Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 287 – 19. marts 2009 – side 11

Anmeldelse

“Feministiske perspektiver“ – tiltrængt på venstrefløjen

Sara Andersen

Januar 2009 så et nyt feministisk tidsskrift dagens lys. Den venstreradikale feministiske gruppe KRAN har udgivet første nummer i en serie på tre af tidsskriftet “Feministiske perspektiver“.

KRAN: Feministiske perspektiver nr. 1

Det er et tiltrængt tidsskrift i en tid, hvor diskursen om ligestilling på mange områder har haft sin sejrsgang, og hvor selv Fogh påberåber sig retten til at kalde sig feminist.

Tidsskriftet udkommer i en serie på tre temanumre, hvoraf det første nummer hedder “Køn og kapitalisme“, og slår man op på første side, lyder ordene:

“Det bliver ofte hævdet, at det danske samfund ikke længere er et klassesamfund. Men samtidig stiger uligheden, og den ene undersøgelse efter den anden dokumenterer, at den nedarves. Den vedtagne fortælling er, at vi er kulturelt frisatte fra klassens, og i øvrigt kønnets, snærende bånd, at vi er lige og frie. Denne fortælling er da også besnærende, men tjener i vores øjne primært til at skjule, at uligheden ikke er tilfældig eller bunder i individuel utilstrækkelighed. Fortællingen om klasseløshed er dermed med til at retfærdiggøre og naturliggøre et system, der skaber ulige vilkår. “

Så er det slået fast, og det lover jo ærlig talt meget godt. Kvindeundertrykkelse, såvel som de kønsopfattelser, der eksisterer i dag, kobles sammen med samfundets strukturer og rammer for produktion (og reproduktion).

KRANs ambition med bladet er at sammentænke den queerteoretisk-inspirerede feminisme med en overordnet kapitalisme analyse – og det gør de fint gennem en række artikler, der på forskellig vis og på forskellige niveauer sammentænker køn og kapitalisme. Hele vejen igennem sker det på en måde, hvor det store perspektiv fastholdes, men hvor små forandringer også tillægges betydning.

Powerfeminisme

Tidsskriftet bevæger sig over flere emneområder fra powerfeminisme (troen på individets ansvar i kampen for ligestilling) over det kapitalistiske boligmarkeds indflydelse på, hvordan vi lever og bor sammen, det kønnede arbejdsmarked til prostitution.

Hvor sidstnævnte er en diskussion, der ellers ofte ender i skingre stemmer og moralsk fordømmelse, går KRAN i artiklen “Når kroppen bliver kapital“ nuanceret, men skarpt til emnet. Det giver hverken mening at snakke om den “lykkelige luder“, ligesom det heller ikke giver mening at snakke om en “lykkelig bager“, men det betyder modsat ikke, at der så kun er “offer-stemplet“ tilbage, siger KRAN.

Og mens store dele af venstrefløjen har tilsluttet sig højrefløjens hylekor om kriminalisering af sexkunder, overhøres sexarbejdernes egne krav. Men, skriver KRAN, “bør man ikke her, som alle andre steder, fastholde den socialistiske indsigt, at økonomiske magtubalancer og profittankegang bekæmpes med organisering, fagforeninger og styrkelse af kvinden selv?“ Heri kan jeg kun erklære mig enig.

KRAN kaster sig således i første temanummer ind i både ufarlige og mere sprængfarlige spørgsmål og gør det nogle gange med meget klare svar og andre gange lidt mere tvetydigt. Målet var at bringe deres feministiske perspektiv i spil i analysen af kapitalismen og det gør de også. Skulle man rette en enkelt kritik, så jeg gerne mere skarpe bud på et perspektiv, men måske det kommer i et af de senere numre.

Men alt i alt er KRANs tidsskrift tiltrængt på den danske venstrefløj. For alle, der på den ene eller anden måde indgår i eller har lyst til at indgå i debatten om feminisme og antikapitalistiske strategier, tilbyder KRANs tidsskrift en række gode argumenter. Jeg ser i hvert fald frem til at læse de to næste numre, der omhandler hhv. temaerne racisme og feministisk organisering.

Se salgssteder på KRAN’s hjemmeside www.kranerne.dk, hvorfra tidsskriftet også kan downloades.

Se også:
SAA 287: Anmeldelse: Dansk nyliberalisme: Er en ny ideologisk venstrefløj på vej?
SAA 287: Anmeldelse: Özlem Cekic: Fra Føtex til Folketinget

Flere artikler fra nr. 287

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Kvindebevægelse

Se flere artikler af forfatter:
Sara Andersen

Siden er vist 2743 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside