Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 256 – 17. maj 2006 – side 5

Alarm – Danmark er på vej mod katastrofe

Poul Erik Kristensen

Virksomhederne skriger efter arbejdskraft, men de ledige gider ikke arbejde.

Sådan er situationen i Danmark – det står selv i aviserne, og panderynkende statsmænd siger det samme. Men nu skal det være slut.
Halve dagpenge til ufaglærte under 30 år, færre fjumreår og kortere dagpengeperiode skal sikre arbejdskraften.
Men som det meste, der står i aviserne, bygger det på dårligt forarbejde, dovenskab og massive fordomme.
En af myterne er, at der næsten ingen arbejdsløshed er, og at dem, der er ledige, ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Men sådan er det langt fra.
Tværtimod er der masser af ledige. En opgørelse fra Dansk Industri påviser, at antallet af personer på passiv forsørgelse er på omkring 900.000, hvilket svarer til ca. en fjerdedel af befolkningen mellem 15 og 66 år.

I følge undersøgelsen er der ca. en halv million raske personer på offentlig overførselsindkomst, mens ca. 320.000 personer kan betegnes som værende syge overførselsindkomstmodtagere. Dertil kommer omkring 40.000 personer på barselsorlov.
Problemet er derfor det stik modsatte af, hvad medierne og politikerne forsøger at bilde os ind. Det er ikke de ledige, der ikke står til rådighed – men virksomhederne, der ikke står til rådighed for de ledige.
En af de store grupper, der bliver holdt uden for arbejdsmarkedet, er indvandrerne og deres efterkommere.
Arbejdsløsheden blandt indvandrerne og efterkom-merne i alderen 16-66 år fra ikke-vestlige lande var pr. 1. januar 2004 på 15 pct., mens den for danskere var 5 pct. Men de tal lyver.
Arbejdsløsheden alene giver ikke det fulde billede af de store problemer, indvandrere og efterkommere fra tredjelande har på arbejdsmarkedet. En ret stor del indgår nemlig slet ikke i arbejdsstyrken, da de hverken er beskæftigede eller tilmeldt AF.
Bl.a. indgår kontanthjælpsmodtagere, som ikke er arbejdsmarkedsparate, og aktiverede kontanthjælps-modtagere heller ikke i den registrerede arbejdsløshed.
Kigger man på erhvervsfrekvensen for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var den pr. 1. januar 2004 på 54 pct., mens danskeres erhvervsfrekvens på samme tidspunkt var 80 pct.
Hertil kommer mere end 300.000 førtidspensionister, hvoraf en stor del er blevet syge af et stressende og nedslidende job.

Det er rigtigt, at der er ubesatte jobs. Men problemet er, at der kun er få ledige, der er i stand til at bestride de ledige jobs.
Det skyldes først og fremmest en usædvanlig dårlig og kortsigtet uddannelsespolitik.
Mange af de ledige jobs har været forudsigelige i mange år. Man har bevidst undladt at uddanne sygeplejersker og læger nok, man har skåret ned på skolepraktikken, så der i dag er en katastrofal mangel på kvalificerede håndværkere. Eksemplerne er mange.
Samtidig sættes arbejdstempoet fortsat i vejret – det samme gør nedslidning og stress, hvilket igen tvinger i tusindvis ud af arbejdsmarkedet.

Og som det nye skud på en fuldstændig forfejlet politik, hvis man vil sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkelig og godt uddannet arbejdskraft – sætter man ind med tests, stramninger, forringet SU og øgede krav gennem hele skolesystemet. Krav, som man ved vil knække en stor del at eleverne allerede i folkeskolen. Og som vil forhindre denne gruppe i nogensinde at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Svaret på at skaffe folk nok til at besætte de ledige stillinger, er derfor hverken halve dagpenge, mindre SU, test eller afskaffelse af 10. klasse – regeringens politik vil kun skabe menneskelige vrag.

Flere artikler fra nr. 256

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 2259 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside