

Der er mange, der argumenterer for, at EU kan være et alternativ til USA – er du enig?
EU kan ikke være et alternativ på den måde, at vi skal have en EU-hær. Men det kan være et politisk alternativ i den forstand, at EU skal bruge andre metoder til at bekæmpe terror. EU skal lægge meget mere vægt på en blød sikkerhedspolitik. Hvis EU gik i den retning, mener jeg godt, det kunne være et modstykke til USA’s fokus på militærløsninger. Desværre er det ikke det, der ligger i forfatningstraktaten.

Hvordan kan udfordring Europa skabe en aktivistisk kampagne for et nej til EU traktaten?
Vi vil arrangere møder og konferencer, få lavet materialer og oprette lokalgrupper. Vi vil forsøge at markere os i dagspressen, hvad der allerede er lykkes godt i forbindelse med lanceringen af Udfordring Europa.
Vi har bl.a. haft en debat i Politiken med Nyt Europa. I debatten fremførte vi en centrumvenstre kritik af EU, der ikke lød ud af EU, men et andet EU. Vi skal tale til de centrumvenstrevælgere, der er i tvivl, og som måske har tænkt sig at stemme ja, fordi SF og Socialdemokratiet anbefaler det. De vælgere skal vi overbevise med en konstruktiv EU-kritik. Uden de vælgere får vi ikke et nej til forfatningen.
Har SF’s anbefaling af et ja til forfatningstraktaten været afgørende for dit engagement i Udfordring Europa.?
Ja SF’s anbefaling af et ja har øget behovet for en centrumvenstre aktør i den danske EU-debat, der bredt på venstrefløjen kan komme med en venstreorienteret og konstruktiv kritik af EU.

Hvordan bliver man medlem af Udfordring Europa?
Man kan melde sig inde på
www.udfordringeuropa.dk Vi har på de første 14 dag fået over 200 medlemmer. Vi håber på, at få over 350 medlemmer inden Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa uddeler tilskud for de næste 3 år. Det sker 9. maj. Derudover vil vi hurtigst mulig arrangere et årsmøde, hvor vi kan planlægge aktiviteter rundt om i landet.

Flere artikler fra nr. 242

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 3055 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside