Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 246 – 21. september 2005 – side 2

Racistiske overfald indberettes ikke

Poul Erik Kristensen

Antallet af anmeldte voldstilfælde mod flygtninge og indvandrere er mere end fordoblet i forhold til sidste år. Der er i år indberettet 48 sager i de otte første måneder mod 23 i samme periode sidste år.

Antallet er dog kun toppen af isbjerget. Det viser en nærmere analyse af tallene. Siden 1992 har politiet haft pligt til at registrere alle racistiske overfald. Men problemet er, at de selv skal skønne, hvornår der tale om det ene eller det andet.

Da tidsskriftet Salt i marts foretog en række opkald til politimestre forskellige steder i landet, viste det sig, at flere oplagt racistiske sager ikke var indberettet til Politiets Efterretningstjeneste (PET). Det var i klar strid med det notat fra PET, som siden 1992 har pålagt landets politikredse at indberette ”alle kriminelle forhold med mulig racistisk baggrund”. Da en ung bosnisk mand blev stukket ned i Esbjerg i november sidste år af en dansk mand, der først havde svinet bosnieren til med racistiske tilråb, blev sagen ikke indberettet til PET.

Til tidsskriftet Salt udtalte vicepolitidirektør Børge Bogø, at episoden ”ikke var direkte racistisk, men mere ovre i fornærmelig adfærd“. Og da fire afrikanske mænd i den lille vestsjællandske by Svebølle blev overfaldet, udtalte vicepolitikommissær Christian Møller fra Kalundborg Politi til TV2 Øst, at politiet kunne have en mistanke om et racistisk motiv. Alligevel blev episoden ikke indberettet.
Tal fra PET viser, at indberetninger fra politikredsene svinger meget fra år til år. Alene fra 1. januar 2001 og til 11. september-terroren i USA samme år registrerede PET 46 tilfælde af ildspåsættelser, vold, hærværk og trusler, og i de følgende to måneder yderligere 44 tilfælde, heraf mange ildspåsættelser. Det samme gør sig gældende efter bombeattentaterne i London i sommer. Her er der flere beretninger om overgreb mod uskyldige flygtninge og indvandrere.
Det stigende antal overgreb hænger nøje sammen med den hetz, som muslimer i øjeblikket udsættes for. Samtidig konstaterede PET i deres årsrapport fra 2003, at det højreekstremistiske miljø har øget deres aktivitetsniveau, ligesom de forskellige grupper aktivt forsøger at hverve nye medlemmer. DNSB har omdelt løbesedler, hvoraf nogle har været målrettet bestemte områder eller emner.
Ifølge DNSB’s hjemmeside blev der i 2003 omdelt mere end 21.000 løbesedler. Blood & Honour og Dansk Front har indledt et tættere samarbejde på en række områder, ligesom man mødes til hinandens koncerter og arrangementer. Sidste sommer spredte medlemmer af den nazistiske gruppe White Pride i Århus rædsel ved med få ugers mellemrum at udføre grove overfald på afrikanske studerende. ”Danske piger til danske mænd”, ”nigger” og ”fucking perker”. Sådan lød nogle af tilråbene fra medlemmer af den nazistiske gruppe White Pride i Århus, da de to gange med få ugers mellemrum overfaldt og gennemtæskede afrikanske studerende. I PET´s årsrapport fremgår det også, at der er sket en øget international kontakt mellem højreekstremistiske grupper.

Den ekstreme højrefløjs vækst hænger nøje sammen med den forråelse, som de borgerlige og socialdemokraterne har skabt i den danske indvandrerdebat. Derfor anklager vi som socialister den herskende klasse for at være skyld i den øgede vold. For socialister er det vigtigt at forstå, at volden i det kapitalistiske system ikke er en uønsket bivirkning, men tværtimod en grundlæggende forudsætning for systemet.
Svaret er at organisere en effektiv modstand, hver gang racisterne stikker hovedet frem – og organisere demonstrationer og andre aktiviteter, som inddrager studerende og arbejdere. Et godt eksempel til efterfølgelse er demonstrationen mod racisme i Langeskov på Fyn i foråret. Gennem længere tid var en somalisk familie blevet udsat for hærværk og vold. Volden kulminerede, da de d. 4. april fik raseret deres hjem af lokale bøller bevæbnet med køller, hvorpå der var tegnet hagekors.

Overgrebet fik forskellige foreninger i Langeskov – på initiativ fra Langeskov Idrætsforening – til at indkalde til fakkeltog. Og tirsdag den 19. april samledes så godt 1.000 mennesker til demonstration mod de racistiske voldshandlinger og sympati med den somaliske familie.
Tidligere på dagen havde al normal undervisning været nedlagt for hele årgangen af 8. klasser på den lokale skole. I stedet havde de temadag om racisme. Temadagen sluttede med, at eleverne fremstillede bannere med antiracistiske budskaber.

Flere artikler fra nr. 246

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1944 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside