Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 289 – 26. juni 2009 – side 20

Klimatopmøde for folket

Spidserne fra de multinationale koncerner har fået lov til at sætte dagsordenen på hele to store klimatopmøder i foråret – bakket op af Anders Fogh, Lars Løkke og Connie Hedegaard. Men heldigvis arbejdes der hårdt på at sætte en anden dagsorden. Der er mange initiativer i gang frem mod topmødet i december. 12. december-initiativet arbejder på at samle til en bred, fælles demonstration 12. december – lørdagen midt under topmødet.

Vi har talt med Jørn Andersen fra Klimabevægelsen, som er med til at forberede demonstrationen.

– Hvad vil I med demonstrationen?

Først og fremmest vil vi sende et klart signal om, at der er akut behov for reelle klimaløsninger, og at det haster. Og så er det vigtigt, at løsningerne skal være både socialt og globalt retfærdige.

– Kan topmødet ikke selv finde ud af det?

Det er der ikke meget, der tyder på. Selvfølgelig er der miljøorganisationer og repræsentanter for de fattige lande i “det globale Syd“, som vil den vej.

Men de får bare meget lidt at skulle have sagt på topmødet til december. Tingene bliver afgjort af de store lande og af de multinationale selskaber, som har hundredvis af lobbyister på topmødet.

De to parter vil gøre alt for at sikre, at der ikke bliver lavet bindende aftaler, at der ikke bliver stillet konkrete krav om CO2-reduktion i de rige lande selv. Og at de rige lande – hvad enten det er USA eller EU – slipper så billigt som muligt, selv når klima-katastrofen skal afværges i de fattige lande.

De vil sikkert sætte lidt højere mål end sidst, og USA vil måske også komme med denne gang. Men det betyder ikke nødvendigvis reelle reduktioner i de rige lande.

Reelle CO2-reduktioner

– Er det ikke lige meget, hvorhenne der reduceres, bare det sker?

I princippet jo. Men det er de rige lande, der udleder langt hovedparten af alle drivhusgasser – i kraftværker, biler, fly, industrien, landbruget osv. Så længe man ikke snakker om store, reelle reduktioner i de rige lande, så har man samtidig sagt, at der kun skal reduceres ganske lidt.

Vi skal globalt set reducere med 65-70 pct. De fattige landes andel er måske 10-15 pct. Jo længere, man udskyder at reducere i de rige lande, jo mere sikker er man på, at vi får en alvorlig klima-katastrofe.

De rige lande bør sætte som mål at reducere 90-95 pct. inden 2050 og 50 pct. inden 2020 – det er altså om kun 10 år. I Danmark er ikke foregået nogen som helst reel reduktion, selv om det er over 10 år siden, Danmark underskrev Kyoto-protokollen.

– Er det ikke allerede for sent?

Nogle af skaderne er allerede sket. Den indlandsis og de bjergtoppe, hvor isen er smeltet, bliver fx ikke gendannet. Så vi skal betydeligt ned under det CO2-niveau, vi har i dag.

Men det bliver hurtigt meget værre. Jo mere CO2, der udledes, jo større er risikoen for enorme oversvømmelser, fx i hele Sydøstasien. Det vil fjerne livsgrundlaget for hundredvis af millioner af mennesker. Eller for tørke i Afrika, som gør sulten endnu være for millioner.

Så jo, Bjørn Lomborg og Anders Fogh og deres internationale venner har sikret, at vi allerede er langt bagud. Men det understreger kun, hvor meget det haster.

– Det lyder svært?

I virkeligheden er det ganske enkelt: Vi skal bare stoppe med at bruge kul, olie og gas i kraftværkerne og i stedet bruge vedvarende energi. Vi skal gøre produktionen langt mere energi-effektiv. Vi skal gøre landbruget økologisk og sørge for, at der er billig – helst gratis – og effektiv kollektiv trafik.

Lyder det svært? (griner)

Folkelig opbakning

– Kan I få resten af befolkningen med på det?

Ja, det er jeg overbevist om. Så snart man stopper med at snakke om, at det hele er den enkeltes individuelle ansvar, og i stedet tackler det som et samfundsproblem, så tror jeg, alle kan se fornuften.

For det første, så vil det blive langt dyrere at lade være – eller vente – med at gøre noget.

For det andet, så er der jo en masse bonus-effekter. Prøv at forestille dig en by uden stinkende biler – vi vil få et langt bedre miljø uden disse fossile brændstoffer.

– Tilbage til demonstrationen – hvordan kommer det til at foregå?

Endnu er det kun rammerne, der er på plads. Men vores mål er at samle alle, som ønsker seriøse klimaløsninger, til en fælles demonstration.

Der kommer jo til at foregå en masse op til og under topmødet – mange organisationer har deres egne projekter. Men demonstrationen er for alle – ikke kun dem, der i forvejen interesser sig for miljø og klima.

Vi har allerede nogle fagforeninger, som er interesserede – men vi vil have mange flere med. Det samme med uddannelses-organisationer, beboerforeninger, pensionistklubber, sportsklubber. Vi har endda kirkelige organisationer.

I det hele taget ønsker vi en så stor og mangfoldig demonstration som muligt, så vi bliver rigtigt mange tusinder, som sender et fælles signal om, at vi mener det her alvorligt.

– Kan man tage børn med?

Absolut. Når jeg siger, den er for alle, så mener jeg alle – om man er pensionist eller barn, har hanekam eller slips.

Vi regner med at starte et sted i det centrale København og derfra går vi ud til Bella Centeret. Så det er 6-7 km – det svarer vel til en god lørdags-skovtur.

Stor demonstration

– Tror I på, at demonstrationen bliver stor?

Jeg tror på, at den kan blive rigtigt stor. Dels kommer der flere tusinde fra internationale miljø- og klimaorganisationer, fagforeninger osv. til København i forbindelse med topmødet.

Klimabevægelser i bl.a. Sverige, Storbritannien, Belgien og Frankrig er allerede i gang med at arrangere fælles transport til København.

Men forhåbentlig kommer der 10-20-50 gange så mange fra København og resten af Danmark. Men det kræver naturligvis, at vi får mange involveret i at være med til at mobilisere.

– Hvordan kan man blive involveret?

Lige nu arbejder vi hårdt på at få organisationer til at bakke op om demonstrationen. Så hvis du vil være med til at sikre en bred demonstration, så spørg din fagforening, uddannelsesorganisation osv. om de har meldt sig på som anbefalere.

Men så snart sommerferien er ovre, håber vi på, at vi kan få mange folk på gaden for at opreklamere 12. december – og de mange andre aktiviteter, der foregår op til topmødet.

Jeg håber på, at vi kan etablere lokale klima-initiativer, som både kan mobilisere og rejse debatten i rigtigt mange små og store byer – og bydele i Storkøbenhavn.

Hvis bare nogle få går i gang i en by, en bydel, en skole eller arbejdsplads, så tror jeg, at mange flere gerne vil være med, når det er noget man kan gøre i sit lokalområde.

Vi vil så sørge for, at der kommer løbesedler, plakater og andet materiale, som man kan bruge. Eller skaffe oplægsholdere, hvis man vil holde et informations- eller debatmøde.

– Hvem styrer alt dette?

Hele forberedelsesarbejdet er åbent for alle. Vi har indtil nu holdt 3 stormøder, og vi regner med at holde stormøder ca. en gang om måneden frem til topmødet.

Flere artikler fra nr. 289

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Klimatopmøder

Siden er vist 3236 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside