Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 271 – 15. august 2007 – side 6

EU-traktat ind ad bagdøren

Poul Erik Kristensen

Inden jul har EU sandsynligvis fået bakset en ny traktat på plads. Og den skal ikke til folkeafstemning, selvom den traktat, som magthaverne er godt på vej med, er en næsten tro kopi af den traktat, som både hollændere og franskmænd har afvist ved folkeafstemninger.

Og det sker efter mere end et par års trippen på stedet, hvor den europæiske magtelite har været i vildrede med, hvordan de skulle tilsidesætte de folkelige protester mod et stadigt mere integreret EU.

Men nu ligger planen klar.

Op til EU-topmødet 21. – 22. juni havde formandslandet, Tyskland, gjort et stort forarbejde for at få mingeleret teksten rundt i det oprindelige traktatudkast, så det kunne fremstå som forandret, men reelt have det det samme indhold.

For eksempel blev formuleringen om ‚fri og lige konkurrence‘ taget ud af EU`s erklærede målsætning.
Det skete efter pres fra den franske præsident Sarkozy, idet modstand mod EU‘s indre marked og social dumping var en vigtig del af det franske nej i 2005.

Men nu indrømmer EU-kommissionen åbent, at der er tale om en rent kosmetisk ændring.

Det sker i et svar til Folkebevægelsen mod EU‘s parlamentariker, Søren Søndergaard, der har spurgt EU-kommissionen om hvilke konkrete konsekvenser, den ændrede formulering vil få.

I Kommissionens svar til Søren Søndergaard hedder det blandt andet:

- Mandatet til en reformtraktat fjernede denne eksplicitte reference, men for at undgå enhver risiko for usikkerhed med hensyn til gældende lovgivning og for at gøre det helt klart, at konkurrence fortsat vil være en af hovedpolitikerne, der sigter på et velfungerende indre marked, besluttede Rådet på sit møde den 21. og 22. juni 2007 at indsætte en reference til konkurrence i en retslig bindende protokol.

Det vil med andre ord sige, at hele juraen er bevaret i den nye EU-forfatning. Det er blot placeret et nyt sted i forfatningsteksten.

EU-kommissionen slutter da også sit brev til Søren Søndergaard således:

- Kommissionen kan derfor forsikre det ærede medlem om, at de ændringer, der indføjes i reformtraktaten, ikke vil få praktiske konsekvenser for Kommissionens håndhævelse af konkurrencereglerne.

Der, hvor der sker ændringer, er muligvis, at ideerne om flag, hymne og andre supermagtssymboler bliver pillet ud af forslaget. Ting som ikke har nogen politisk betydning.

EU-traktaten har nemlig al for stor betydning for magteliten i de 27 EU-lande, til at de kan satse butikken på at sende traktaten til folkeafstemning, på trods af, at flere meningsmålinger har vist, at 70 % af danskerne mener, den skal sendes til folkeafstemning.

De største europæiske virksomheder har brug for et stærkt EU, som er i stand til at forsvare og øge deres hjemmemarked, hvor der ikke er handelshindringer, som står i vejen for vækst, og som sikrer, at den frie konkurrence slår igennem på flere områder. Bl.a. velfærdsydelser, sundhed, undervisning og forskning.

Samtidig har de brug for et stærkt EU, som er i stand til at tage kampen op på det internationale marked, imod primært USA og et Kina i voldsom udvikling.

Flere artikler fra nr. 271

Flere numre fra 2007

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 2184 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside