Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 283 – 31. oktober 2008 – side 12

Boganmeldelse

“Plan B – For en klode i drift“

Danny Morck Jensen

I disse tider er verdenssamfundets største udfordring målet om demokrati og kampen mod terror, – i hvert fald ifølge talere for de øverst fremstående lande i vesten, med Bush-doktrinen i spidsen. Men gøres der op i hvad der har størst tab i menneskeliv og infrastruktur, set i Lester Browns øjne, da er det presset på klodens naturressourcer med sin altødelæggende konsekvens. Det er nutidens sande masseødelæggelsesvåben.

I denne konflikt der udspiller sig i mellem verdensborgere, dets lande og krige klassificeres i mange tilfælde, som værende rodfæstet i religion og historiske grunde. Forsimplinger der let kan bruges som affejende svar for at lukke de første spørgende munde. Verden er dog mere end som så beskriver “Plan B – for en klode i drift“.

I 27 år har Lester Brown ledet World Watch Institute med dets formål om at analysere klodens tilstand og udgivelse af omfattende rapporter omkring dette. Senere, og stadigt i dag er han leder af Earh Policy Institute, med opgaver der indbefatter handlingsplaner for at udvikle økologiske bæredygtige økonomier, særligt koncentreret på de mindre udviklede lande.

Lester Brown er født i 1933 og er uddannet miljø- og fødevareøkonom.

Pinde til ligkisten

Bogen er delt op i to afsnit. Den første omhandler de berørte områder på vores klode, – de områder der er med til at bære og skabe vores samfund verden over, som alvorlig talt halter enormt. Lester
Brown har lavet utrolige gennemgående analyser verden over, lige fra grundvandstand til ørkendannelse, og naturkatastrofer og hvordan dette skaber den nye betegnelse af miljøflygtninge, der desværre stadigt er fremmedord i den offentlige debat.

Tusinder af byer verden over forsvinder i takt med tab af drikkevand og frugtbar jord, og igen samtidigt med at en aggressiv landbrugsindustri okkuperer 70 % af den samlede mængde til kunstvanding af marker. Denne krig mellem storindustri og borger behandler Brown til fulde og undlader heller ikke fakta at der er en verdensomspændende efterspørgsel på føde og andre produkter.

For verdensbefolkningen vokser og samtidig gør forbruget og dermed presset på mere frugtbar jord, der videre svarer selv på spørgsmål som pres på natur og artsdiversitet m.m.
Brown med sine oversigtsmodeller over hvad udtørring af floder og søer betyder, højere udgifter ved dybere grundvandsboringer osv. nedsmeltning af gletchere og disses enorme betydning for 40% af verdensbefolkningen er bare enkle fakta af mange som nævnes.

Det er pinde til ligkisten, om man kan lide det eller ej, men sort på hvidt vidner Browns mange tal om denne vestlige overforbrugstil kombineret med en voksende verdensbefolkning er med dets overophedning ifølge Brown i en farlig bobleøkonomi, altså en såkaldt kunstig opretholdelse af produktion og efterspørgsel. Når der hives mere ud af jorden, end der kan gives tilbage, og pludselige mangler kan opstå ved endelige udtømninger, da vil det gå galt.

Den nuværende globale krise er det bedste eksempel, hvorfor Lester Browns næsten apokalypse analyser og idéer har været meget omtalt i den senere tid.

For hvad betyder det når verdens produktion af afgrøder faktisk er nedadgående, og har været det i mange år, og store økonomier må vende sig på verdensmarkedet for at købe mad til sin befolkning?

Hvad sker der med priserne på majs og palmer når bilejerne øges med 12 millioner om året og det er såkaldt bæredygtig at køre på bioethanol, mens taco´en bliver en dyr spise for millioner? Og ikke mindst, hvad betyder det for verdens industri når oliepriser ryger i vejret, og milliarder mennesker i forvejen har ganske lidt til mad og kæmper med kort levetid, grundet sygdom og fejlernæring?

Disse af mange spørgsmål stiller Lester Brown og anfægter nemlig nyligt at denne globale krise i alle sine arter, – energikrise, fødevarekrise, klimakrise, samt miljøkrise, alle hænger sammen i et stort menneskeliggjort karakter, hvor de svageste igen er taberne.

Der er en stat og der et menneske

Disse kriser, enkeltvis eller samlet er balancepunkter imellem oprør og fred. For når det kommer til mangel på fødevarer, drikkevand eller stigende kriser på disse, da antændes der oprør hos befolkninger, hvor størstedelen af indkomsten går til mad. Det er der hvor den sociale skævhed fra verdens top og bund virkelig forrykkes. Oprørene sker og stater, samt industri bliver mål, da mad og drikke bliver en næsten frataget rettighed.

Desværre udspiller det sig længere til desperation hvortil at befolkningsgrupper, ofte skåret ind som etniske eller religiøse grupper, der kommer i konflikt med hinanden. De sociale konsekvenser skildres her meget nøje i bogen, og illustreres godt på nutidige forhold, samt fortidigt historisk.
Fødevarekriser er som Brown siger det,: “Civilisationernes svage led“, og henfører til mange historiske eksempler, hvor civilisationer ikke har kunne ernære deres befolkninger og er gået under. Vor egen tid er lige nu og her det bedste eksempel på disse enorme sociale udfordringer.

Way out

Men skal der gøres noget så skal det være nu, og den politiske tøven er enorm, ifølge Brown. Som analytiker på sit felt forekommer tingene som de nu forholder sig, og Brown præciserer derfor kun.
Man kan have så mange holdninger og ideologier om hvordan livet burde praktiseres, altså en diskussion om livsstil.

Hammerslaget slår dog sømmet hårdt på hovedet. Den forbrugslivstil som vi agerer særligt i det vestlige regi, er og har altid været fuldstændig uholdbar og langt fra bæredygtig. Der er mange bud på en “way out“, og det har Brown også.

Slår tænderne ud af sig selv

Ideologier om vækst og højt forbrug er hellige ord fra verdensindustriernes munde, men det er munde der er ved at slå tænderne ud på sig selv. For i anden del af bogen kommer Brown ind på interessante løsningsforslag.

Det skal her siges at det er særligt styrken hos Brown at det i sidste instans faktisk kan være fuldstændigt ligegyldigt om hvilken politisk overbevisning han går med i lommen, – det har ingen betydning, når verdens ubalance med hans fakta ikke kræver forstørrelsesglas, men kan ses klart og tydeligt.

Hans løsningsforslag er realistiske for den samlede verdens mål om balance i produktion, levestandard og bæredygtighed. Alligevel skal det ikke hengemmes at han som mange anfægter supermagter og deres udenrigspolitik med dets enorme kapitaler bag krigsmaskiner, – der hvor kapitalen burde ligge hos hverdagens mennesker i samfundene verden over, og ophæve den fattigdom der er den sande terror.

Individets behov

Bogen kommer heller ikke uden om dilemmaet om de tiltag der kunne gøres i hvad vi egentlig har brug for som individ. En ting er et næringsbehov som menneskekroppen kræver for korrekt udvikling, – noget andet er det luksusiøse overforbrug, når vi for eksempel bare elsker smagen af kød.
Det er et område man som læser reagerer stærkt på, og man erhverver sig en visdom om hvilken livsstil og produktion med vegetabilske proteiner faktisk kan gøre, plus meget mere. Det er fantastisk uhyggeligt at opdage processen der ligger bag produktion af kød og den er enorm og omfattende skal det siges.

Dermed må der heller ikke undlades at smide ordet etik ind på landsbrugssektorens kødproduktion, med verdens “burger-hunger“ som presser voldsomt. Det er langt fra bare at smide en ko ud på en mark og sætte den til at spise græs og trække frisk luft!

Vi flytter os som aldrig før

Hvad betyder det med 12 millioner ekstra biler om året, der tilføres de næsten 900 millioner der i forvejen eksisterer på verdensplan. Konfrontationerne om transport rammes hårdt i bogen.

At verdens biltrafik står og kæmper samtidigt med dets videre udbygning af vejnet, mens agerjorden mangler at blive udvidet til en hungrende verdensbefolkning.

Bilparken er enorm og ude af proportioner, da den har store miljø- og klimamæssige skader af karakter der er gysende uhyggelige. Bilen, et især højt sat symbol på personlig frihed i amerikanske øjne, bliver jordet hårdt i bogen, hvor personlig frihed skal omsættes til personlig medansvar og så er der i bogen alle de fuldt besvarende grunde til hvorfor kollektiv trafik er vejen frem, socialt, og miljømæssigt.

For nørder og jer der nu vil blive det

Det er umuligt at give et helt billede af denne bog, da den er så omfattende. Den er stærk i at fakta slår hårdt gang på gang heri, uden at det på noget tidspunkt bliver en tør omgang.
Dette er samtidigt en bog for miljønørder, men igen hvis man endnu ikke er en såkaldt miljønørd, så bliver du det hvis du har tænkt at styre dit liv anderledes.

Bogen er fantastik for den der endnu ikke ved, og samtidigt så endnu mere vidensgivende for den der i forvejen ved en del. Det er en bog af hårdtslående gennemslagskraft, og læseren vil opdage at han atter er forbruger og i et øjeblik måske får dårlig samvittighed over sin livsstil. Det er en af essenserne i denne bog, nemlig at retorikken om at “at min handling ikke gør en forskel“ er en gammel plat og opgivende vending, samt dårlig undskyldning for ens livsstil. Du bliver dog ej “lerhule–hippie“ af den, og det skulle du nok heller ikke blive, men verden kan også revolutioneres igennem den økologiske livsstil vi sagtens kan omlægges til, – og vigtigst af alt, skal videreføre til vores børns generation uden at de betaler regningen. Læs den her bog, – den er simpelthen fantastisk!

Plan B – for en klode i drift
af Lester R. Brown
Forlaget Hovedland
Pris 268 kr.

Se også:
SAA 283: Energiforlig er gået i stå

Flere artikler fra nr. 283

Flere numre fra 2008

Se flere artikler af forfatter:
Danny Morck Jensen

Siden er vist 2012 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside