Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 251 – 2. februar 2006 – side 10

Læserbrev

Ny situation for revolutionære socialister og den radikale venstrefløj

Frank Rasmussen

Antikrigsbevægelsen forbliver den vigtigste og mest radikaliserende front at bygge bevægelse omkring. Den er nøglen til aktivistisk opbygning af andre fronter. Fronter som pension og efterløn, racisme og islamofobi og uddannelse og neoliberalisme. Jeg mener, at Enhedslisten kunne rejse banneret mere helhjertet og åbenlyst på alle niveauer. De har både størrelsen og medlemmerne til at opbygge og styrke modstanden mere aktivt og give den et politisk lederskab og retning.

Jo mere bevægelserne har interveneret i den politiske bane, fx antikrigsbevægelsen, uddannelseskampene og de spirende antiracistiske organiseringer, jo sværere har det (som vi har set) vist sig, at undgå spørgsmålet om politisk repræsentation og organisering.
I Danmark ser folk klart mod Enhedslisten som den størrelse, der bedst repræsenterer forsvaret for velfærden, modstanden mod racisme og imperialisme og mod den neoliberale offensiv, og med rette.
Den antikapitalistiske stemning finder konkrete udtryk i form af mere eller mindre organiserede politiske miljøer. Mange er inspireret af den antikapitalistiske bevægelse og massemobiliseringerne, og andre er støtter af socialdemokraterne, som er desillusioneret af socialdemokratiernes omfavnelse af neoliberalismen.
Disse to overlapper selvfølgelig hinanden, og de repræsenterer et nyt publikum for ideerne om den kollektive modstand som det, der kan forandre. (den revolutionære tradition ect.).
Her spiller Enhedslisten en vigtig rolle, og kan spille en afgørende rolle, i denne udvikling. Den kan gøre det ved at kaste langt flere kollektive, kontinuerlige kræfter ind i sit politiske ansvar for at føre den antikapitalistiske bevægelse i Danmark fremad. Det vil vi gerne hjælpe med, arbejde for og være en aktiv del af at realisere.
Om vi gør det bedst uden for eller inden for Enhedslisten, er en diskussion.
En diskussion om hvordan revolutionære socialister bedst stiller sig, bedst arbejder og bedst organiserer sig i forhold til at udnytte potentialet i bevægelsesopbygning, radikaliseringen og de debatter, som de skaber på flere niveauer, bedst muligt.
Inden for eller uden for Enhedslisten?

Kort sagt; den brede bevægelse kan sætte en anden politisk dagsorden og retning. Det giver nye og bedre muligheder for Enhedslisten og antikapitalistiske argumenter og strategier, som igen, giver IS og revolutionære socialistiske, arbejderklasse argumenter og strategier bedre og bredere muligheder.

Den ny situation løfter kort sagt spørgsmålet om, hvordan revolutionære socialister bedst muligt kan bygge den brede bevægelse og inden for den opbygge en ny antikapitalistisk venstrefløj og igen inden for det styrke den revolutionære organisering.
Jeg synes, vi i IS i dag har en stærk organisation. En organisation som er blevet stærkere af de store forandringer, den har gennemgået. Vi har kastet alle vores kræfter ind i bevægelsen og har været rigtig gode til det. Det har blandt andet betydet, at vi har fået skærpet vores argumenter i diskussion med andre aktivister, at vi er blevet skærpet i at give aktuelle analyser, argumenter og svar på de spørgsmål, som bevægelsen rejser, og at vores argumenter er rodfæstet i, og tager afsæt i en aktuel tilgang til IS-traditionen.

Jeg mener, at det næste skridt for Internationale Socialister er Enhedslisten.
Frank rasmussen, medlem af internationale socialister i odense

Flere artikler fra nr. 251

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Frank Rasmussen

Siden er vist 1684 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside