Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 253 – 16. marts 2006 – side 2

ISU i Enhedslisten

Hvordan kan ISU arbejde i Enhedslisten?

Lene Junker

Vi har haft en solid debat inden landsmødet. Den afsluttende debat på landsmødet var forrygende med mange engagerede debatindlæg.
Der var et markant flertal for at ISU‚s medlemmer skal melde sig ind i Enhedslisten og at vi skal arbejde som et kollektiv i Enhedslisten, ligesom vi gør i bl.a Nej Til Krig. Modstanderne af forslaget er stadig skeptiske, men vil arbejde loyalt for beslutningen. Dermed har ISU taget en vigtig beslutning, som vi står samlet om. Vi står nu med det bedst tænkelige udgangspunkt for at omsætte denne beslutning til handling.

Antiracisme, antiliberalisme og antikrig
Vi ønsker at Enhedslisten skal blive et endnu stærkere fokus for modstanden mod krig, racisme og nyliberalisme. Vi ønsker at Enhedslisten skal blive et redskab til at omsætte utilfredsheden til en aktivistisk og politisk kraft, som kan sætte en stopper for Anders Foghs regering og bygge et andet Danmark i en anden verden ved hjælp af systemkritik, antikapitalistisk krav og socialistiske visioner.

Bevægelsen skal i centrum 
Vi vil deltage aktivt i Enhedslistens arbejde ved at sætte fokus på de ting vi er enige om og arbejde aktivt og udadvendt med det. I dag er de vigtigste spørgsmål modstanden mod krig, racisme og nyliberalisme, og vi vil arbejde for at Enhedslisten bliver en større kraft i bevægelserne.
Vi vil have en særlig fokus på universiteterne og studenternetværket. Og vi har nogle ideer om at opbygge Enhedsliste afdelinger på universiteterne. Vi vil gå ind i lokalafdelingerne og deltager i medlemsaktiviteterne.
Vi vil også tage ansvar for at skabe mere aktivitet blandt Enhedslistens medlemmer og rekruttere flere nye medlemmer.  Og vi vil gerne deltage aktivt i Enhedslistens Irakudvalg og antiracistiske udvalg.
 Dette bygger dels på vores politiske prioriteringer og dels på de fælles erfaringer vi allerede har fået ved at arbejde sammen med Enhedslisten. Der er store forskelle lokalt. I Silkeborg har ISU´erne været medlem af Enhedslisten siden september og er valgt ind i Enhedslistens bestyrelse. I Ålborg er ISU´erne knap nok kommet i gang med at snakke med Enhedslisten. Alle ISU afdelinger er nu i gang med at diskutere, hvordan vi kan omsætte landsmødets beslutning til praktisk handling. Men målet er at ISU´erne vil gøre en markant og positiv forskel i deres lokale Enhedsliste afdelinger.

Flere artikler fra nr. 253

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 2105 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside