Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 286 – 12. februar 2009 – side 5

Studerende protesterer mod SU-angreb

Anne A. Lange

Tusinder af studerende protesterer mod forslaget til ny skattereform. Hundredvis har deltaget i protestmøder landet over. Samtlige elev- og studenterorganisationer opfordrer til modstand. Fagforeninger bakker op, og to Facebook-grupper har på få dage hver fået over 60.000 medlemmer.

Anledningen er, at skattekommissionen har foreslået at skære i uddannelsesstøtten (SU), så man fremover kun kan modtage SU i 4 år. Ønsker man at studere længere end 4 år, må man tage lån for resten.

Så med mindre man har velstillede forældre, der er villige til at forsørge en under studierne, eller har andre muligheder for finansiering, må man altså se frem til at gældsætte sig for at tage en uddannelse.

Socialt skæv


Forslaget er en del af forslaget til en skattereform, der har til formål at lade samfundets fattigste betale for de rigestes kriser, og udhule vores velfærd totalt.

Dette vil afholde mange fra at tage en uddannelse der varer længere end fire år, og det vil samtidig sætte en stopper for muligheden for at vælge om, hvis man er startet på den forkerte uddannelse i første omgang.

Argumenterne for nedskæringen lyder på, at de studerende, der tager lange videregående uddannelser, vil få glæde af skattelettelserne, og komme til at tjene lånet ind igen. Ifølge formanden for Skattekommissionen, Carsten Koch, er de studerende på de længere videregående uddannelser nogle af dem, der kommer til at tjene mest på skattereformen, og bør derfor også være med til at betale for den.

Men en danskstuderende kommer sjældent til at tjene lige så meget som en jurist, en overlæge eller en bankdirektør.

Desuden rammer SU-forringelserne ikke bare de lange videregående uddannelser. Mere end en tredjedel af de studerende på lærerseminarierne har f.eks. været i gang med en uddannelse før. Mange studerende med børn skal bruge længere tid end normeret til at gennemføre uddannelsen.

Og da pædagoger, sygeplejersker og lærere ikke får glæde af den lavere topskat, vil endnu færre vælge disse uddannelser.

3 ud af 4 er imod

Forslaget har da heller ikke mødt den store opbakning. Ingen af partierne har stillet sig positive overfor forslaget, og oppositionen siger, at de støtter de studerendes kamp imod SU-forringelserne.

Ifølge ugebrevet A4 er 3 ud af 4 danskere imod forslaget, og kun hver 10. synes, at det er en god ide. De, der er imod, stiller sig samtidig endnu mere kritiske overfor forslaget, når de får at vide, at det skal finansiere skattelettelser.

Men ingen af oppositionspartierne vil stille ultimative krav om SU’en til skattereformen, og regeringen er ofte villig til at lave smalle forlig.

Stormøder

Så de studerende går atter på barrikaderne, for at kæmpe for SU’en.

Der har været indkaldt stormøder af alle studenterorganisationer, der har været startskuddet til en 3 uger lang kampagne, der skal munde ud i demonstrationer i landets 5 største byer den 26. februar, hvis ikke regeringen forkaster forslaget om at skære i SU’en.

Fra et af de første universitetsstormøder startede en underskriftindsamling, og der er allerede 60.000, der har meldt sig ind på to forskellige Facebook-grupper imod forslaget.

Desuden bliver der opfordret til at lave lokale aktiviteter, der skal sprede opbakningen til de studerende, og der bliver talt om at besætte fakulteter og seminarier i forbindelse med kampagnen.

Stemningen på stormøderne er, at alle studerende står sammen. At man bliver ved, til SU-forringelserne er taget af bordet og at man ikke er villige til at betale for de riges skattelettelser.

Spred kampen

Fra stormødet i LL, Lærerstuderendes Landskreds, blev der opfordret til at tage kontakt til de lokale lærerforeninger, tage ud på de lokale skoler, børnehaver og fritidshjem for at alliere sig med lærere, pædagoger og forældre, og det blev understreget, at vi skal have underviserne med i kampen.

Den strategi er den eneste vej frem. For selvom SU-spørgsmålet skulle blive taget ud af den endelige skattereform, er kampen om velfærden ikke slut.

Omfordelingen fra de fattige til de rige gennemsyrer hele forslaget, og vi får ikke stoppet deres forringelser af velfærden, uden at sprede kampen ud over de studerendes rækker.

Det er hverken første eller sidste gang, vi vil se forsøg på at forringe SU’en, og forsøgene stopper ikke, før vi vinder den brede kamp om velfærden.

Aktivitet og mobilisering frem til demonstrationerne 26. februar er en god start.

Se også:
SAA 286: SU-aktiviteter
SAA 286: Protest mod SU-nedskæringer i Århus
SAA 286: Fyringer, fyringer, fyringer ...
SAA 286: Skattereform: Større ulighed mellem rig og fattig
SAA 286: Gi’ dem fyresedlerne tilbage
SAA 286: Bliv medlem af IS/U

Flere artikler fra nr. 286

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Studenterkamp (DK)
Krise og modstand (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Anne A. Lange

Siden er vist 2499 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside