Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 276 – 20. februar 2008 – side 3

Kommentar

Enhedslisten skal tage ansvar

Michael Voss

For et socialistisk parti må det altid være hovedopgaven at bidrage til arbejderklassens og andre undertrykte gruppers egen bevægelse og organisering. Det er her, der kan skabes forandring, og det er her, kimen til et opgør med kapitalismen lægges.

Som socialister har vi en forståelse for, hvorfor der er undertrykkelse, hvorfor arbejdsgiverne presser arbejdsforholdene, hvorfor skiftende regeringer skærer på de offentlige velfærdsydelser og forærer resten til private virksomheder, osv. Vi udspringer af en venstrefløj i arbejderbevægelsen, der i årtier har gjort sig rigtigt mange erfaringer med demonstrationer, strejker og anden form for klassekamp. Og vi kommer med en grundholdning om, at bevægelserne skal være mest mulig demokratiske, inkluderende og aktive – i modsætning til topstyrede lobby- og pamperorganisationer.

Med andre ord: Vi har noget at bidrage til dagens bevægelser med. Derfor er det ikke nok at bifalde bevægelserne, at støtte bevægelserne og at viderebringe deres forslag i kommunalbestyrelser og folketing.

Vi har et ansvar for, at bevægelserne vinder sejre og for, at den selvstændige organisering hele tiden styrkes.

Det kan hver enkelt socialist gøre efter bedste evne. Men hvis det virkelig skal batte noget, skal vi gøre det sammen. Derfor skal det være lige så naturligt for et medlem af Enhedslisten at være med i en organisering af partimedlemmer fra samme fagforening, uddannelsesorganisation, lejerforening osv. som at være medlem af sin lokale afdeling.´

Det har ikke altid fyldt så meget i Enhedslistens samlede aktivitet, men de seneste år er medlemmer, der er aktive i fagforeninger og uddannelsesorganisationer, begyndt at mødes og diskutere, hvordan de bedst kan styrke deres organisationer, aktivere dem og demokratisere dem. Samtidig bliver der fremlagt forslag til det kommende årsmøde, som lægger vægt på dette arbejde.

Disse netværk, eller hvad vi nu vælger at kalde dem, skal vi bruge til at sammen gå mere bevidst ud i bevægelserne ud fra en politisk gennemdiskuteret holdning til, hvordan vi kan styrke dem.

I dele af Enhedslisten hersker der stadig en vis skepsis over for sådan en kollektiv indsats i bevægelserne. Og der er også mange faldgruber:

· Vi skal ikke være selvkloge. Som Enhedsliste-medlemmer kan vi også lære af de andre og sammen med de andre aktive i bevægelserne.

· Vi skal ikke misbruge det, at vi – især i begyndelsen – nogle gange fylder meget i bevægelsen til at diktere beslutninger og sætte os på alle poster. Vores mål er tværtimod, at inddrage flest muligt i aktiviteter, beslutninger og ledelsesarbejde.

· Vi skal ikke udnytte det, at vi har forberedt os sammen, til at manipulere bevægelsen i den retning, vi ønsker. Hvis ikke vi reelt får overbevist bevægelsens flertal om vores ideer og forslag, kan det være det samme.

· Vi skal aldrig forveksle Enhedslisten med bevægelsen og altid være tydelige på, om vi taler på bevægelsens eller på Enhedslistens vegne.

Men selvfølgelig er det muligt at arbejde kollektivt i bevægelserne uden at manipulere og uden at lade partiets interesser stå i vejen for bevægelsernes.

I sidste ende er det et spørgsmål om at tage bevægelserne og deres rolle alvorligt. Det kræver, at Enhedslisten tager ansvar for dem.

Michael Voss er medlem af Socialistisk Arbejderparti (SAP)

Flere artikler fra nr. 276

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten

Se flere artikler af forfatter:
Michael Voss

Siden er vist 4059 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside