Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 292 – 8. oktober 2009 – side 5

Kan De Radikale genindføre humanismen i dansk politik?

Jakob L. Krogh

De Radikale foreslår i deres finanslovsudspil, at efterlønnen aftrappes, dagpengeperioden kortes ned fra fire til to år, og førtidspensionen reformeres.

Da arbejdsmarkedskommissionen kom med nogle forslag til nedskæringer, som selv ikke regeringen turde gennemføre, sagde den radikale Morten Østergård: “Reformer er helt nødvendige, hvis vi skal undgå drastiske nedskæringer i velfærden. Derfor er det uforståeligt og ganske uansvarligt, at finansministeren og regeringen på forhånd udskyder reformer, som alle må anerkende nødvendigheden af.“

De Radikales modstand imod overførselsindkomster, der sikrer arbejderklassen imod indkomsttab i krisetider, eller når de ikke kan arbejde, er ikke en tilfældig position. Flertallet af de radikale vælgere er højtuddannede eller studerende fra byerne. Det er den gruppe, der har mindst risiko for at blive ramt af arbejdsløshed eller nedslidning. De har et stillesiddende og indholdsfyldt arbejde, ofte i den offentlige sektor som undervisere, læger eller lignende. Derfor er hverken efterløn eller dagpenge afgørende for mange radikale vælgere.

De radikale har historisk været en modvillig alliancepartner for socialdemokratiske regeringer, når disse har stået for opbygning af velfærdsstaten. De radikale har altid fokuseret på velfærdsstatens serviceydelser uddannelse, sygehuse osv.

De Radikale vælgere har stadig en interesse i at sikre en fortsat udbygning af disse serviceydelser, fordi flertallet af de radikale vælgere arbejder med at levere disse ydelser, eller er under uddannelse på en videregående uddannelse og dermed benytter en af ydelserne. Men de radikale har ikke nødvendigvis en interesse i, at de leveres offentligt. De Radikale vil forsøge at presse en kommende S-SF regering til nedskæringer på efterløn og dagpenge og måske til yderligere privatiseringer.

Humanistisk udlændingepolitik

De Radikale vil også forsøge at presse en kommende regering til en humanistisk udlændingepolitik. Humanismen har dybe rødder i Det Radikale Venstres tankegods. Det Radikale Venstre opstod i 1905. Det radikale bagland bestod af husmænd, men der var også en gruppe af antimilitaristiske og humanistiske intellektuelle omkring avisen Politiken. De 8 folketingsmedlemmer der udgjorde deres første folketingsgruppe blev ekskluderet fra Venstre tidligere i 1905, fordi de ikke ville stemme for bevillinger til militæret.

De Radikale har efterhånden glemt deres antimilitarisme, men deres humanisme hænger stadig fast, hvilket tydeligt kan ses i deres støtte til de afviste irakiske asylansøgere. Derimod er det sociale i den social-liberale politik blevet udvandet, efterhånden som husmændene er blevet afløst af uddannede i byerne som vælgerbasis for de radikale.

De Radikale vil gerne i regering, men det radikale bagland vil ikke acceptere S og SF’s ultimative krav til indvandrerpolitikken.

Humanistisk, men arbejderfjendsk

De, der ser De Radikale som et socialt bevidst alternativ til S-SF’s halehæng til VKO’s indvandrer politik, glemmer, at De Radikale samtidig er en meget rabiat fortaler for angreb på centrale rettigheder for arbejderklassen (uanset hudfarve).

De Radikale kræver en mere humanistisk udlændingepolitik – men samtidig “reformer“ af dagpenge og efterløn. Sidste gang der var en socialdemokratisk og radikal regering, blev der skåret i dagpenge og efterløn, og der kom dårligere forhold for indvandrere.

Billedtekst:
De radikales Morten Østergård er klar til at reformere efterlønnen og dagpengesystemet

Flere artikler fra nr. 292

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Partier (DK)
Radikale Venstre

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 1747 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside