Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 248 – 4. november 2005 – side 2

Budgetforlig i Århus kommune

"Apartheid er det ikke , men det lugter fælt"

Jan Hoby

Budgetforliget i Århus kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre og SF, har medført at en af SF byrådskanditater har trukket sig i protest mod spredning af børn med arabiske, afrikanske og muslimsk baggrund.

strongSocialistisk Arbejderavis/strong har talt med Leif Randeris kontorleder af Indvandrerrådgivningen Landsdækkende rådgivning om situationen. For Indvandrerrådgivningen, så betyder denne tekst, at alle de 51 skoler skal påtage sig hver sin andel af de tosprogede, siger Leif Randeris og forsætter “I budgetforliget henvises der til, at “en ny lovgivning åbner mulighed for, at tosprogede elever, som har behov for at få styrket undervisning i dansk som andetsprog, og hvor det vurderes at være pædagogisk påkrævet, henvises til en anden skole end distriktsskolen.“ Så med loven i hånden kan ungerne nu spredes som en tynd fernis ud over skoledistrikterne. Nok hedder det nydeligt i budgetforliget, at “det forudsættes at henvisning til en anden skole end distriktsskolen baseres på en individuel vurdering, idet henvisningen sprogligt skal være til fordel for barnet.“ Men hvem skal stå for den vurdering? Det politiske grundlag er i hvert fald af komme udenom problemerne i de såkaldte ghettoskoler på en nem og økonomisk minimalløsning.“

“Næ, der er nok mere “punch“ i følgende citat fra budgetforliget: “Der skal endvidere fastsættes principper for, hvor stor en andel af elever med et ikke uvæsentligt behov for at få styrket undervisningen i dansk som andetsprog den enkelte skole kan rumme.“ Og lidt senere står så den reelle virkelighed, der gemmer sig bag de pæne ord om børnenes tarv: “Der fastlægges herefter for hver skole et måltal for det maksimale antal elever med væsentligt behov for at få styrket dansk som andetsprog. Måltallet skal ikke overstige 20 %.“ Apartheid er det ikke, men det lugter fælt.“

“Danny Jensen er oprørt over, at SF vil være med til at fragte en masse unger med sprogvanskeligheder ud i skoledistrikter, hvor de ikke ville komme under normale omstændigheder, han synes det er menneskeligt uværdigt.“

Indvandrerrådgivningen er ganske enig med Danny Jensen, siger Leif Randeris.

“Vi mener, distriktsskolerne ud over undervisning og indlæring også giver børnene lokale kulturelle og sociale rammer. Skolekammerater i lokalområdet besøger hinanden til fødselsdage, leger sammen uden for skoletiden – og alt i alt er det vel også hensigten at den lokale skole arbejder i det lokale samfund.“

“ “Busing“, som det kaldes at fragte grupper af skolebørn rundt, kendes bl. a. fra USA, hvor det opretholdes der hvor der er meget tyndt befolket og langt mellem skole og små-samfundene. Busing som løsning på etniske eller sociale problemer er derimod opgivet i USA, da det ingen effekt har haft indlæringsmæssigt.“

“Der findes andre og efter vores mening langt bedre metoder til at styrke tosprogede børn med sprogvanskeligheder. Men de kræver indsats og penge på en helt anden måde end forligspartierne har kunnet finde ud af eller ville. På mange måder finder vi derfor, at forligsteksten viser, at politikerne på den ene side har et “dem og os“-syn, hvor alt er tilladt i den hellige integrations navn, og på den anden side ikke kan finde ud af at sætte ind, så det virkelig batter noget.“

“At være tosproget er ingen sygdom, men “Busing“-modellen er kun egnet til at skabe yderligere marginalisering.“ slutter Leif Randeris.

Flere artikler fra nr. 248

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 2053 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside