International Socialism 109.">
Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 251 – 2. februar 2006 – side 5

Interview med Sami Ramadani, irakisk sociolog

Religiøs og etnisk splittelse i Irak?

I Vesten fremstiller medierne Irak som et religiøst og etnisk opdelt land. At det er denne sekterisme, som skaber urolighederne. Sami Ramadani, irakisk flygtning og sociolog v. Metropolian University, London, argumenter imod

I civilsamfundet og gadeplan findes der ikke sådanne skarpe opdelinger af folk. Folk slår ikke hinanden ihjel, fordi de andre tilhører en anden religion eller har en anden nationalitet. Krigen mod det kurdiske folk, fx, var ikke en fælles sag for hundredetusinder af arabere, der så gik i krig med kurderne. Det var en undertrykkende stat, som begyndte en chauvinistisk krig mod kurderne, og det var staten mod folket. Progressive arabere fra Sydirak flygtede ofte til Kurdistan for at få en sikker base, hvorfra de kunne føre deres krig mod regimet. Tusinder af soldater flygtede fx til Kurdistan og de kurdiske styrker, under sådanne konflikter.

Der har aldrig været en sekterisk konflikt mellem civilsamfundene i Irak. Saddams regime havde åbenlyse sekteriske dimensioner, særligt efter oprøret i 1991, som var centreret i syden. Og fordi de fleste der, er shia-muslimer, så det ud som om regimet bekæmpede shia-muslimer. Saddam regime benyttede sig af sociale strata og rekrutterede sikkerhedstjenesten på tværs af religion og nationaliteter i Irak. Saddams regime havde ikke kunnet regere over Kurdistan og syden uden støtte fra folk i Kurdistan og syden. Så på den måde var der en social base, dog smal social base, som støttede op om det fascistiske regime og som trak på alle religioner og nationaliteter.

Ser vi på byen Fallujah. Den havde fx en meget stærk anti-saddam bastion. I 1996 var der et kupforsøg mod Saddam, og det kunne han spore tilbage til byen. Og i 1998 beordrede Saddam imamerne til at prise og bede for ham i moskéerne, men de nægtede, hvorpå Saddam begyndte at straffe byen. Og indtil i dag har Baath-partiet været svagt i Fallujah, og det er derfor, modstanden der er organiseret af religiøse kræfter. Det er vigtigt at bide mærke i, Saddam langede ud efter alle former for modstand, uanset hvilken religion eller nationalitet, som stod bag.

Tror du, at besættelsesmagten aktivt har forsøgt at skabe sekteriske splittelser?

Generelt set har de opmuntret til det, endda før besættelsen, fordi de lænede sig op ad den irakiske opposition ved konferencen i London. Her opstod kategoriseringen af oppositionen omkring begreber som kurder, araber, sunni, shia, turkmener og kristne. Og det var noget de gjorde med vilje, det er ret åbenlyst. Det er de fortsat med efter besættelsen, og i øget grad. Så alle institutioner, som de har dannet har base i den sekteriske opdeling. Den såkaldte ”balance” mellem de forskellige fællesskaber, religioner og nationaliteter, udtrykker denne stærke og rigide sekterisme og etniske opdeling. Helt ned til de laveste udnævnelser af embedsmænd og udvalg, er det sådan. Det er helt fremmed for landets traditioner.

Der er en grad af tolerance i det irakiske samfund, som tillader de mange sekter, religioner og nationaliteter. Det har givet sig udslag i mixede ægteskaber, mixede fællesskaber. Der er flere kurdere i Baghdad end i nogen kurdisk by osv. Der er shia-samfund over hele Irak. En fjerdel af Basra er sunni. Det her er indikationer for det generelle mix i et land, som besættelsesmagten aktivt forsøger at få brudt.

Forsøger besættelsesmagten at bryde landet op?

Jeg tror ikke, de kom for at bryde landet op. De kom for at udbytte Irak og dets olie. Gøre landet til en strategisk base i en global kontekst. Men pga. niveauet af modstand mod deres tilstedeværelse og stigningen i den væbnede modstand, har deres politik med at opdele folk, udviklet sig til et overordnet projekt for at skabe splittelse og vold indenfor de forskellige fællesskaber. Det er den eneste måde, en hvilken som helst, koloni-magt kan svare igen på denne situation. Har du en fjende må du forsøge at splitte ham og derved gøre ham svagere.

Flere artikler fra nr. 251

Flere numre fra 2006

Siden er vist 1830 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside