Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 245 – 1. september 2005 – side 5

Kommentar

En stærkere venstrefløj

Helge Bo Jensen

Igennem flere år er der sket en radikalisering af væsentlige dele af ungdommen. Allerede ved valgene i 2001 kunne vi konstatere, at Enhedslisten var et af de allerstørste partier blandt førstegangsvælgere i København.

Samtidig har tilstrømningen til Attac, måske især i starten, store mobiliseringer blandt de studerende og i 2003 de rekordstore demonstrationer mod Irak-krigen peget i samme retning. Den store opbakning omkring antikrigsbevægelsens demonstrationer og initiativer – senest med ca. 25.000 til Stop Bush-demonstrationen d. 6. juli – har været med til at give bevægelserne og venstrefløjen fornyet selvtillid og energi.
I Enhedslisten har vi oplevet en massiv medlemstilgang, især efter valget i 2001 som en reaktion på den fremmedfjendske valgkamp og valget af den borgerlige regering. Dernæst en endnu kraftigere medlemstilgang efter valget i 2005. Siden efteråret 2001 er vi gået fra under 2.000 til nu 3.700 medlemmer. 1.200 af de nye medlemmer er kommet til i 2005, hjulpet godt på vej af en succesfuld valgkamp, hvor det lykkedes at komme bredt ud med store dele af vores politik, og et solidt valgresultat.

Man kan måske sige, at det projekt, der startede med dannelsen af Enhedslisten i 1989, nu er lykkedes: Nemlig at sikre venstrefløjen repræsentation i Folketinget og med det som udgangspunkt, i læ af folketingsrepræsentationen så at sige, at opbygge en slagkraftig organisation/parti på venstrefløjen. En meget væsentlig følge af vokseværket er, at Enhedslisten (og dermed den antikapitalistiske venstrefløj) ikke mere bare er et storbyfænomen, men er blevet reelt landsdækkende. Allerede nu er der truffet beslutning om opstilling til kommunalvalget i 64 kommuner landet over samt 4 kommuner med Tværsocialistiske lister med Enhedslisten-deltagelse. I alt kan over 83 % af befolkningen stemme på Enhedslisten ved valget.
Den voldsomme vækst i medlemstallet og styrkelsen af Enhedslisten som parti og organisation sker imidlertid samtidig med SF’s endelige kapitulation i EU-sagen og deres fortsatte højredrejning – der måske er gået ned i et lidt lavere gear med valget af Villy Søvndal som formand. Man kan frygte, at selvom der bl.a. med Enhedslistens vækst sker en markant styrkelse af den antikapitalistiske venstrefløj, så betyder SF’s højredrejning, at de reelle og mulige samarbejdspartnere og allierede lokalt og på landsplan bliver færre og svagere.
Det gør det så meget mere vigtigt, at Enhedslisten og resten af den antikapitalistiske venstrefløj bliver endnu bedre til at opbygge og styrke bevægelserne på de forskellige områder: fredsbevægelsen, fagbevægelsen, miljøbevægelsen, elev- og studenterbevægelsen og mange flere. Det er en udfordring, også for et “stort“ politisk parti som Enhedslisten, at arbejde vedholdende og troværdigt på den enkelte bevægelses grundlag og betingelser, igangsættende og initiativtagende, uden at dominere og uden konstant at forfølge snævre partiinteresser (f.eks. primært at satse på at rekruttere medlemmer til partiet). For det er kun ved den omfattende og eksplosive aktivitet, som bevægelserne under gunstige omstændigheder KAN sætte i gang, at det bliver muligt at mobilisere brede dele af befolkningen til handling – og handling, der kan udfordre de herskendes politik og potentielt det kapitalistiske system.

Helge Bo Jensen er medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse

Flere artikler fra nr. 245

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Helge Bo Jensen

Siden er vist 1669 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside