Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 272 – 12. september 2007 – side 2

Velfærdsdemonstration 2. oktober

Sig fra nu!

Klaus B. Jensen

Flere hænder, mere i løn, flere penge til kommunerne, god og gratis uddannelse, ja til udvikling af velfærden, det er det vi har brug for, men det kommer ikke så længe Fogh er ved magten. 2. oktober lanceres et frontalt angreb på Foghregeringen og dens velfærdsfjendske politk, med skattelettelser til de rige, minuttyrani, kontrolpolitik, privatisering, besparelser, nedskæringer – kort sagt deres udhulning af velfærden.

Bag demonstrationen står en lang række uddannelsesorganisationer, fagforeninger og faglige ungdomsorganisationer. Der er planlagt demontrationer i Aalborg, Århus, Odense, Kolding og København. Ved en ligende demonstration 17. maj sidste år demonstrerede over 100.000 mennesker på landsplan for bedre velfærd, så der er lagt op til et brag af en demonstration den 2. oktober.

“Det vi ser, er en genoplivning af den unikke alliance mellem fagbevægelse og elever og studerende, som stod bag 17. maj demonstrationerne. Det er vigtigt for en videre udvikling af velfærdskampen“,
siger Tonny Andersen, der er forretningsudvalgsmedlem i BUPL.

“Beslutning om en stor bred manifestation 2. oktober er udtryk for en rigtig god udvikling. Der er behov for, at bevægelserne samles. Der er brug for klare budskaber om, hvad man ikke vil, og ikke
mindst hvad man vil, så der kan begynde at tegne sig konturerne af en ny politik. Det er politikken frem for bogstavskonstallationer der er interessant, og hvis der skal ske ændringer, så skal bevægelserne samles“, siger Anders Olesen, der er formand for Byggefagenes Samvirke i København til
Fagligtansvar.dk

Konturerne til en ny politik, som Anders Olesen beskriver det, er inde i en rivende udvikling. Fogh og hans spindoktorer er ved at miste grebet om den folkelige opinion, kampen om virkelighedsforståelsen er ikke længere på Foghs banehalvdel. Et flertal i befolkningen mener ikke længere at Fogh er den rette til at sikre velfærden, samme flertal vil hellere have velfærd frem for skattelettelser, og SOSU-arbejderne har med deres strejker sommeren over vist vejen og viljen til at kæmpe for offentligt ansattes løn og ansættelsesvilkår, de ældre og svages forhold, og dermed også for velfærden.

Socialdemokratiet der i en årerække har ført en politik der mindede meget om regeringens minus 10 procent, er efterhånden også vågnet op af deres dvale. Senest har Helle Thorning-Schmidt proklameret
at “Vi vil ha velfærd frem for jagerfly“, og partiets senest velfærdsudspil rummer adskillige visionære elementer, som f.eks. 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuerne, ret til et dagligt bad for ældre på plejehjem og meget mere. Socialdemokratiet er så småt blevet presset til venstre, og nu mangler vi bare at de selv indser at det er vejen frem.

Bogstavskombinationen i folketinget er dog ikke helt uvæsentlig, for Socialdemokratiet vil få svært ved at sikre velfærden med partierne til højre, herunder også de Radikale og Ny Alliance. Socialdemokraterne skal selvfølgelig se til venstre mod SF og Enhedslisten, samt inddrage “den
unikke alliance mellem fagbevægelsen og elever og studerende som stod bag 17. maj demonstrationerne“.

Gør som i Norge

I slutningen af 90‘erne stod man i Norge i en lignende situation som vi gør herhjemme i dag, hvor privatisering og konkurrencetiltag var på bordet. Socialdemokratiet rykkede til højre og førte nyliberal politik, de stod bl.a. bag privatiseringer af de største statsejede firmaer. Den norske
fagbevægelse var i defensiven, den var afpolitiseret og af-radikaliseret. I denne situation begyndte enkelte fagforeninger at revurdere deres politik for at dæmme op for den nyliberale offensiv. De indså at man blev nød til at stoppe privatiseringsbølgen, at man skulle ændre den offentlige opinion, presse socialdemokraterne til venstre, at der var behov for at skabe en politisk flertalsalliance, samt at ændre magtforholdene i samfundet. Resultatet blev alliancen “For Velfærdsstaten“ der bl.a. består at fagforeninger, pensionistforbund , studenter- miljø- kvinde- og forbrugsorganisationer, og på sit højeste talte mere end 1 million medlemmer. Det var bland andet denne alliance der ved det norske stortingsvalg i 2005 pressede Socialdemokratiet til at indgå et regeringssamarbejde med Socialistisk venstre (svarrende til SF), på trods af at de inden valget havde afvist dette.

Alliancen har opnået en lang række resultater. I 90‘erne var et stort flertal i befolkningen i Norge for privatiseringer, i dag er 70% imod, og privatiseringsbølgen er nærmest afværget. Socialdemokratiet er blevet presset til venstre og den højreorienterede regering er blevet erstattet med en centrum-venstre-regering, fagbevægelsen er blevet politiseret og kampvillig. Alt sammen er dette resultater af en stor og bred bevægelse, der stiller offensive krav.

2. oktober viser vejen

Velfærdsdemonstrationerne den 2. oktober, er et stort skridt i den rigtige retning for kampen om velfærden i Danmark. Det er ikke nok at Socialdemokratiet smider valgflæsk ud til folket, vi vil være med til at definere vores egen velfærd og holde magthaverne til ilden.

Flere artikler fra nr. 272

Flere numre fra 2007

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 2193 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside