Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 270 – 20. juni 2007 – side 9

Økonomi for Antikapitalister

Fri konkurrence?

Jakob Nerup

“Effektiv konkurrence sikrer, at ressourcerne i samfundet bliver ledt derhen, hvor de gør mest gavn og fremmer vækst og innovation. Det øger velstanden for både den enkelte borger og for samfundet.“

Sådan indleder Konkurrencestyrelsen sin redegørelse om den danske konkurrence på det frie marked. Ifølge deres optik, så er der ikke væsentlige problemer med fri konkurrence, idet kun 13 % af brancherne har problemer. Og her er det især finanssektoren, som kritiseres for at have uigennemsigtige priser. Når det gælder de store banker, kreditinstitutioner og forsikringsselskaber så har i de milliardoverskud i disse år. Alene Danske Bank koncernen havde 16 milliarder kroner i overskud i 2005. Heraf er en del scoret på en masse gebyrer, men det er ikke den egentlige årsag til at vores surt tjente penge lander i aktionærernes lommer.

Den såkaldte “fri“ konkurrence fungerer nemlig ikke. Vi er tvunget til, at vores løn og andre ydelser udbetales via en bank. Der er ingen banker, som gør det gratis, og kontante indkøb er snart forbi. Det kræver en enorm mængde kapital at være bank, og for dem gælder det at almindelige kunder betaler dyrt, mens erhvervskunder får det billigere, og endnu billigere hvis din virksomhed er stor. Så bankerne kan nok konkurrere indbyrdes, men det efterlader stadig os andre uden reelle muligheder. Nu skyldes bankernes overskud ikke alene de dyre gebyrer, men også skattefritagelse, aktiehandlens vækst og det stigende overskud i virksomhederne.

Den effektive konkurrence eksisterer ikke i den virkelige verden. De store i alle brancher bestemmer prisen på varene og ydelserne, fordi de til enhver tid kan underbyde de små. I Danmark er der 2 dominerende koncerner i dagligvarehandlen, COOP og Dansk Supermarked, og her er prisforskellen minimale. Det samme gælder jo tøj, sko og mobiltelefoner. Tendensen er det samme, når vi snakker om konkurrence på det offentliges ydelser. Har det frie sygehusvalg ført til billigere sundhedsvæsen? Har privatiseringen af dele af DSB ført til flere tog til tiden?

Når de danske koncerner agerer på markedet, så søger de konstant at skaffe sig fordele gennem fx lovgivning om standarder på kvalitet, som kun de største kan opfylde. Eller de skaffer sig skattefordele, som øger overskuddet. Samtidig ensretter de salgspriser ved at sælge til andre store koncerner. Og det er en proces, som skaber stadig større koncentration af kapital og betydning i de enkelte brancher. I Danmark er der i enhver branche 1-3 altdominerende selskaber, der står for langt over halvdelen af produktion og salg.

Når Konkurrencestyrelsen snakker om konkurrence, så er det i virkeligheden bare en lille reguleringsmekanisme for at skabe “lige“ betingelser for den indbyrdes konkurrence mellem selskaberne. På det kapitalistiske marked handler konkurrence om mere profit, og ikke billigere priser til forbrugerne.

Se også:
SAA 270: Uligheden vokser: Uligheden vokser

Flere artikler i serien Økonomi for Antikapitalister

Flere artikler fra nr. 270

Flere numre fra 2007

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2842 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside