Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 286 – 12. februar 2009 – side 14

Absurd at sprogteste og tvangssprede tosprogede børn i København

Lisbeth Schmidt Jespersen

Det er absurd at tro, at sprogtestning og tvangsspredning af tosprogede børn kan mindske chance-uligheden i samfundet.

I den absurde politiske debat om tvangsspredning af tosprogede børn, er det nødvendigt at slå fast, at der intet videnskabeligt belæg er for at postulere, at tvangsspredning af tosprogede børn giver positiv integration og sproglig bonus.

Derfor mener jeg, at det er udtryk for rendyrket politisk populisme, når de københavnske politikere påstår, at tvangsspredning af børn efter sprogtest vil styrke integrationen og det faglige niveau hos de tosprogede børn. Jeg frygter, at sprogtestningen i fremtiden vil blive brugt som et fordelingspolitisk instrument, hvor børn bliver fordelt på forskellige skoler efter deres sprogtest resultater.

Tvangsspredning af børn er en konstrueret fordelingsmetode, som politikere i Århus, – og nu også København, har kastet sig over i mangel på viden, indsigt og forståelse for de reelle problemstillinger.

I 2006 udtalte Europarådets racismekomite ECRI skarp kritik af de danske forsøg med sprogtest og tvangsspredning af tosprogede børn. Racismekomiteen udtalte, at tvangsspredning af børn er indirekte diskrimination. Hvordan tør de københavnske politikere lægge det døve øre til så alvorlig kritik? De københavnske politikere bør endvidere overveje om ikke tvangsspredning af tosprogede børn er i strid med FN’s Børnekonvention!

Jeg finder det dybt problematisk, at politikernes syn på tosprogede børn er drevet af en logik, der hviler på et stigmatiserende mangelsyn. Børns rettigheder tilsidesættes på det groveste. Børn har ret til at gå i daginstitution og skole i det kvarter, hvor de bor.

Børn har ret til innovative udviklingsmiljøer i daginstitutioner og i folkeskolen. Udviklingsmiljøer, der understøtter børns lyst til at lege og lære – og derigennem deres naturlige muligheder for at kunne bruge og udvikle deres sprog.

Hvis integrationsproblematikken skal løftes i børnehøjde, så skal der prioriteres massive statslige og kommunale budgetmidler til etablering af gode, rummelige og godt normerede daginstitutioner, – og Folkeskoler med tolærerordninger og færre børn i klasserne, – og ikke mindst om en genindførelse af modersmålsundervisningen i København.

Det er vigtigt at huske på, at anerkendt forskning entydigt peger på, at antal af børn pr. voksen, og antal børn pr. m2 har betydning for kvaliteten af omsorg, socialisering og sproglig tilegnelse og mestring.

Jeg mener det er absurd at tro, at sprogtestning og tvangsspredning af tosprogede børn kan løse et socialt og velfærdspolitisk problem, – og det er utopi at tro at sprogtest og tvangsspredning af tosprogede børn mindsker chance-uligheden i samfundet.

Flere artikler fra nr. 286

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Uddannelse

Se flere artikler af forfatter:
Lisbeth Schmidt Jespersen

Siden er vist 2969 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside