Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 267 – 4. april 2007 – side 3

Overenskomst 2007

NEJ-kampagne og storstrejke

Jakob Nerup

Forliget på transportområdet har banet vejen for et samlet OK-pakke, der er meget tilfredsstillende for arbejdsgiverne og højest utilfredsstillende for os. Pengene er små, og problemerne mange.

NEJ-kampagnen er allerede skudt i gang, og rammen for kampagnen sættes på tillidsmandsmødet 16. april i Horsens. Og der skal en stærk kampagne til, fordi man skal have mere end 40 % til at stemme og et flertal til NEJ. Men det er ikke umuligt, fordi der er berettigede forventninger til massive lønstigninger uden øget tempo og fleksibilitet. Så alle gode kræfter skal samles om en NEJ-kampagne.
Se mere på www.ok-2007.dk

Strejke er godt

Vi går selvfølgelig ind for at stemme de elendige forlig ned og dermed skabe afsættet for en storstrejke!

Arbejdsgiverne skal tvinges til lommerne. De indgåede forlig er for billige, for dårlige (fx for skifteholdsarbejdere) og har principielle problemer (fx fritvalgskonto, arbejderbetalt uddannelsesfond og permanente dispensationer til lokal forringelse af OK-aftaler).

Vi mener også, at solidaritet med de lavestlønnede bedst udtrykkes og styrkes gennem en storstrejke. Og ikke mindst, så har fagbevægelsen altid været stærkest når den bruger sit stærkeste våben – strejken.

Historisk gav storstrejkerne i 1974, 1985 og 1998 et løft til både lønninger og fagbevægelsen generelt. Selvfølgelig vil fagbureaukratiet forsøge at kontrollere en strejke, og sandsynligheden for et regeringsindgreb efter en 1-10 dage er stor. Men også her vil Fogh være meget tøvende, fordi han ved, at det kan koste enormt mange stemmer til næste valg. Så der er rigtigt meget på spil i en eventuel storstrejke, og derfor er det relevant for alle socialister, for Enhedslisten og ikke mindst for IS/U.

Hvad kan vi gøre?

Venstrefløjen har med Enhedslisten i nøglerollen afgørende betydning for diskussionen i arbejderklassen. Men for at udnytte denne nøglerolle er det vigtigt, at alle fagligt aktive på gulvplan går i aktion.

De faglige folk i Enhedslisten skal stille sig i spidsen for NEJ-kampagnen. Venstrefløjen skal ikke overlade en afstemning til topbureaukraterne, men derimod selv sætte dagsordenen. Det kan gøres på det landsdækkende TR-møde d. 16. april i Horsens. For det, som bestemmer, om et NEJ kan blive en realitet, er, hvor meget selvtillid der er i arbejderklassen til, at vi skal have mere af kagen, og til, at et nej og en strejke kan give meget mere. Og venstrefløjen er de eneste, som vil fremføre det argument.

NEJ-kampagnen er ikke et snævert anliggende for dem, der direkte berøres af overenskomsten. Det gælder os alle, fordi det er ved denne overenskomst, at rammen sættes af de største danske virksomheder. Og det vil selvfølgelig også få afsmittende virkning på OK-forhandlingerne i det offentlige til næste år.

Også for de studerende er NEJ-kampagnen og en mulig storstrejke en meget konkret mulighed for at forbinde sig med arbejderklassens kamp og de ideologiske implikationer, det har. Det er et konkret indspark i de mere teoretiske diskussioner om arbejderklassens eksistens og rolle i det moderne samfund.

Enhedslistens løbeseddel omkring OK2007 kan findes her: www.enhedslisten.dk/pdf/ok07_lobeseddel.pdf

Flere artikler fra nr. 267

Flere numre fra 2007

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2569 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside