Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 262 – 16. november 2006 – side 3

De riges finanslov

Poul Erik Kristensen

Dansk Folkeparti jubler. Pia Kjærsgaard har brugt årets forhandlinger om finansloven for 2007 til at forsøge at styrke deres sociale profil.

Pia Kjærsgaard

Pia Kjærsgaard har brugt finansloven til at styrke sin sociale profil – men skinnet bedrager

Det er desværre lykkedes – helt ufortjent, fordi pengene er taget fra de dårligst stillede. Finansloven viser også, at der er en utrolig ringe opposition til regeringen og Dansk Folkeparti.

Ældrecheck, flere penge til nybyggeri og nedsættelse af afgiften på sodavand er nogle af de ting, som Dansk Folkeparti fik indflydelse på – men de sikrede også at der atter blev skåret i bistandshjælpen til de fattige lande, samt at staten skal have kontrol over forskningen i islam.

Trods den skærpede sociale profil er sandheden, at pengene til en større ældrecheck er stjålet fra de ældre selv.

Når de siger, de gør noget godt for de ældre, er sandheden, at de tager over 2 milliarder kr. fra folkepensionisterne. I alt tages der i 2007 næsten 7 milliarder kr. fra pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsløse, fortæller Frank Aaen, der er finansordfører for Enhedslisten.

Mens kommunerne sidder og udmønter besparelser for milliarder af kroner på grund af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i sommer, har Dansk Folkeparti fået afsat en pulje på 200 mio. kr., hvor plejehjem og personale kan søge om tilskud til uddannelse, udflugter og arrangementer. Men 200 mil. kr. til udflugter og kurser løser jo ikke det helt afgørende problem, at der er brug for er flere hænder i ældreplejen.

Regeringen og Dansk Folkeparti giver også indtryk af, at der er kommet flere penge til nybyggeri af almene boliger, ældre- og ungdomsboliger og plejeboliger.

Men det er også løgn og latin.

Pengene er stjålet fra de folk, som bor til leje i et boligselskab.

Man hiver direkte halvanden milliard kroner op af lejernes lommer og putter dem i statskassen.

Partierne har besluttet at tage 1,5 mia. kr. fra Landsbyggefonden og bruge dem til at betale de tilskud til nyt alment byggeri, som staten i forvejen er forpligtet til at give.

Pengene i Landsbyggefonden er indbetalt af lejerne i de almene boliger. Fra første dag har lejerne betalt et fast bidrag om måneden. Og fra det tidspunkt, hvor byggelånene er betalt ud – typisk efter 30 år – fortsætter lejerne med at betale “afdrag“, som nu i stedet går i Landsbyggefondens kasse.

Sådan kan man gennemgå finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti punkt for punkt. Småforbedringer for nogle grupper bliver betalt af dem selv, mens der sker direkte forringelser på andre områder.

Der bliver ikke flyttet en krone fra de rige til de fattige. På det ideologiske plan har Dansk Folkeparti derimod fået lov til at trampe rundt i manegen for at sætte fodaftryk.

Partiet, der ellers påstår at de hylder den frie forskning, har gennemtvunget at der afsættes penge til islam-forskning på Institut for Militære Studier. Og kommissoriet for forskningen er at bevise, hvor farlig islam er.

Desværre viser hele spillet omkring Finansloven for 2007, at vi har en bovlam og ikke særlig aktiv parlamentarisk opposition til Anders Fogh og Pia Kjærsgaard.

Trods de mange lokale protester mod de kommunale budgetter i september og oktober, og den store landsdækkende aktionsdag d. 17. maj har Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten kun i ringe grad formået at koble den store folkelige modstand mod nedskæringer i velfærden sammen med finanslovsforhandlingerne.

Skal der ske ændringer skal der handles nu.

Gymnasierne er i oprør – og opbakningen til Socialdemokraterne og SF vokser markant. Det viser, at det er muligt at opbygge et alternativ.

Billedtekst:
Pia Kjærsgaard har brugt finansloven til at styrke sin sociale profil – men skinnet bedrager

Flere artikler fra nr. 262

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1959 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside