Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 243 – 2. juni 2005 – side 13

Uddannelse

Reaktionær offensiv

Jakob Nerup

Bertel Haarder er gået i den lovede offensiv for at omdanne det danske uddannelsessystem i sit billede. Haarders verdensbillede er præget af stærkt reaktionære, markedsgjorte og elitære holdninger. Taxametersystemet er hans opfindelse, og han brugte sin tid som undervisningsminister op gennem 1980’erne på at markedsgøre hele styringen af det danske uddannelsessystem. Det lider de tekniske skoler, handelsskolerne og en masse videregående uddannelser under den dag i dag.

Haarders tankesæt er firkantet. Kristendom er et basalt og rigtigt værdisæt, mens islam er fjendebilledet, som skal holdes ude af undervisningen. Danmark er bedre end alle andre, og derfor er de nationale myter vigtige. Derfor er det indlysende for Bertel, at der skal være en centralt politisk dikteret historiekanon.
Foghs regering har gjort det til sit varemærke, at mantraet om uddannelse og forskning er den danske vej i globaliseringen. Det lyder jo flot, hvis det indbefattede os alle, men de reformer og initiativer, som regeringen gennemfører, handler alle om prioriteringen og udskillelsen af en snæver elite, der skal virke tæt sammen med industrien. Seneste skud på denne stamme er de skærpede krav til optaget på universiteterne.
Den danske ungdom går sine egne veje, som ikke er Foghs. De går til de humanistiske og venstreorienterede værdier. De går i tøj med budskaber og taler ikke “pænt“. Derfor pisker regeringen og medierne en stemning op, hvor der skal gennemføres bedre moral gennem forbud mod tøj, der er udfordrende eller har politiske budskaber, og der skal indføres klippekort for dårlig opførsel.
Som en sort sky i horisonten hænger Bologna-processen, der vil privatisere og fuldstændig markedsgøre det europæiske uddannelsessystem. En udvikling, som de danske politikere ikke vil tale om, men som de allerede er involveret i gennem det danske EU-medlemskab.

Flere artikler fra nr. 243

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2401 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside