Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 253 – 16. marts 2006 – side 10

Læserbrev

Ikke flere forringelser!

Mikkel Bay

Den offentlige sektor har i mange år stået for skud. F.eks er der i dag 9000 færre pædagoger til at passe et stort set uændret børnetal, så vi i dag oplever at der er skåret helt ind til benet. Måske endda skåret lidt af benet. Men stadig bliver der læsset flere og flere krævende arbejdsopgaver over på os, både fra kommunerne og fra staten. Allerede inden folketingets asociale udligningsreform blev lanceret havde BUPL startet kampagnen ’Nu er det nok’ for at sætte fokus på, at daginstitutionsområdet var presset langt ud over, hvad der er rimeligt.
Så kom den asociale udligningsreform. Og jeg mener faktisk den er asocial, da man ikke kan snakke om rige kommuner i den forstand, at vi ikke også i de såkaldte rige kommuner er pressede af dårlige normeringer og urimelige arbejdsbyrder. Det viser sig jo også at de ’fattige kommuner’ ikke kommer til at bruge pengene på velfærdsforbedringer, men at de penge de får primært kommer til at gå til skattelettelser, som igen primært kommer den mere velstående del af befolkningen til gode. Modstanden mod udligningsreformen er derfor ikke et udtryk for, at vi ikke vil dele solidarisk med kollegaerne i de jyske kommuner, men at udligningsreformen blot betyder en endnu større udhuling af velfærdssamfundet.

Behov for aktiv modstand
Skal afviklingen af den offentlige sektor imødegås må regeringen have aktiv modstand. De sidste år har vist os at vi ikke bliver reddet af hverken den socialdemokratiske folketingsgruppe og da slet ikke af dansk folkeparti. Udligningsreformen og den generelle afvikling af velfærdsstaten skal mødes med massive protester. Et læserbrev ruller ikke udviklingen tilbage, ej heller protestudtalelser fra vores faglige ledere. Skal udviklingen stoppes må vi sætte regeringen stolen for døren. Forringelserne af velfærdsstaten skal mødes med massive strejker. Og det haster. Vi kan ikke vente på at fagforeninger tager initiativ. Så kommer vi til at vente forgæves. Vi må selv organisere os. Herfra skal opfordringen lyde til at organisere arbejdsnedlæggelser på alle kommunale institutioner. Sammen kan vi stoppe afviklingen af velfærdsstaten.

Flere artikler fra nr. 253

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Mikkel Bay

Siden er vist 1600 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside