Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 246 – 21. september 2005 – side 6

Valg i Europa

Bevægelsernes triumf

Klaus B. Jensen

I store dele af Europa og i resten af verden er magthaverne, socialdemokratiske som borgerlige, godt i gang med at indføre en lang række love og reformer omkring arbejdsmarkedsvilkår og pensioner. Det er love og reformer, der f.eks. gør det lettere for arbejdsgivere at fyre arbejdere, som tvinger arbejdsløse til at påtage sig arbejde over hele landet, reformer, der skærer kraftigt i arbejdsløshedsunderstøttelse og pensioner og sågar går til angreb på mindstelønnen.

Den nyliberale politik og leflen for arbejdsgiverne og erhvervslivet kombineret med utilfredshed og social indignation, krigen mod Irak, racistisk politik og de tårnhøje boligpriser, der huserer over hele Europa, har sat gang i diskussionerne om alternativerne til magthavernes politik.

Bl.a. i Tyskland og i England er der blevet skabt reelle valgalternativer eller partier, om man vil. Det er dog ikke partier i den forstand, vi kender dem; det er partier, der ikke kun arbejder parlamentarisk, men i endnu højere grad udenomsparlamentarisk. De er dybt forankret i de bevægelser og organisationer, der kæmper mod magthavernes nyliberale politik og for en bedre verden.

Vi forlanger ”Respect”
I England hedder alternativet Respect. Respect er en sammenslutning af folk, der fandt sammen for at opbygge en venstrefløj, der er imod krigen, og som kunne udfordre de etablerede partier. ”Selvom vi er registreret som et parti, er vi ikke et fuldbyrdet politisk parti, men snarere en sammenslutning af tidligere Labour-medlemmer, folk fra de vigtigste muslimske organisationer, en lille gruppe socialistiske grupper, inklusiv Socialist Workers Party, samt folk, der aldrig har været involveret i politik før. Vi har også formået at tiltrække et stort antal fagforeningsaktivister, bl.a. en enkelt forbundsformand.” Sådan beskrev Rob Hoveman Respect i et interview til Socialistisk Arbejderavis i februar 2005. Målsætningen for Respect er at udfylde det vakuum, som Labours højredrejning har skabt, bl.a. at gøre op med den massive privatisering af velfærden, det engelske samfund har været igennem under Tony Blair, og at genindføre de fagforeningsrettigheder, som Thatcher afskaffede.

Nej’et vokser
Det franske nej til EU’s forfatningstraktat rystede magthaverne over hele Europa og satte Unionens nyliberale projekt lidt i stilstand. Nej-kampagnen formåede at gøre valget til et opgør med nyliberal politik, og den inkluderede ikke kun venstrefløjen, men også det franske Attac, fagforeninger og NGO’ere. Venstrefløjen kom styrket ud af nej-kampagnen, og diskussionerne om at etablere et netværk, der kan handle her og nu mod den nyliberale dagsorden i stedet for at diskutere, hvem der skal være præsidentkandidat ved valget i 2007, er gået i gang i Frankrig. Ud over bevægelserne, venstrefløjspartierne Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) og Lutte Ouvrière (LO) inkluderer diskussionerne også det franske kommunistparti, der ellers i længere tid har været i valgforbund med Socialistpartiet (svarende til det danske socialdemokrati).

Norsk venstredrejning
Ved det norske valg den 12. September fik Bondeviks centrum-højre-regering en over nakken, og Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg skal nu stå i spidsen for en rød-grøn regering, der bl.a. tæller Sosialistisk Venstre (svarende til et lidt rødere SF). Den 3. september var der flere steder i Norge store demonstrationer mod Bondevik-regeringen – demonstrationerne var arrangeret af 2005-alliansen. En alliance bestående af norsk LO, Attac, fredsbevægelsen, fagforeninger, herunder Sygeplejeforbundet, Latinamerika-grupper og venstrefløjen – ud fra en fælles forståelse af, at krav skal rejses nedefra. Det første resultat kom, da Jens Stoltenberg i en samtale med Bush annoncerede, at alt norsk militærpersonel skal trækkes hjem fra Irak.

Flere artikler fra nr. 246

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 1788 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside