Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 268 – 25. april 2007 – side 4

Den militante kant

Den systematiske diskvalificering

Jan Hoby

Foråret er kommet tidligt i år, – offentlige ansatte med lærerne i spidsen er i stigende grad begyndt at bruge civil ulydighed overfor den statelige og kommunale dokumentations, registrerings, afrapporterings, standardiserings og kontrolbureaukrati.

Bureaukratiseringen af den offentlige sektor er et resultat og et barn af den nyliberale markedsgørelse (New Public Management). Den anden side af bureaukratiseringen er decentraliseringen. En klar konsekvens af øget decentralisering er mere kontrol. En klar konsekvens af mere kontrol er mere tidsforbrug til dokumentation. Så når politikerne argumentere med, at decentralisering medfører effektivisering, er virkeligheden desværre, at offentlige ansatte bruger mere og mere tid væk fra kerneydelsen.

De sidste års “reformer“ inden for den offentlige sektor og introduktionen af nye ledelses-, kontrol og styringsstrategier er foregået som en sand opvisning i systemmobning. Første diskvalificeres den hidtidige praksis, fagforståelse og holdning til arbejdet som ineffektiv og ukvalificeret. Hele faggrupper som det pædagogiske område nedgøres og hænges ud for mangler og forsømmelser og må tage det på sig og beklage “vi har hidtil ikke været gode nok, og vi må fremover blive bedre“. Fra politikerne side er retorikken skruet op på fuld styrke; “Ændringer er nødvendige, hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence“.

Derefter påtvinger politikerne de undergravede og rystede medarbejdere nye begreber (f.eks “læring“) og fagforståelse (f.eks. pædagogiske lærerplaner), arbejdsmetoder (f.eks. sprogtest og sprogstimulering) og holdninger (f.eks “læring i centrum, – ikke legen“), der er udarbejdet fra centralt hold ud fra en økonomistyret, teknisk rationalitet, som sikrer effektivitet og resultatopnåelse.

Endelig udsættes fagområdet for kontrol, overvågning, evaluering og fejlfinding, der kan give anledning til fornyet nedgøring, udhængning og kontrol (f.eks. “kapacitetsundersøgelsen“ og “Overgangsskema ved skolestart“).

Altså total fravær af værdsættelse og respekt af det pædagogiske område og andre fag og deres udøvere. Systemmobning er udtryk for en kollektiv krænkelses og umyndiggørelses af offentlige ansatte af “systemet“ selv og politikerne.

Med regeringens kvalitetsreform vil systemmobningen og bureaukratiseringen af den offentlige sektor forsætte, – uanset politikernes “afbureaukratiserings“ retorik.

For så længe at der ikke bliver taget et politisk, ideologisk, fagprofessionelt og pædagogfagligt opgør med den nyliberale markedstænkning og logik, så længe vil politikerne forsætte den systematiske diskvalificering af offentlige ansatte i nyliberalismens hellige navn. Uanset om Statsministeren hedder Anders Fogh Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt.

Flere artikler i serien Den militante kant

Flere artikler fra nr. 268

Flere numre fra 2007

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 2797 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside