Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 244 – 3. august 2005 – side 10

Åbent brev fra IS

Til Enhedslistens medlemmer og ledelse

IS/U

Internationale Socialister (IS) har i de sidste måneder diskuteret hvordan vi bedst opbygger en antikapitalistisk venstrefløj med afsæt i de mange mobiliseringer mod krig, Bush, på gymnasierne, racisme, fyringer, forsvaret af Christiania og meget mere.

Modstrøm og politisk organisering

IS diskuterer det, fordi vi oplever en stadig stærkere modstrøm i form af mange mennesker som politisk er i bevægelse mod Foghs Danmark og Bush verden, fx den fantastiske demonstration mod Bush, gymnasiebesættelser og modstanden mod besættelsen af Irak. Andre søger mere ideologiske svar, fx hos IS. Men den anti-kapitalistiske hovedstrøm er klart søgningen mod Enhedslisten, og det viste valgfremgangen og vigtigst de mere end 1000 nye medlemmer. Det giver håb om at en ny venstrefløj kan skabes mod kapitalismens uretfærdige verden. Hvordan, det så skal gøres organisatorisk og politisk, er et vigtigt spørgsmål.

For der er brug for mere politik i bevægelsen og mere bevægelse i venstrefløjen, hvis vi for alvor vil udfordre Bush, Fogh og Mærsk. IS’ beskedne bidrag til dette, er deltagelse i bevægelsen både aktivistisk og politisk, hvor vi fx kombinerer løbeseddeluddeling sammen med andre aktivister med politisk diskussion i mobiliseringen mod Bush, bl.a. med salg af Socialistisk Arbejderavis. Vores tilgang til andre er usekterisk og starter med hvad vi er enige om. Vi bygger bevægelse for at styrke modstanden fra neden mod Bush, Fogh og Mærsk, og bruger det samtidig som omdrejningspunkt for vores styrkelse af den antikapitalistiske venstrefløj og rekruttering til IS. Men vi er alt for små.

IS og Enhedslisten

I IS diskuterer vi om IS kollektivt skal beslutte at opfordre medlemmerne til at melde sig ind i Enhedslisten, og her arbejde for at Enhedslisten bliver det største venstrefløjsparti med en skarp antikapitalistisk profil, der har hovedvægten i bevægelsesarbejdet. Om IS kan være en del af en stærk revolutionær tendens med egen avis og platform indenfor Enhedslisten i gensidig respekt for forskellighederne. Afsættet for diskussionen er udviklingen i bevægelsen og klassekampen, og naturligvis også en lang række positive oplevelser sammen med Enhedslistens medlemmer.

Vi opfatter vores diskussion som en proces der ikke kun kan afklares teoretisk eller alene føres internt i IS. Derfor har vi besluttet at: opfordre vores afdelinger til at tage kontakt til den lokale EL-/SUF-afdeling og foreslå fælles aktiviteter – dels fælles opbygning af bevægelse, dels fælles debat; Bevægelses-opbygning sammen med Enhedslisten kunne handle om Stop Bush, krig/besættelse, Stop racismen, men kunne også omfatte andre spørgsmål som den sociale kamp (universiteter, gymnasier eller bredere), Forsvar Christiania etc. Det afgørende er, at de peger udad mod at andre også kan deltage; Fælles diskussioner kunne være alt fra fælles medlemsmøder, fælles offentlige møder, fælles studiekreds osv.

En afklaring handler også om at bruge andres erfaringer, så derfor inddrager vi følgende spørgsmål: Revolutionært parti, hvorfor og hvordan?; Reformismens krise, i Danmark og internationalt; Den anti-kapitalistiske bevægelses historie; Parti og bevægelse, enhedsfront, aktionsenhed og ideologisk kamp; Erfaringer fra de seneste års udvikling på den europæiske venstrefløj (Linkspartie (Tyskland), Scottish Socialist Party, Rifondazione Comunista (Italien), Respect (England), LCR (Frankrig) m.fl.); Hvad betyder centrisme og entrisme – sat i relation til Enhedslisten; Hvor står Enhedslisten/SUF i dag?

Åben proces – fælles afklaring

Processen frem mod en afklaring, er baseret på at alle IS’ medlemmer gennem aktivitet og diskussion med andre i bevægelsen, og selvfølgelig medlemmerne af Enhedslisten, finder sin konklusion i slutningen af november 2005. Vi har ikke lavet konklusionen på forhånd, men formålet med processen er enkelt: ambitionen om at skabe en stor antikapitalistisk venstrefløj i Danmark.

IS håber naturligvis på at medlemmer og ledelse i Enhedslisten vil diskutere, hvordan vi i fællesskab kan styrke venstrefløjen.

Kammeratlig hilsen fra IS daglig ledelse
v. Jakob Nerup og Jørn Andersen

Flere artikler fra nr. 244

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
IS/U

Siden er vist 1755 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside