Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 249 – 24. november 2005 – side 9

Dansk Industri: "Et klogere Danmark", Bertel Haarder (red.): "Verdens bedste folkeskole?", Egon Clausen "Den skadelige kanon", Georg Metz (red.): "Det sorte i skolen"

Sorte angreb på skolen

Jakob Nerup

Folkeskolen var vælgernes vigtigste tema i kommunalvalget. Folk ønsker en skole som sikrer de svageste i stedet for at producere tabere, lærer os de nødvendige ting og sørger for, at vi kan begå os i et demokratisk samfund. Det ønske står i skærende kontrast til de planer som magtens Danmark i skikkelse af Dansk Industri og Bertel Haarder fremlægger for tiden. Heldigvis er nogle intellektuelle, personificeret af Georg Metz og Egon Clausen, sprunget i blækhuset og gået til modangreb.

Frygt fremtiden
Dansk Industri, som er de multinationales brancheorganisation og den allerstærkeste lobbyorganisation har fremlagt et skræmmende katalog for, hvordan elever og studerende skal omdannes til industrielle kloner og planlægningen af uddannelsessystemet skal skrives på direktørgangene. Dansk Industri har i et debatoplæg ”Et klogere Danmark” fremlagt sine forslag til retningen af det danske uddannelsessystem. De ser ikke elever og studerende som mennesker eller medborgere, men som ”Nøglen til fortsat vækst... Det kræver, at uddannelsessystemet i endnu højere grad understøtter virksomhedernes muligheder for at rekruttere veluddannede medarbejdere”
Dansk Industri’s forslag betyder:
- SU’en gøres afhængig af hurtig studiestart og hastig gennemførelse
- at alle børn skal starte i Børnehaveklassen som 6-årige og de skal i heldagsskole
- specialklasser afskaffes og børnene placeres i normale klasse
- at SFO’en bruges som lektielæsning
- at 10. klasse alle er for ”svage” elever
- at evaluering, test og karakterer styrkes
- at de kortere videregående uddannelser erhvervsrettes 100 %
- at de mellemlange uddannelser som pædagoger og lærere sammenlægges og styres centralt
- at universiteterne fokuserer på eliteuddannelse og de tekniske fag.

Bertels onde plan
En del af topdirektørernes planer har Bertel Haarder allerede sat i søen. De nye nationale test i folkeskolen, oprettelsen af eliteuddannelser på universitetet, smadringen af pædagoguddannelsen. Bag Haarders konkrete opfølgning af industriens anbefalinger ligger en holdning til, at børn ikke skal lege men lære. Derfor vil han lave sprogtest i 3- og 6-årsalderen, derfor er der kommet læreplaner for børnehaver og dagplejere og derfor skal børnehaveklassens leg ændres til ren læring med faste mål. ”Legen udgør et vigtigt element i at lære” og ”Uddannelsen skal kvalificere pædagoger til at arbejde med pædagogiske læreplaner i dagtilbud og bindende mål- og indholdsbeskrivelser i børnehaveklassen”. Sådan skriver Bertel Haarder i sin nye debatbog ”Verdens bedste folkeskole?”.
Disse store forandringer kan ikke gennemføres uden modstand og uden at forandre kulturen på de danske uddannelsessteder. Derfor suppleres Bertels angreb med styrket ledelse og disciplinering. Vi skal tilbage til almægtige inspektører, som kan skalte og valte med såvel lærere som elever. Og makker man ikke ret, så er det ud, ligesom i det private erhvervsliv Bertel Haarder spejler sig i.
En anden del af Bertels onde plan er at gennemsætte gud, konge og fædreland som absolutte læringskrav gennem sine mange kanoner, der alle emmer af nationalisme og systembevarelse i et gammelkristent mørke.

Kanonerne skudt ned
Som et tordenskrald sprænger DR-manden Egon Clausen de ideologiske konstruktioner bag kanonerne i tusinde stykker i sin pamflet ”Den skadelige kanon”.” Kanonisering af tekster har altid handlet om at udøve magt over andres tanker, og kanoner finder man derfor alle vegne hvor en verdslig eller åndelig magt vil opretholde en bestemt orden.”
Han hudfletter hele tanken bag de enkelte kanoner for deres nationalisme og indskrænkede tilgang til dannelse. ”Sagen er blot, at dette nationale fællesskab aldrig har eksisteret. Det er en drøm, der bygger på en bestemt samfundsklasses opfattelse af hvordan fortiden var”. Og det står i skærende kontrast til at ”Danske børn er globale. De kender alle Harry Potter og Ringenes Herre. De ser amerikanske serier i fjernsynet og surfer på Internettet”.
Egon Clausens fremragende pamflet giver masser af argumenter mod den herskende tanke om kanoners nødvendighed i medier og blandt politikere. Hans modsvar ”Hver mand sin kanon”, fordi ”under de postmoderne betingelser er kulturen blevet pluralistisk og det samme er folk”. Det er diffust og en ideal tankegang som ikke duer for studerende og lærere der skal kæmpe om ideerne. Her er der brug for globale tekster, multikulturelle billeder og læring i den gulvhøjde, hvor lønmodtagernes liv leves. Uanset den slappe slutning, så brug de 100, kr. pamfletten koster, og bliv beriget med argumenter.

Vold mod børn i den sorte skole
Som en uhyggelig påmindelse om, hvad det er for en skole som Bertel Haarder og de andre neokonservative ønsker sig tilbage til, har journalisten Georg Metz redigeret en bog om sin og andre forfatteres tid i ”det sorte i skolen” for at påminde os om at ”I øjeblikket, hvor et borgerligt politisk synspunkt er dominerende, synes idealerne tilsvarende at være tilbagesøgende mod tidligere generationers opfattelse af den gode skole, en skole med kontant indlæring af kontante kundskaber, prøver, mere disciplin og flere prøver”
Det er en rædselsvækkende beretning om tyranner, lussinger, afrevne ører og et liv i angst. Om ødelagte og forspildte skoleår. Om den strukturelle og skjulte vold, der hang som en tåge over den danske skole i 30-, 40- og 50’erne, hvor ”utallige fik på ingen måde det faglige udbytte af skolen, som dens forvaltere dengang vel forestillede sig under udøvelsen af deres ofte ydmygende, lidet humane og ligefrem uforsvarlige pædagogik”. Læs og bliv bange.

Dansk Industri ”Et klogere Danmark” kan downloades gratis på www.di.dk
Bertel Haarder (red.) ”Verdens bedste folkeskole?”, 149, kr.
Egon Clausen ”Den skadelige kanon”, Tiderne skifter, 100, kr.
Georg Metz (red.) ”Det sorte i skolen”, Politikens forlag, 199, kr.

Flere artikler fra nr. 249

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2557 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside