Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 257 – 7. juni 2006 – side 2

De kriminelle

Jakob Nerup

I slutningen af maj kunne TV-Avisen som sin hovedhistorie konstatere, at “Indvandrere er mere kriminelle“. Det sker på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at 12,4 pct. af alle lovovertrædere havde udenlandsk oprindelse. Straks kunne TV-Avisen interviewe politikere fra regering og Dansk Folkeparti, som krævede strengere straffe og en hårdere linie over for specielt unge kriminelle indvandrere. Men er virkeligheden så sort-hvid, som TV-avisen fremstiller den?

Lad os først få de rigtige proportioner på kriminaliteten. De nye statistikker omtaler kun de dømte, ikke de anmeldte forbrydelser. I 2003 blev der kun rejst sigtelse i 18 pct. af alle anmeldelser og dom i 11 pct. af tilfældene. Vi ved fra undersøgelser, at politiet har et større fokus på indvandrere, i særlig grad unge indvandrere. De bliver hyppigere undersøgt og stoppet af politiet end andre unge. Og hver eneste gang medierne bringer historier som den ovennævnte, har det en selvforstærkende virkning. Politikerne kræver en skærpet indsats over for de unge, hvorefter politiet føler sig presset til at bruge det farvede øje. Unge mænd i Gellerup i Århus, Vollsmose i Odense eller Taastrupgård i København kender alt for godt den konstante kontrol og risiko for at blive taget.

Derfor er den øgede opmærksomhed også en af grundene til, at 17 pct. af unge mænd fra ikke-vestlige lande (dem med en anden hudfarve) blev fundet skyldige i en lovovertrædelse i 2004.
I medierne og politikernes verden er kriminalitet ofte det samme som voldelige overfald på tilfældige. Det er i hvert fald, hvad man skal tro, hvis man følger nyhederne og ser på den måde, statistikkerne bruges på. Men hvis man brugte de tilgængelige statistikker lidt mindre farvet og enøjet, ville virkeligheden tage sig anderledes ud. Hvert år anmeldes der næsten en halv million forbrydelser. Helt nøjagtigt 486.174 i 2003. Af disse er 457.759 registreret som ejendomsforbrydelser, hvilket svarer til 93 pct. af alle anmeldelser. Anmeldelser af voldsforbrydelser omfatter kun 3,5 pct. af alle anmeldelser eller 17.706 tilfælde. Af disse er 2/3 anmeldelser om simpel vold, som rammer mænd, der kender hinanden og bor i samme område. De unge indvandreres påståede kriminelle og voldelige adfærd rammer først og fremmest deres egne. Det ved indvandrerne godt, og det er derfor, de sætter så mange kræfter ind for at modvirke det gennem fædregrupper, gademedarbejdere, ungdomsklubber og meget mere.
Kriminalitet kommer ikke ud af den blå luft. Det enkle faktum, at 93 pct. af alle anmeldelser kategoriseres som ejendomsforbrydelser, forklarer en del. Det er et spejl af det faktum, at retssystemet skal understøtte den kapitalistiske samfundsform og ejendomsretten i særdeleshed. Som Marx skrev:

“At retsforhold eller statsformer hverken kan forstås ud fra sig selv eller ud fra menneskeåndens såkaldte almindelige udvikling, men at de tværtimod har deres rod i de materielle livsvilkår.“
I Danmark udtrykkes det klart i grundlovens §73, at “Ejendomsretten er ukrænkelig“. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at det fylder så meget i statistikken over anmeldelser. Men det er vel at mærke kun den private ejendomsret, grundloven beskytter. Den offentlige ejendomsret til f.eks. skoler, hospitaler eller plejehjem er ikke beskyttet. Her kan der frit privatiseres eller udliciteres efter politikernes ønsker, uanset de omkostninger, det har for samfundets svageste.

Ej heller lønmodtagernes ejendomsret til deres arbejdskraft er beskyttet af loven. Man kan fyres uden grund af direktøren, og man har ingen grundlovssikrede rettigheder til at få en andel i de værdier, man producerer. Tværtimod giver loven flere rettigheder til krænkeren af lønmodtagernes rettigheder, idet man ikke må lave blokade af arbejdspladsen eller besætte den. Så kommer politiet og arresterer dig, hvorefter du bliver dømt en større bøde. Du kan også få bøde og blive straffet for at snyde med bistandshjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse. Omvendt gælder det for de store virksomheder og deres topdirektører.

Når TDC med Henning Dyremose i spidsen bevidst omgår skattelovgivningen og snyder sig til et milliardfradrag, så er eneste reaktion, at Henning Dyremose bliver leder af Danmarks Eksportråd og ophøjes til leder af Danmarks mægtigste lobbyorganisation Dansk Industri. Eller når A.P. Møller-koncernen snyder den danske stat for 5,1 milliarder kroner i skattebetaling af den Nordsøolie, de har fået næsten gratis, så bliver Mærsk belønnet med Elefantordenen.
Loven er ikke retfærdig, men først og fremmest et redskab til at undertrykke de i forvejen underprivilegerede. Derfor kan det ikke undre, at mere end 2/3 af alle, som dømmes efter straffeloven, er på overførselsindkomst, mens kun 1 ud af 30 har en videregående uddannelse. Indvandrerne i Danmark er de mest arbejdsløse og de fattigste. Derfor er de overrepræsenteret i kriminalitets-statistikkerne. De virkelig kriminelle er dem, som skaber og styrer et samfund, der beskytter de riges ejendomsret og kriminaliserer dem, som vil have del i den.

Flere artikler fra nr. 257

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2596 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside