Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 242 – 27. april 2005 – side 11

ISU voxpop

4 medlemmer svarer på, hvorfor de er med i ISU

Hvorfor er du aktiv socialist

Pernille Høiris Pedersen, studerende på Århus Uni.

Jeg er så pisse træt af regeringens racisme, dens latterlige og ligegyldige socialpolitik og dens uddannelsesreformer, som stinker langt væk af  udlicitering og forskelsbehandling, at jeg dårligt kan udtrykke det uden  brug af vulgære ord i massevis. Jeg vil ikke uddanne mig efter ordre fra erhvervslivet og jeg vil ikke indordne mig, under det massehysteri regeringen skaber, for at jage folk over på de uddannelser som så åbentlyst gavner deres venner i Dansk Industri m.v.

Derfor har jeg valgt humaniora, og derfor er jeg med i Internationale Socialisters Ungdom. Jeg vil arbejde for at fjerne erhvervslivets ledere fra deres selvbestaltede lederposter i universitetets bestyrelse, og sparke dem derhen, hvorfra de kom. De har ikke nogen ret til at diktere mit uddannelsesvalg og deres forsøg på at tvinge nyliberalistiske  markedskræfter ind på landets universiteter kan aldrig komme til at gavne kvaliteten af min uddannelse.

Hvorfor blev du medlem af ISU

Jesper Juul Mikkelsen, Læser på Socialvidenskab på RUC

Jeg har været politisk aktiv på venstrefløjen i mange år, og jeg har været aktiv mod krigen på mit universitet og der mødte jeg ISU – og jeg fandt ud af, at det er vigtigt at få noget teoretisk baggrund for at lave aktivitet mod krigen. Derfor meldte jeg mig ind.

Hvorfor syntes du man skal melde sig ind i ISU?

Fordi vi har brug for et stærkere og større revolutionært parti, fordi det er det parti der kan være med til at styrke bevægelsen og kampen for en mere retfærdig verden, og en hverdag der er til at leve i for almindelige mennesker.

Hvorfor meldte du dig ind i ISU?

Jonathan Højgaard, HF-studerende, Silkeborg.

Jeg har i lang tid været venstreorienteret, jeg meldte mig ind i ISU fordi jeg blev overbevist om, at skoling er en absolut nødvendighed, og det syntes jeg ikke, der er ret mange partier udover IS der gør noget ud af – derudover tror jeg heller ikke på den parlamentariske vej til socialisme, og det er ISU også en af de eneste organisationer der fastholder, at revolution er en nødvendighed hvis man skal omstyrte kapitalismen.

Hvorfor blev du medlem af ISU?

Sara Andersen, Læser Internationale udviklingsstudier på RUC

Så længe jeg kan huske, har jeg været bevidst om, at der var noget rivende galt med den verden vi lever i, og at jeg derfor havde lyst til at gøre noget for at ændre den. Jeg ville bekæmpe racisme, fjerne sult og nød, stoppe krigene og så videre. Jeg vidste desværre bare ikke helt, hvordan jeg mere konkret skulle gribe det an. Derfor blev det mest til nogle få “nej til racisme demonstrationer”, medlemskaber hos diverse nødhjælpsorganisationer og utallige politiske diskussioner med venner og familie.

Diskussionerne var som sådan spændende nok, men jeg var ikke i stand til præcist at pege på, hvorfor problemer som ulighed og krig opstod, og dermed også hvad der skulle til for at ændre det. Enhver form for politisk aktivitet var fuldstændig fraværende på mit gymnasium, og det var derfor først på universitetet, og i særdeleshed i forbindelse med antikrigsbevægelsen, at jeg begyndte at snuse til de revolutionære ideer.

ISU var repræsenteret på RUC, og efter utallige samtaler med disse utrættelige medstuderende, blev jeg mere og mere klar over, hvor jeg kunne finde svarene på de spørgsmål, jeg ikke tidligere kunne svare på. Jeg begyndte at komme til introduktionsmøderne, flere demonstrationer, seminarer osv. og meldte mig til sidst ind som aktivt medlem.

Grunden til at jeg valgte IS frem for et andet revolutionært parti, var blandt andet på grund af det høje aktivitetsniveau, som gav mulighed for at gøre en aktiv forskel. Følelsen af at demonstrere sammen med tusindvis af mennesker giver følelsen af, at det er muligt at ændre verden.

Flere artikler fra nr. 242

Flere numre fra 2005

Siden er vist 1394 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside