Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 246 – 21. september 2005 – side 7

Interview med Christine Buchholz, Linkspartei

Valg i Tyskland: Etablissementet slår igen

Socialist Worker (UK)

Venstrepartiet (Linkspartei) angriber den gældende borgerlige konsensus om, at kapitalisme er det bedste system til at skabe velfærd. Venstrepartiet mener, at kapitalismen er årsagen til tysklands økonomiske krise. Skal velfærden forsvares må selve kapitalismens logik ud-fordres. Den holdning er blevet mødt af en smædekampagne fra politikere og medierne mod Venstrepartiet. Christine Buchholtz fra Venstrepartiet, fortæller her hvordan kampen om pladserne ved det tyske Rigsdagsvalg er forløbet.

Lige siden dets indtræden på den politiske scene i juli har partiet fået betydelig tilslutning på tværs af den tyske arbejderklasse. Dette har, forudsigeligt nok, ført til en smædekampagne mod Oskar Lafontaine, partiet mest berømte lederskikkelse. Lafontaine er af pressen og rivalerne blevet anklaget for at være ’højrefløjspopulist’. Den første bølge af angreb henviste til en tale, Lafontaine holdt i byen Chemnitz for tre måneder siden.

I talen brugte han ordet ’fremmedarbejdere’ om udenlandsk arbejdskraft. Pressen greb muligheden for at påpege, at nazisterne brugte ordet om kz-lejrenes slavearbejdere. Men ordet bruges af alle tyske mainstream-partier, det optræder på alle deres websider.

Venstrepartiets fremgang har rystet den herskende alliance i tysk politik, bestående af SPD, den tyske pendant til Labour, og De Grønne. Begge har prøvet at svine Lafontaine til som ’den tyske Haider’, en henvisning til den østrigske fascist Jörg Haider.

Men folkene bag hetzen ignorerede forsætligt talens kontekst; han angreb virksomheder, der ansatte udenlandsk arbejdskraft til en lavere løn end den tyske. Han krævede en generel mindsteløn, som kunne beskytte alle arbejdere, uanset nationalitet.

Hetzens anden bølge anførtes af Bild, en højreorienteret tabloidavis, der kan sammenlignes med engelske The Sun. De inviterede Lafontaine til et interview, mens han var på ferie på den spanske ø Mallorca. Bild tilbød ham at blive fløjet hjem med privatfly og hævdede så, at han kun ville komme, hvis de gjorde dette. Lafontaine har dog gjort det klart, at det var omvendt, idet han tilbød at tage et normalt fly.

De desperate angreb på Lafontaine viser, at den magthavende koalition er rædselsslagen for at miste stemmer til Venstrepartiet. Og partiet angribes også af højrepartiet CDU. Hele den neoliberale magtelite er bekymret, fordi den ved, at den har mistet vælgernes tillid.

I de senere år har SPD fået gennemtrumfet Agenda 2010 og Hartz IV, de hidtil mest brutale angreb på det tyske velfærdssystem.

Da kansler Gerhard Schröder, SPD, udskrev valget, der er sat til d. 18. september, lovede han, at partiet ville ”fortsætte på samme måde”.

Men nu fører SPD en venstreorienteret kampagne og tier om disse neoliberale tiltag.
+
SPD-kampagnens mål er at forhindre CDU-kandidaten til kanslerposten, Angela Merkel, i at tage magten. Man hævder at repræsentere sociale mærkesager og fagforeningsrettigheder, skønt realiteterne viser det modsatte.

Retorikken fra SPD påvirker dog i nogen grad de faglige organisationer, for hvem Merkel er en kilde til bekymring.
Dele af fagbevægelsen har dog erklæret, at de støtter Venstrepartiet. Partiet har udsendt en opfordring fra fagligt aktive venstreorienterede til andre om at træde frem. Omkring 1.500 har indtil videre givet sig til kende med en underskrift, og af dem er mange på mellemlederposter, såsom ledere af lokale afdelinger.

SPD lancerede en lignende aktion, som kun fik 300 underskrifter, et skridt, der har skabt en intens debat på mange arbejdspladser.

Vi slår igen mod smædekampagnens angreb ved at føre en positiv kampagne, og befolkningens reaktion har været meget god. De ønsker forandring, og de ønsker en ny venstrefløj i parlamentet, der taler på vegne af almindelige mennesker, ikke en kryptokapitalistisk skødehund.

Flere artikler fra nr. 246

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Socialist Worker (UK)

Siden er vist 1647 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside