Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 270 – 20. juni 2007 – side 5

Christiania

Den normale disciplinering

Jesper Juul Mikkelsen

Regeringens normaliserings-korstog har hærget Nørrebro, og nu er turen kommet til Christiania. Det er jo ikke noget nyt, at Christiania er presset, men de tre års politibesættelse af Christiania har sat sine spor. Den hårde kurs fra politiet har betydet færre gæster og hårde tider på staden.

Regeringen har vundet frem med argumentet om, at Christiania er et problem, og dem, som bor der, er nasserøve, og at de problemer, der er i forbindelse med salg af hash, er Christianias problem.

Intern splittelse

Det er let at blive deprimeret af udviklingen internt på Christiania. Det lange forløb med forhandlinger og juridisk tovtrækkeri har fyldt rigtigt meget, og det er meget svært at se noget håb for fristaden i den proces.

Der er ikke mange, der har tiltro til, at forhandlingerne kan redde det Christiania, vi kender, men manglen på et alternativ til forhandlingerne har betydet, at den gruppe, der vil tage kampen for at bevare et rigtigt fristed, er alt for lille.

Ydermere er der også en lille gruppe af christianitter, som har udtrykt, at de er parate til at lave en individuel aftale om at købe eller leje deres hus af staten. Det er godt nok besluttet, at en sådan individuel aftale vil betyde, at de vil blive smidt ud af Christiania, men en ting er sikkert, den interne splittelse og uenighed er et stort problem for fristaden.

Christiania rager dig!

Den store bevægelse, vi så opstå omkring Ungdomshuset, var et udtryk for, at en stor del af befolkningen har fået nok. Regeringen kalder det normalisering, når de rydder et Ungdomshus, som var fyldt af selvorganisering, modkultur og musik. Men normaliseringen er en del af en større omformning af Danmark.

Normalisering er nemlig at blande sig i folks liv og at ødelægge det, som giver folk håb og gør os til sociale mennesker.

På skolerne blander de sig og siger, vi skal have flere tests, vi skal konkurrere med hinanden, og vi skal stræbe for at blive bedre end vores sidekammerat.

På arbejdspladserne skal vi arbejde hårdt og forfremmes og føle os allieret med virksomheden. I fjernsynet handler det om, hvordan vores hus kommer til at se perfekt ud, og at vi skal have den rigtige fladskærm, det rigtige tøj, de rigtige venner. Så vi kan klare os i konkurrencen med hinanden.

Normaliseringen er et skridt i samme retning: individualisering og disciplinering, og et signal om, at der ikke er noget alternativ.

Men der er et alternativ – Vi kan bygge videre på de store protester, der allerede har været, vi kan gøre kampen mod det, de kalder normalisering – men som rettere burde hedde disciplinering – til noget flertallet af danskerne kan se sig selv i.

At bygge en store bred modstand betyder også håb. Og det er modstand og tro på, at det kan blive anderledes, som vi har brug for.

Status på Christianias forhandlinger med staten

Langsomt, men sikkert, strammer Slots- og Ejendomsstyrelsen grebet om Christiania. Kravene fra Slots- og Ejendomsstyrelsen er en lovliggørelse af Christiania-området, og en “genkendelig organisationsform“, altså der skal kunne udpeges en juridisk ansvarlig.

Forhandlingerne imellem staten og Christiania var ellers stoppet, da Slots- og Ejendomsstyrelsen tolkede Christianias svar som nej. Men det seneste fællesmøde på Christiania har besluttet at fortsætte forhandlingerne. Christiania har dog 4 krav, som de ikke vil gå på kompromis med.

De fire krav lyder:

1. Der skal ikke bygges huse på Røde Sols Plads (plads bag Den Grå Hal).

2. Christiania skal have lov til at fortsætte både den kollektive og de 725 individuelle retssager imod staten. Retssager som handler både om ejendomsretten og brugsretten til Christiania.

3. Christiania vil beholde deres anvisningsret til boligerne i området.

4. Volden på Christiania skal ikke føres tilbage til den form, den havde i 1600-tallet.

Alt i alt er der sager imod 56 huse omkring volden, hvoraf 36 er boliger. Der har været 3 fogedsager imod Christianitter, men efter juridisk tovtrækkeri blev det besluttet, at de ikke kunne smides ud, før retssagen om hele området er afgjort.

Det er sikkert og vist at regeringen vil normalisere Christiania. Forhandlingerne og retssagerne kan ikke forhindre det, men måske kan det købe Christiania noget tid. En vurdering fra normaliserings-modstandere lyder, at Christiania er så internt splittet, at hvis man afviste at fortsætte med at forhandle, ville det samlede Christiania smuldre.

Se også:
SAA 270: Det mener vi: Join the band

Flere artikler fra nr. 270

Flere numre fra 2007

Se flere artikler om emnet:
Christiania

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 2947 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside