www.kritiskdebat.dk">
Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 244 – 3. august 2005 – side 4

Professor i uddannelsesforskning

Uddannelsessektoren offer for gidseltagning

“Ser man uddannelsespolitikken som projektionsskærm for en mere fundamental ideologisk “kulturkamp“ er der måske slet ikke så store modsætninger mellem den kultur-konservative skolepolitik og den ny-liberale institutionsudvikling. Begge sætter spotlys på den enkelte: Individet skal opdrages og disciplineres i skolen. Efter konfirmationen, eller i hvert fald Folkeskolens afgangsprøver (sådan ca) må hver enkelt klare sig selv på det fri marked. Den ny-liberale politik er hverken særlig liberal eller særlig ny“.

Sådan skriver Henning Salling Olesen, der er professor ved institut for uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet. I en længere artikel i Tidsskriftet KRITISK DEBAT, forklarer han sammenhængen mellem nyliberalistisk forvaltningspolitik i uddannelsessystemet og den kulturkonservative skolepolitik, som blæser stormfuldt gennem de danske medier.

Han argumenterer imod det, som i tidligere artikler i Socialistisk Arbejderavis har været omtalt som den neo-konservative offensiv, på følgende måde:

”De konservative slag med halen...”

De seneste måneder har vi set en forbavsende kultur-konservativ strømning i uddannelsespolitikken...

Der er kommet andre virkelig gammeldags ideer på banen. Det tydeligste eksempel er genindførelsen af kanon’er i en række grundlæggende kulturformidlende fag (matematik og visse natur-fag behøver ikke indføre en kanon – de har den pr tradition). Det er svært at sige hvor stor skade det vil gøre – men det er med rette blevet påpeget, at der her er tale om en konservativ, national identitetspolitik – den labile danske identitet skal styrkes ved at vi igen lærer (lidt af) danmarkshistorien udenad, læser de (samme) nationale digter-koryfæer, og måske også lærer lidt salmevers. Selv om det langt fra er sikkert at denne krig kan vindes med kanon’er bliver alle jo desværre grebet af (selv)højtidelig respekt for disse kulturskatte, og synger med på kanon’en.

Drejningen i skolepolitikken ligner det vi kender fra Reagan-tidens USA som “back to basics“. De basale kundskaber og færdigheder kombineret med disciplinering og konkurrence er hjørnestenene. Lærernes opgaver er at varetage denne discplinering og kontrol, og formidle et på forhånd fastlagt pensum. Fastlæggelse af en centralt fastlagt (vejledende!?) kerne i disse fags læseplan er en centralisering af undervisningsplanerne som muligvis krænker lærernes metodefrihed, men det er ikke det primære problem. Det primære problem er at det hæmmer dem i at lave ordentligt pædagogisk arbejde.”

Henning Salling Olesen udbygger argumentationen og sammenhængen til den nyliberalistiske markedsorientering:

” ...og den ny-liberale reformkurs“

Uddannelsessystemet skal være efterspørgselsdrevet og i stigende grad brugerbetalt. Uddannelsesinstitutioner skal være store, ledelsesstærke virksomheder, der drives krypto-kommercielt. Fusioneringen af erhvervsskoler og AMU-centre, og dannelsen af CVUer er de primære eksempler. Prisen herfor er at eksisterende gode og effektive samspils-relationer mellem uddannelser og erhverv er blevet kappet eller i hvert fald besværliggjort (AMU og industrien, mellemuddannelserne og deres respektive sektorer)...

Denne strategi er først og fremmest inspireret af ny-liberal økonomisk tænkning og dens forvaltningsmæssige kusine “New public management“. Al tanke om “market failure“, at altså markedsmekanismen under visse omstændigheder kan slå fejl som middel til at fremkalde rationelle beslutninger og resourceallokeringer, er glemt. Ellers ville det ikke tage mange sekunder at se at disse omstændigheder i høj grad gør sig gældende i uddannelsessektoren. Den guddommelige tanke at jo hurtigere unge kommer ud af uddannelsessystemet jo længere tid er de på arbejdsmarkedet, og desto større samfundsmæssig værdi kan de præstere kan vel kun være tænkt af en økonom, som ikke vil påtage sig at operationalisere kompetencers samfundsmæssige betydning i andet end livsløn ...

Måske bliver vores stakkels uddannelsessektor et let offer for symbolsk gidseltagning netop fordi dens reelle funktionsmåde både er svær at styre og lidet gennemskuelig.“

Hele Henning Salling Olesens artikel kan læses online på:
http://kritiskdebat.dk/artikel.php?id=269

Flere artikler fra nr. 244

Flere numre fra 2005

Siden er vist 2258 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside