Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 268 – 25. april 2007 – side 11

SUF

Så er den gal igen!

Niklas Zenius Jespersen

I påsken holdt Socialistisk UngdomsFront (SUF) sit årsmøde. Og det må siges at være et af de mere usædvanlige, for midt under stormødet, da man kom tilbage fra en aktion i Svendborg, var der pludselig anbragt interne kongresdokumenter og sammenklippede interne mails fra den marxistiske fraktion Socialistisk Standpunkt (Standpunkt) på bordene.

Kort efter disse dokumenter blev fundet kom der en ophedet stemning, der endte med at der blev truet med at lukke stormødet hvis ikke medlemmerne af Standpunkt forlod mødet. Det valgte de at gøre under protest. Samtidig valgte en del andre SUF’ere, bl.a. fra Vejle, Roskilde og GSV-GLT (Gladsaxe) at forlade mødet i protest over forløbet. Dermed var det effektivt lykkedes en mindre gruppe at udnytte stemningen og kuppe stormødet og rykke stemmefordelingen i forhold til udtalelser og ledelsesvalg.

De tilbageværende på stormødet nyvalgte herefter ledelse og opfordrede denne til at indstille 26 medlemmer af Standpunkt til eksklusion. Historien gentager sig fra sidste år, hvor nogle uden succes forsøgte at smide 15 ud, men hvor kun lykkedes med den ene af dem.

Medlemmer af den nyvalgte ledelse har forsøgt at fremstille det som et samlet SUF, der står bag eksklusionskampagnen, men dette viste sig hurtigt at være forkert. I skrivende stund har afdelingerne Roskilde, Holbæk, Østerbro, Vejle og GSV-GLT samt en række individuelle medlemmer udtalt deres modstand imod denne eksklusionsproces. Kritikken er gået på, at eksklusionerne ikke foregår demokratisk (man bruger store dele af organisationens samlede apparat til kun at fremføre den ene side i sagen), er vedtægtsstridige i deres grundlag, da anklagerne er kollektivt rettede mod en gruppe til trods for, at eksklusioner skal være individuelle, at de interne dokumenter er manipulerede og sandsynligvis stjålne, samt at dette er det foreløbige højdepunkt af en længere varende hetz imod et politisk mindretal i SUF.

Standpunkt har nemlig været i kraftig opposition på en række politiske mærkesager i SUF, deriblandt i diskussionen om kvindegruppens selvorganisering som Standpunkt er imod, endvidere i drøftelser om arbejdet i bevægelserne, hvor Standpunkt har villet fremføre en mere koordineret og radikal SUF- politik. Standpunkt mener også, at bevægelsernes politik skal bestemmes af bevægelsernes medlemmer og ikke af ledelserne, endelig er der forholdet imellem politisk skoling og aktivisme hvor Standpunkt har ønsket mere politisk diskussion som baggrund for aktivismen.

Selvom dem, der nu fører eksklusionskampagnen ikke selv er indbyrdes enige om disse konkrete politiske spørgsmål, har man dog flere gange set et diskussionsniveau hvor diskussioner er blevet forvandlet fra at handle om politik til at handle om heksejagtsagtige angreb imod Standpunkt og til tider også de folk og lokalgrupper, der var imod eksklusionerne for et år siden eller som i visse politiske spørgsmål har tilsvarende opfattelser som Standpunkt.

Dette må anses for at være en meget beklagelig og farlig udvikling for SUF, og dermed for den største revolutionære socialistiske ungdomsorganisation i Danmark. I løbet af det seneste halvandet år har man ind i mellem set en skræmmende udvikling i hvilke metoder, der i højere og højere grad accepteres ved interne stridigheder. Der er set brug af organisatoriske kneb og manøvrer for at forsøge at lukke politiske diskussioner, set en udvikling mod mere bureaukrati og splittelser indbyrdes, hvor man bekæmper de andre, noget som man ellers havde håbet havde forladt venstrefløjen.

Hvis venstrefløjen skal havde en chance imod de borgerlige og reformisterne i arbejderbevægelsen bliver vi nødt til at skabe mere samling, ikke mindre. Skabe mere internt demokrati, ikke mindre. Mere politisk diskussion, ikke mindre og mest af alt, mere udadvendt kamp som alternativ til interne magtkampe.

Hvis du ønsker at støtte kampagnen imod eksklusionerne så gå ind på www.marxist.dk.

Hvis du er medlem af SUF så mød op på det ekstraordinære stormøde d. 17. maj og giv din stemme imod eksklusionerne.

Niklas Zenius Jespersen er kontaktperson for SUF-GSV-GLT (Gladsaxe-Søborg-Vangede-Gentofte-Lyngby-Taarbæk)

Flere artikler fra nr. 268

Flere numre fra 2007

Se flere artikler om emnet:
SUF (Socialistisk UngdomsFront)

Se flere artikler af forfatter:
Niklas Zenius Jespersen

Siden er vist 1924 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside