Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 251 – 2. februar 2006 – side 4

Uddannelsespolitik

Hvorfor skal der indføres nationale test i folkeskolen?

Jesper Juul Mikkelsen

Igennem historien har der været store kampe om skolen, dels om, hvilken rolle skolen skulle have i forhold til den sociale ulighed i det omgivende samfund, og dels om, hvilke kræfter der skulle bestemme, påvirke og styre praksis i skolen. Da Haarder første gang var undervisningsminister, var en af hans store målsætninger at angribe lærernes selvstyre, som de havde igennem lærerrådene i folkeskolen, og som var et af resultaterne af studenteroprøret.

På trods af stærk modstand fra lærerne lykkedes det igennem flere omgange at smadre lærernes selvstyre formelt. Det er dog selv i dag alligevel svært at ændre praksis i folkeskolen direkte.
Love og paragraffer bliver fortolket af mennesker, som har deres hverdag i spændingsfeltet imellem en social virkelighed med eleverne og kravene fra magthaverne om mere faglighed og uddannelse for erhvervslivet. I dette valg vælger lærerne ofte at tage højde for den sociale virkelighed i stedet for de øgede krav om uddannelse til erhvervslivets krav.
Det er i dette lys, man skal forstå den øgede brug af test og eksaminer, nemlig i kampen om kontrollen over skolen. Test og eksaminer siger i udgangspunktet ikke ret meget om det, de tester i; de er i virkeligheden ikke ret brugbare til at sige, hvad man kan som elev eller studerende.
Men test og eksaminer har en anden funktion, en funktion, som man kalder ”test og eksaminers anden orden”. Denne anden orden handler om, at test og eksaminer styrer undervisningen: det, der bliver testet og eksamineret i, bliver også det, som bliver anset som vigtigt af klassens elever og af læreren. Så derfor skal test og eksamen ikke forstås som et pædagogisk redskab for lærerne, men som et styringsredskab for politikerne. Ved at indføre flere eksaminer og test kan regeringen fra centralt hold ”slå direkte ned i dueslaget” og i mere detaljeret form kontrollere tilrettelæggelsen af undervisningen. Den øgede brug af test og eksaminer har regeringen lært fra England, hvor testtyranniet er meget udbredt, men hvis vi som elever, studerende og lærere skal lære af noget, må vi se på alle de gange i historien, hvor vi har været de drivende kræfter i større oprør – hold da kæft, hvor vi trænger til et!

Flere artikler fra nr. 251

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 2458 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside