Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 27 – Februar 1987 – side 3

Regeringens handlingsplan

Fed gylle til alle

Peter Wedel

Miljø-Christian og Gylle-Britta skændes og gemmer rapporter for hinanden, mens Schlüter vender solbrændt hjem fra Lanzarote og forsøger at gyde olie på de oprørte vande. Regeringens handlingsplan for et bedre miljø er kommet!

I efteråret blev det klart for alle, at havene omkring Danmark er ved at dø. På baggrund af ulykken i Tjernobyl, giftkatastrofen i Rhinen og folks voksende bevidsthed om naturen, blev folketinget grebet af panik. Det blev pålagt regeringen at udarbejde en handlingsplan inden 1. februar i år. Inden for en periode på 3 år skulle udledningen af kvælstof reduceres med 50% og fosfor med 80%.

Især Venstre stillede sig på bagbenene, og nægtede at gå med til ordninger, der tvang landbruget til at passe på miljøet – endsige betale for det svineri, de allerede har lavet.

Det ses tydeligt på handlingsplanen: Frivillige ordninger for landbruget, ingen muligheder for at kontrollere effekten, og regningen bliver sendt til dig.

Biologerne har sagt det og fiskerne har mærket det i flere år: Fiskene dør i havene. De hidtidige utilstrækkelige forsøg på at dæmpe forureningen har været rettet mod ferskvandsområderne. Havene har man anset for udødelige. Når stanken ved stranden har været for strid, har man bare sendt lortet længere ud.

Det kystnære fiskeri er gået kraftigt tilbage, og kun de store, langtrækkende kuttere har kunnet klare sig. De sidste 3-4 år har der været omfattende fiskedød hvert efterår. Men først da hummerne bukkede under for forureningen fik politikerne øjnene op.

Ingen ilt til hummere

Fiskene dør på grund af iltmangel. Tilførslen af ilt er ret konstant, og kommer hovedsagligt fra havoverfladen. Ilten forbruges dels af havets dyr, dels af forrådnelsesbakterier, der nedbryder dyr og planter. De enorme mængder af kvælstof og fosfor har øget mængden af alger.

De vokser om sommeren, når temperaturen er høj, og går til grunde om efteråret. Forrådnelsen kræver så meget ilt, at der ikke er nok tilbage til fiskene – og hummerne. I løbet af vinteren er forrådnelsen overstået, iltindholdet stiger, og det hele starter forfra.

Den Radikale dagsorden fra efteråret tog sigte mod at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor – ikke forbruget. Industriens og kommunernes spildevand skulle renses helt op til 90%. Ifølge alle eksperter er det helt umuligt inden for rammen på 3 år. Da turen kom til landbruget nøjedes man med at forlange udledningen begrænset til 50%.

Der er ikke tale om at sætte loft over forbruget af kunstgødning – den enkelte landmand skal bare planlægge sit forbrug bedre. Derudover vil man genoprette engområderne langs med vandløbene, så de virker som naturlige filtre for kvælstof. Essensen er, at det bliver helt umuligt at kontrollere om landmanden stadig sviner.

Endelig er der økonomien. Det ligger klart, at hovedsynderen er landbruget. De sidste år har billig kunstgødning fra Østeuropa sænket prisen så meget, at det kan betale sig at overøse markerne med gødning, for at få et større høstudbytte uden de store omkostninger. Den overskydende gødning bliver skyllet ud i havet.

Det mest logiske ville være, at landbruget betalte for hovedparten af handlingsplanen – fx. gennem afgifter på gødning. Men nej – det bliver atter engang lønmodtagerne gennem skatterne.

International kapital – international forurening

Det er ikke overraskende, at den borgerlige regering indtager disse standpunkter. Det var politisk nødvendigt at gøre noget – men på den anden side kunne specielt Venstre ikke byde sine kernevælgere nogen økonomisk byrde. Også indenfor landbruget er kapitalismens spilleregler altdominerende: Hvis landbruget selv skulle betale udgifterne, ville omkostningerne stige, og konkurrenceevnen blive væsentligt forringet.

Hverken de kapitalistiske eller statskapitalistiske lande bekymrer sig om havforureningen. Så selv om den danske udledning blev nedsat 50% ville reduktionen af den samlede gift-tilførsel kun blive 20%.

Den eneste virkelige løsning ville være at dyrke jorden i balance med naturen, ikke bare i Danmark men på verdensplan. Men det kræver, at vi afskaffer kapitalismen, som altid vil sætte jagten på profitten højere end hensynet til naturen og jordens overlevelse.

Billedtekst:
Landbrugsministeren gør, hvad hun kan, for at forplumre og forhindre miljøforbedringer.

Flere artikler fra nr. 27

Flere numre fra 1987

Se flere artikler om emnet:
Miljø

Se flere artikler af forfatter:
Peter Wedel

Siden er vist 1580 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside