Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 253 – 16. marts 2006 – side 11

Den militante kant

“Bevar efterlønnen“ efter den 20.marts – hvilken vej frem?

Jan Hoby

Slaget om efterlønnen er det store symbol på kampen om velfærden, hvor de mere end 2 millioner organiserede arbejdere i Danmark stilles direkte overfor velfærdangreb.
Problemet er at fagbevægelsens samlede ledelse på trods af massiv opbakning til efterlønnen i meningsmåling efter meningsmåling, – har været totalt tilbageholdende med at formulere en offensiv velfærdsstrategi, der ville kunne udfordre Regeringens nyliberalistiske dagsorden.

Det var derfor befriende at Forbundet FOA (Fag og Arbejde) tog initiativ til underskriftindsamlingen “Bevar efterlønnen“ som slutter d.20.marts. Et initiativ som har fået opbakning fra Forbundet BUPL og forskellige øvrige enkelte fagforeningerne landet over, bl.a. HK-Service i København og 3F Silkeborg. FOA’s underskriftindsamling er et politisk og ideologisk tigerspring, som både udfordrer regeringens nyliberale dagsorden og tvinger resten af fagbevægelsen til at handle eller blive hægtet af!

Fagbevægelsen glimrer ved sit fravær
Det er netop fraværet af en massiv opbakning fra resten af fagbevægelsen, som i den grad udstiller det manglende politiske lederskab i LO og FTF og deres medlemsorganisationer. De fremstår som ren dødvægt. De er mistillidsfolk!
Det er intet mindre end en faglig og politisk skandale, at det vigtigste politiske velfærdsspørgsmål i nyere tid for 2 millioner arbejdere får den kolde skulder af det meste af den samlede arbejderbevægelse.

Det udstiller fagbureaukratiets og reformismens krise. Men det er ikke kun det socialdemokratiske fagbureaukratis og reformismens krise som udstilles. Venstrefløjen, SF, Enhedslisten og deres ledende faglige folk har stået ligeså handlingslammede som socialdemokraterne. Selvom venstrefløjen og dens faglige folk har givet støtte til FOA’s kampagne, så har det været en stedbarnsagtigt støtte, -uden retning, kant eller handling. Fagligt Ansvar har vist sig ude afstand til at skabe en aktivistisk opbakning bag kampagnen “Bevar efterlønnen“.

Fagbevægelsen kan ikke vente på opbakning fra folketing
Spørgsmålet er nu hvad der skal ske efter d.20.marts, hvor FOA & BUPL’s “Bevar efterlønnen“ slutter med mere end 150.000 underskrift indsamlet på gader, stræder og arbejdspladser? Bliver fagbevægelsens modsvar ikke stort og kraftigt nok, så tager angrebene på vores velfærd kun til i styrke. Fagbevægelsen kan ikke vente sig megen opbakning fra Folketinget. Flertallet i Folketinget vil forringe eller afskaffe efterlønnen og dermed udstiller spørgsmålet om efterlønnen det repræsentative demokratis dybe krise; Flertallet af alle danskere ønsker at bevare efterlønnen, flertallet af politikere vil afskaffe den!

Der skal handlekraft til nu!
Vi ser det samme mønster i mange vestlige lande, hvor angreb på pensionen er en hjørnesten i den nyliberalistiske offensiv. Men vi har også set, at massestrejker i Frankrig, Italien, Holland og Tyskland har sat en kæp i hjulet på forringelserne.
Der hviler et stort ansvar på FOA & BUPL for at vise lederskab, retning og handling. Det er fra FOA & BUPL initiativet skal komme til at samle alle kræfter blandt lønmodtagerne og deres organisationer til at forsvare efterlønnen. Det er nu der skal indkaldes til landsdækkende konference, hvor vi kan diskutere vores modtræk. Der er brug for mere end udtalelser og tålmodighed til næste valg. Vi har brug for handlekraft. Vi har brug for en storstilet politisk kampagne, som forsvarer efterlønnen og velfærden. Og vi har brug for et klart signal om landsdækkende strejker, hvis Regeringen og Folketinget alligevel forsøger at forringe eller afskaffe efterlønnen. FOA slap ånden ud af flasken med sin kampagne. Tiden er nu kommet til at give ånden kraft og politisk saft, – og vise at fagbevægelsen har et solidarisk alternativ til nyliberalismen.

Flere artikler i serien Den militante kant

Flere artikler fra nr. 253

Flere numre fra 2006

Se flere artikler om emnet:
Pension/Efterløn

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 2850 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside