Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 260 – 27. september 2006 – side 11

Pressemeddelelse fra LFS og BUPL-København

Budgetforlig i København uden visioner for daginstitutionerne

De pædagogiske fagforeninger i København, BUPL-hovedstaden og LFS, deler ikke forligspartiernes begejstring over det vedtagne budget 2007.

Det fremgår af budgetaftalen, at daginstitutionsområdet forbedres. Men bagved tallene er der ikke tale om et stort løft for daginsti-tutionerne i København.

Politikerne har sat afgiftslettelser til erhvervslivet, cykelstier og Madhus over børnevelfærd og det pædagogiske personales arbejds-miljø.

Aftalen bygger på følgende forringelser af daginstitutioner, fritidshjem og klubber:

· Reduktion af lønbudgetter og vikarkonti med 22,8 mio. kr. under påskud af, at man forlods kan reducere sygefraværet i institu-tionerne.

· Yderligere lukkedage i fritids-hjem, KKFO’ere og klubber til 10 årlige dag (besparelse 4,0 mio.kr)

· Lukning af klubpladser der i dag bliver benyttet og der er behov for (besparelse 4,3 mio.kr).

· Manglende prisfremskrivning i fritidshjem og klubber (besparelse 1,1 mio. kr.)

· Besparelse på institutionernes indkøbskonti med 4,8 mio.kr.

· Nedskæringer på især fritidshjem til“ laveste fælles-nævner“ mellem de gamle forvalt-ninger giver en besparelse på institutionernes budgetter på 7,3 mio. kr..

· Fremrykket start af børne-havebørn i fritidshjem og KKFO giver en besparelse på 1 mio. kr.

Samlet giver det drifts-besparelser på 45,3 mio. kr. på institutionernes budgetter i 2007. Derudover skal institutionerne sammen med den øvrige Børne- og Ungdomsforvaltning finansiere planen om Faglighed for alle ved yderligere besparelser på hhv. 30 mio. kr. 60. mio. kr. og 93,9 mio. kr. de næste tre år. Partierne henviser til en analyse udarbejdet af KLK, hvoraf fremgår, at besparelserne bl.a. kan betyde fritidshjemmenes endeligt.

Hertil kommer, at man skal tilpasse aktiviteten i Børne- og Ungdomsforvaltning så man kan tilbagebetale 180 mio. kr. En gæld institutionerne ingen andel har i – men som kan betyde, at man løbende sænker standarden på institutionerne yderligere. Der er ikke sat penge af til at bedre normeringer og mindre gruppe størrelser i vuggestue og børne-haver.

Et faktum er at det pædagogiske personale oplever et stadigt ringere arbejdsmiljø og dårligere arbejdsvilkår.

Sygefravær på grund af stress er stigende på grund af flere og flere opgaver, mens der bliver stadigt færre til at løse dem.

Besparelse vil betyde dårligere normeringer i de københavnske daginstitutioner. Nyeste forskning viser, at gode normeringer i daginstitutionerne, betyder at børn er langt mere ’skoleparate’, har en bedre sprogforståelse og en stærk-ere social udvikling. Dårligere normeringer betyder det mod-satte. Dermed kan politikerne påvirke børn og unges udvikling.

Med budget 2007 forsætter København en negativ udvikling. Budget 2007 vil komme til at påvirke børns udvikling direkte, f.eks. ved lavere normeringer og færre fuldtidsansatte.
Underminering af kvaliteten af offentlig omsorg vil også medføre problemer for familerne.

Følg kampen om budgettet i København på www.lfs.dk eller www.bupl-hovedstaden.dk

Se også:
SAA 260: Økonomi for Antikapitalister: Den kommunale limpind

Flere artikler fra nr. 260

Flere numre fra 2006

Siden er vist 2347 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside