Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 257 – 7. juni 2006 – side 10

Kvindens krop som handelsvare

Jan Hoby

Diskussionen om prostitution og kriminalisering af kunderne efter en svensk model, kører i højeste gear mange steder i det offentlige rum i Danmark.

Specielt på venstrefløjen med kvindeudvalgene i både SF og enhedslisten føres der en kraftig kampagne for en kriminalisering af kunderne. Men diskussionen om prostitution kan ikke reduceres til ét spørgsmål om “kriminalisering af kunderne“. Jan Hoby vil i denne artikel vil tage fat om et meget komplekst emne som sætter manges følelser i kog.

Prostitution og myterne
Diskussionen og debatten om Prostitution er fyldt med myter, som lægger gift ud for at løse problemerne og angribe årsagerne til prostitution. Mange af myterne udspringer af “social arv“ teorierne som i dag er et vigtigt ideologisk redskab for nyliberalisme! F.eks at prostitution kun forekommer hos incest og voldramte kvinder og mænd! Det er en social deterministisk syn på mennesker og har ikke videnskabelig rygdækning! Børn arver ikke deres forældres problemer. Man kan ikke forud se individers “skæbne“ kun sociale klassers!

Der er også en stærk tendens til at blande æbler og pærer sammen når debatten falder på prostitution! Prostitution er et fælles begreb for at kvindens krop er en vare, men der er langt flere lag i prostitution i forhold til hvilken typer kunder vi snakker om, og hvilken type piger/kvinder vi snakker om! Om snakker vi Industrialiseret lande contra Ulande, om vi snakker prostitution eller trafficking, så er det nødvendigt at nuancere og differere! Desværre lider debatten også under at div. undersøgelser og statistikker bygger på et meget spinkelt empirisk materiale, fordi det er et svært område at lave kvalificeret forskning omkring.

Sex arbejde som rigtigt arbejde
Mange i sexindustrien inkl. prostitueret anerkender at vold, overgreb og udnyttelse er erfaringer som mange deler.
Men de ser ikke sig selv som seksuelt udbyttede ofre! De er sig selv som ARBEJDERE. De sælger deres krop/arbejdskraft; for løn, penge og vare
I dag eksistere der en “Sex som arbejde: Arbejde som sex – diskurs“ som primært er forankret i de engelske talende lande og i Sydeuropa. Diskursen siger at: Sex arbejdere er ikke nødvendigvis ofre. De har rettigheder og legitimitet. Tilhænger af sex-arbejdere diskursen fokuser på og kæmper på udbredelse og indflydelse gennem de nationale parlamenter, EU og for styrket faglig organisering! Fortalerne for Sexarbejder diskursen har et klasseperspektiv som udgangspunkt for deres politiske arbejde og ser deres, kvinders frigørelse fra undertrykkelse og udbytning i forlængelse af arbejderklassens frigørelse!

Organiseret prostitueret i England’s krav:
Sexarbejdere i England har opstillet en lang række krav. Herunder bl.a. Afkriminalisering af alle aspekter af sexarbejde der involverer frivillige voksne, samme faglige rettigheder som alle andre, stop for social stigmatisering, adgang til sundhedsklinikker, juridisk støtte, nul-tolerance overfor alfonser, vold, seksuelle overgreb, børnearbejde, voldtægt, racisme og sexisme og sidst men ikke mindst retten til at sige NEJ.

Socialistiske krav:
- Afkriminalisering af prostitution. Ingen kriminalisering af sexarbejdere eller kunder!
- Forsat ret til at sundheds – og pædagogiske personale kan rekvirer prostitueret til handicappet og gamle mænd/kvinder
- Rettigheder for kvinder, børn og mænd i sex industrien inklusiv: gratis sundhedstjek, uddannelsesprojekter, rådgivning, støtte, uddannelse, boliger, etc
- Adgang til heroin på recept
- Netværk af stofafvænningssteder, som tilvejebringer stoffer efter brugernes behov.
- Krisecenter der tillader alkohol og stofmisbrugerne kvinder og andre uden direkte adgang til offentlige bistand, at søge sikkerhed for vold og udnyttelse.
- “Trafficking-kvinder“ skal have ret til at få asyl og permanent opholdstilladelse i Danmark. Ikke kun de nuværende max. 15.dage.
- Hævelse af de offentlige ydelser til enlige forældre. Højere velfærdsydelser vil kunne få enlige forældre ud af fattigdomsfælden.
- Større politimæssige indsats overfor beskyttelse af kvinder fra vold. Krænkelser af prostitueret skal behandles som en seksuel krænkelse og straffes som sådan.
- En massiv offentlig kampagne der fortæller om seksuel udnyttelse skader kvinder på krop og sjæls. Pornoficeringen af det offentlige rum og markedsgørelse af kvinders krop, – øger efterspørgelsen !
- Massive ressourcer til mennesker udsat for incest og seksuelle krænkelser som børn og unge

Krig & prostitution af kvinder og børn
Over alt i verden historisk og aktuelt er der en klar sammenhæng mellem krig og overgreb på kvinder og børn, hvor der er soldater, er der prostitueret. Det klassiske eksempel er Thailand.
Thailand var før 1960’erne, et landsbrug land med meget lidt prostitution. Men i det 21.århundrer er Thailand blevet et omdrejningspunkt for begrebet “sex turist industrien“ – og udtrykker klart hvad den kapitalistiske globalisering handler om; at gøre alt til en vare! Globaliseringen af kvinder, går gennem kvindens krop, gennem sex.

I 1974, anslog politiet at der var 400,000 prostitueret i Thailand, som serviceret det amerikanske militær. I 1993, anslås der til at være 2 million prostitueret i Thailand. Sex industrien i Thailand er baseret på slaveri, vold, fattigdom og stoffer.
Sex turister i Thailand voldtager voldtaget kvinder og børn og betaler gangster for fornøjelsen. Det samme gør soldater i besatte lande, uanset om de er under FN, NATO eller andre flag!

Sex arbejde & socialisme: Sex arbejde under socialisme
Der findes to retninger i forholdet til sex arbejde og socialisme! Den første siger at der ikke vil være behov for sexarbejde under socialisme. Tingsliggørelsen af seksualiteten og dens materiale basis – klassesamfundet vil ophører med at eksistere.
Den anden retning siger at sex arbejde og sex arbejdere vil forsætte med at eksistere, men i en radikaliseret og forandret kontekst. Stigmatiseringen, undertrykkelsen og udbytningen vil være afskaffet. Sex arbejde vil fungere under relative frie forhold og uproblematisk økonomisk udveksling baseret på fuld seksuel frigørelse, og uddannelsesmæssige og personlige kompetencer. Mange tilhængere af faglig organisering af sex arbejdere og organiseret sex arbejdere tilhører denne socialistiske retning.

Men fælles for begge retninger er at de tager afsæt i en klasseforståelse i diskussionen af prostitution

Ultra-venstresekterisme & feminisme-moralske korstog
I en tid hvor globaliseringen, Imperialismen og nyliberalismen hærger verden, svare SF, Enhedslistens og feministernes fokusering på kriminaliseringen af kunderne/sexarbejde som:“ensbetydende med at arranger møblerne i huset alt imens det brænder“ eller som Naomi Klein udtaler:“fighting their battles over a single, shrinking piece of pie – and consistently failing to ask what was happening to the rest of it.“

Tilhænger af kriminalisering af prostitution har ikke gjort sig tanker om hvilken rolle sexarbejderne har i afskaffelsen af prostitution gennem selvemancipation. For 10.000 kr spørgsmålet er om vi ønsker at bekæmpe markedsgørelse af kvindens krop og prostitutionen, – sammen med eller på vegne af de prostitueret!

Der er brug for i de kommende år at socialister på et klassegrundlag blander sig i den kommende debat om “kriminalisering af prostitutionskunder“ i samfundet og på venstrefløjen. Og først og fremmeste lade de kvinder fra arbejderklassen som er prostitueret selv komme til orde i debatten.

Se mere på viplounge.sexpornhost.com/indexvx.htm

--------------------------------
Fakta:
- 3-4000 kvinder arbejde som prostitueret i DK + en række udenlandske kvinder (traffiking)

- Prostitueret i Danmark kalder sig selv for: Gudinder!

- Sex arbejdere i DK er ikke en homogen gruppe:

- Massageklinker, escortbureauer

- Uafhængige prostitueret (gadeprostitueret, selvstændige prostitueret.)

- Erotiske dansere (strippere, nøgne, lap dansers)

- Sex chatline arbejdere (telefon og video)

- Udenlandske Fakta & undersøgelser:

- Frem til 1991 kunne prostitueret ikke voldtages i Sydcalifornien. Hun var mindre end et menneske. Der kun kunne bruges til sex – med og mod sin vilje!

- 80% af prostitueret i USA har været udsat for voldtægt.

- Gennemsnitsalderen for kvinder der starter som prostitueret er 13-14 år.

- Incestofre udgør mellem 65 og 90% blandt prostitueret (statiske overhyppighed)

- Ældre kvinder som bliver prostitueret er primært ufaglærte og flygter fra voldelige ægtefæller/x-kærester. Økonomiske årsager for deres valg!

- Prostitueret er den mest voldtaget gruppe af kvinder.

Flere artikler fra nr. 257

Flere numre fra 2006

Se flere artikler om emnet:
Prostitution

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 6783 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside