Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 249 – 24. november 2005 – side 3

Kommunalvalg

Ritt vinder i Kbh.

Freddie Nielsen

Allerede først på valgaftenen stod det klart, at Socialdemokratiet i København, med Ritt Bjerregaard i spidsen, ville få et kanonvalg. Ligeledes ganske tidligt på valgaftenen stillede en journalist Helle Thorning-Schmidt spørgsmålet: “Skal du nu i lære hos Ritt?“

Socialdemokratiets formand, der tydeligvis ikke fandt spørgsmålet passende, svarede nej. Men hvis hun vil begynde at ligne en vinder, kunne det da godt være at hun skulle genoverveje svaret.
Der er i hvert fald ikke tvivl om forskellen. Ud på aftenen, da forhandlingerne om konstitueringen var i gang blev Ritt Bjerregaard spurgt om de forskellige koalitionsmuligheder, herunder også “hvad så med Venstre og Dansk Folkeparti?“, og svaret faldt prompte: “Det synes jeg ikke. De to partier har ført en noget skinger valgkamp, især overfor folk med en anderledes hudfarve. Så jeg synes ikke de hører med, desuden har vælgerne også stemt imod de synspunkter.“
Det er da i det mindste klar tale, og det har også været det der har præget Ritt’s valgkamp.

Ved folketingsvalget i foråret, var det vigtigt at pege på, at det mere var Lykketoft der tabte end det var regeringen der vandt. Men ved kommunalvalget i København, er det lige så vigtigt at fastholde, at det var Ritt Bjerregaard og Socialdemokratiet der vandt.
De der hævder at Ritt vandt, fordi alter-nativerne var for ringe, kan ikke have fulgt særlig godt med.
Ganske vist var alternativerne ringe, men samtidig førte Ritt en offensiv kampagne, der ikke bare var en mere social udgave af de borgerliges politik.

I direkte modsætning til de borgerliges ønske om at afvikle den almennyttige boligsektor, har en af hjørnestenene været løftet om at bygge 5000 billige boliger i København, i løbet af de næste 5 år.
På skoleområdet lagde hun vægt på forbedring af de fysiske rammer, og pegede på at de københavnske folkeskoler har været forsømt på alle måder, men det skal der laves om på. Alle skal have lige muligheder lød det – det er hun selvfølgelig ikke ene om. Men når det så kædes sammen med et løfte, om at hæve andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk til 15% i 2010, stigende til 20% i 2015. Og videre med krav om sociale klausuler overfor virksomheder der ønsker at være leverandører til Købehavns Kommune, så lyder det mere tiltrækkende.

Der er selvfølgelig ingen grund til at male Ritt højrød, men omvendt har hendes valgkamp repræsenteret en venstredrejning i forhold til Socialdemokratiets landspolitiske stilling i de senere år. Det – sammen med hendes meget opsøgende kampagne – giver en god grund til partiets flotte valg i København. Noget helt andet er så hvad vi kan vente fra den nye overborgmester efter valget. Mange af hendes løfter bliver umulige at indfri uden direkte konfrontation med regeringen. Og som alle andre socialdemokrater opererer heller ikke Ritt med at mobilisere kommunens ansatte og befolkningen bredt, i en fælles kamp mod regeringen.

Flere artikler fra nr. 249

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Freddie Nielsen

Siden er vist 1739 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside