Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 242 – 27. april 2005 – side 10

One solution – revolution

Her står ISU

Sara Andersen

Hver dag er vi vidner til, hvordan fattigdom, voksende ulighed, miljøkatastrofer og barbariske krige ødelægger livet for millioner af mennesker verden over. Kapitalismen har etableret sig som en permanent global uretfærdighed.

Dette er en virkelighed, som vi må forholde os til, men dermed ikke sagt, at det er grundvilkår vi stiltiende må acceptere, og det gør vi heller ikke. Overalt på kloden vokser modstanden mod det kapitalistiske system. Folk har fået nok og mange ønsker i dag at lave verden om.
I ISU kan du være med til at kæmpe for en anden verden – en verden uden sult, arbejdsløshed, racisme, nazis-me, forurening og krig – en socialistisk verden. Vi kæmper for et socialistisk samfund, hvor alle folk skal have de sam-me økonomiske muligheder og de samme rettigheder og muligheder for indflydelse. I et socialistisk samfund bliver produktionsmidlerne ejet og kontrolleret af hele samfundet, i modsætning til i dag hvor det er det lille mindretal, som sidder på den økonomiske magt, og reelt tager beslutningerne om, hvor mange der skal have et job, hvad der skal produceres osv.

Socialisme fra neden
Socialisme skal opbygges fra neden. Det vil sige, at det er det store flertal af almindelige mennesker som selv må omstyrte samfundet og skabe et nyt. Det er arbejderklassen og de studerende, der besidder den største magt i kampen for socialisme, og det er gennem arbejdernes masseaktivitet, såsom strejker og demonstrationer, at arbejderklassen og de studerende har mulighed for at tage kontrol over samfundet og på demokratisk vis planlægge produktion og fordeling.
Derfor er det også ude i bevægelsen, at du ofte befinder dig som revolutionær socialist. Det er her vi skal ud og tage argumenterne for, hvad der kunne gøre bevægelsen stærkere, dybere og i stand til at vin-de. Det er her vi skal pege på perspektivet om socialisme. Det er her, der er mulighed for forandring og ikke kun bag Christians-borgs fedtede ruder.

Reform eller revolution
ISU er et revolutionært parti. Vi mener således ikke, at man kan opnå et socialistisk samfund blot ved at ændre på kapitalismen. Reformer inden for det kapitalistiske system kan ikke fjerne undertrykkelse og udbytning, og vi er derfor nødt til at fjerne hele det kapitalistiske system gennem en revolution, og derefter opbygge et nyt. En revolution er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men derimod en proces hvor vi vil opleve, at protesterne vil blive så massive blandt arbejdere og studerende, at flertallet i sidste ende vil være i stand til at vælte magthaverne og opbygge en helt anden type stat: nemlig en arbejderstat, som bygger på arbejdernes egne organisationer. Således kan vi opbygge et samfund baseret på direkte demokrati.
Dermed ikke sagt at vi ikke kæmper for selv de mindste forbedringer, vi kan opnå gennem reformer i dag. Reformister kæmper for reformer som et mål i sig selv, mens vi arbejder for reformer i den udstrækning, at de øger selvtilliden hos arbejderklassen, og troen på at kunne smadre hele det kapitalistiske system.

Internationalisme
Kapitalismen rammer os alle på tværs af landegrænser. Derfor er kampen for socialismen også global. ISU arbejder derfor for international solidaritet mellem arbejdere i alle lande. Kapitalismen splitter arbejderklassen ved at bruge seksuelle, racemæssige, og nationale afgræsninger. De grupper inden for arbejderklassen, der er mest udsat for undertrykkelse, er også dem der lider mest under kapitalismen. Vi er internationalister, fordi det er nødvendigt at sprede arbejderklassens revolutioner rundt i hele verden i kampen for at opnå socialisme. Vi er imod imperialisme. Vi er for åbne grænser, og vi støtter alle bevægelser, der kæmper mod national undertrykkelse
Der findes ikke socialisme i noget land – ligesom der heller ikke har været det i Østeuropa eller i Stalins Rusland. Tværtimod viser udviklingen i Rusland, at socialisme ikke kan opbygges i et land. Vi er for kvindernes sociale, økonomiske og politiske frigørelse, og vi er imod enhver form for undertrykkelse af seksuelle minoriteter.

Hvordan arbejder vi i praksis ?
Du kan ikke være socialist alene, og vi kan ikke forandre verden, hvis ikke alle dem der ønsker at ændre verden melder sig ind i en socialistisk organisation. Jo flere organiserede socialister vi er, jo nemmere bliver det at tage del i de konkrete kampe og kampene om ideerne. Alene kan vi sidde derhjemme og brokke os, sammen kan vi forandre verden.
Vi mener ikke, at alternativet til krig og nyliberalisme er langt væk, eller blot er en smuk drøm. Vi står midt i det. Vi har i de seneste år set en voksende vilje til at gøre modstand og til at slås for en bedre og mere retfærdig verden. Anti-krigsbevægelse, Forsvar Christiania, protester mod privatisering og nedskæringer, Danmarks og Europas sociale forum er alternativet.
Som organiserede i ISU er vi en stor del af denne bevægelse af modstand. Vi er med til at opbygge netværk af folk på vores skoler, universiteter og arbejdspladser som vil en anden verden.
Under krigen mod Irak var vi med til at opbygge anti-krigsgrupper. Vi kunne, fordi vi var organiserede, spille en ledende rolle på vores lokale skoler, da vi udtrykte og handlede på det, mange mennesker tænkte – nemlig modstanden mod krigen. Vi var med til at opbygge verdenshistoriens største protestbevægelse.

Så selvom venstrefløjen i Danmark kan virke som lille og splittet, er det ikke det samme som, at protesterne mod uretfærdighed, krig og regeringen ikke eksisterer.
Tværtimod er der masser af mennesker som vil slås, og håber og tror på en bedre verden. Disse mennesker er dem vi samarbejder med og aktiverer i konkrete aktiviteter. Vi er med til at styrke, politisere og radikalisere bevægelsen. Vi vil danne et radikalt alternativ til pamperne i fagbevægelsen. Vi vil et alternativ der vil slås mod nedskæringer og uretfærdighed.
Kort sagt: VI VIL HAVE SOCIALISME!!

Flere artikler fra nr. 242

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Sara Andersen

Siden er vist 2235 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside