Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 257 – 7. juni 2006 – side 9

Interview med faglig leder

“Vi skal strejke for velfærden”

Oven på den store demonstration på Christiansborg Slotsplads spørger mange sig selv, hvad vi nu skal gøre. Vi regeringen lytte og vil Socialdemokraterne stå fast. Vil de faglige ledere tage de næste skridt og hvad skal der til for at forsvare velfærden. Socialistisk Arbejderavis har talt med Jan Hoby som er medlem af forretningsudvalget i LFS (pædagogisk personale i København med 10.000 medlemmer).

SAA: Lever demonstrationen op til dine forventninger?
Hvad angår antal, stemning og selvtidlig så er svaret ubetinget JA.! I lang tid har venstrefløjen i fagbevægelsen argumenteret for at der findes understrøm af vilje til kamp mod den nyliberale udvikling. 17.maj bekræftet vores synspunkt om at der ikke er grund til pessimisme, – men optimisme!

SAA: Er mobiliseringen mod regeringens velfærdsangreb et brud med nyliberalismen eller blot en enkeltstående protest?
Jeg opfatter mobiliseringen ikke som det første, – vigtigste brud med nyliberalisme i arbejderklassen og ungdommen! Der har de sidste år og specielt det sidste år været en lang række initiativer som har peget på en politisk og ideologisk modning i fagbevægelsen. FOA og BUPL’s kampagne “Bevar efterlønnen“ udfordrede regeringen, socialdemokraterne og fagbevægelsen og genoplivede glemte traditioner med græsrods mobilisering.

SAA: Tror du regeringen og Folketingets flertal lytter til protesterne. Og måske lige så vigtigt, gør Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokratiets top.
Regeringen er en magtarrogant regning præget af høj selvtillid og ideologiske klarhed, – så det er mere end tvivlsomt om 110.000 kan sætte en kæp i hjulet på deres nyliberalistiske projekt her og nu! Der skal helt andre boller på suppen, der skal franske tilstande med massedemon-strationer og masse strejker til. Men Socialdemokratiets ledelse er tvunget til at lytte, – der eksistere et enormt pres fra neden i socialdemokratiet og i fag-bevægelsen, for ikke at angribe velfærden. Konsekvenserne af ikke at lytte vil være store for socialdemokratiets ledelse

SAA: Hidtil er det de unges faglige organisationer som DGS og PLS, som har skubbet på fagbevægelsens top. Er det nok eller er der brug for mere?
Det er imponerende hvordan den anti-kapitalistiske stemning for alvor har ramt studenter og elevbevægelsen! Hvis ungdommen skal presse fagbevægelsens top til mere skal vi op i en lang større bevægelse a la Frankrig! Skal fagbevæg-elsens top presse til mere kræver det et pres fra neden, fra arbejdspladserne og fra venstrefløjen i fagbevægelsen! Men 17.maj har også vist at hoved-modsætningen i fagbevægelsen ikke findes mellem højre og venstrefløjs bureaukratiet, men mellem top og bund i fagbevægelsen! Fælles for højre – og venstrefløjs bureaukratiet er at de ikke har tillid til arbejderklassen og ikke ønske at udløse arbejderklassens kollektive styrke gennem strejke!

SAA: Hvordan kommer vi videre fra denne protest og hvilke aktionsformer synes du der skal bruges?
Afgørende bliver mobiliseringen til den store landsdækkende konference for tillidsfolk i fagforeninger, og i studenter – og elevbevægelsen d., 2.september! Her må den militante del af fagbevægelsen og studenter- og elevbevægelsen argumentere for at erfaringen fra 17.maj bliver brugt til at udfordrer regeringens angreb på velfærden, – gennem massemobilisering og politisk strejke mod regeringen ved folketingets åbning i oktober! Massestrejke er kodeordet hvis vi skal tvinge regeringen i knæ! I dag er det et absolut mindretal der i fagbevægelsen og i studenter og elev-bevægelsen argumentere for strejker, aktioner og besættelser, – men kravene har langt større opbakning i arbejderklassen blandt unge som ældre. Opgaven bliver at sikre at deres stemme bliver hørt d.2.september!

Se også:
SAA 257: De stjæler din velfærd:: Nu stopper vi dem

Flere artikler fra nr. 257

Flere numre fra 2006

Se flere artikler om emnet:
Velfærdskampe 2006

Siden er vist 2749 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside