Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 292 – 8. oktober 2009 – side 5

Introduktion til socialisme

Kapitalismen er organiseret tyveri

Alexander Lassithiotakis

I den første artikel i serien Introduktion til socialisme kigger vi på kapitalismen.

I den offentlige debat får vi gang på gang gentaget den samme løgn: Det er gruppen af dristige og modige virksomhedsejere, innovatører og iværksættere, som skaber væksten i samfundet. Uden dem ville der ikke være økonomisk vækst, og produktion, arbejdspladser og velfærd ville gå fløjten.

Men at en løgn bliver gentaget ofte gør den ikke sand. Argumentet er lige så absurd som hvis man påstod, at det var godsejerne der skabte værdierne under feudalismen. Og at havde det ikke været for disse jordbesiddere, ville jorden ikke have været der, og bønderne havde svævet sultende rundt i et tomrum.

Deres argumenter om hvem der skaber værdierne i dagens samfund holder heller ikke vand. Under kapitalismen er det en meget lille gruppe af mennesker – kapitalist-klassen – som ejer og har kontrollen over produktionsmidlerne. Altså det som værdierne skabes med – maskiner, kontorer, veje, havne etc.

En lille gruppe kontrollerer

Ofte ejer de dem privat, og i stigende grad er dette tilfældet som følge af privatiseringer. Men ofte ejer de dem også i grupper, eller de kan endda være ejet af nationalstater.

Men uanset hvordan de ejes, så er det i praksis en meget lille gruppe, der faktisk kontroller, hvad der skal produceres og hvordan.

Men hvad så med resten? Nogle tilhører ikke kapitalistklassen og er heller ikke arbejdere. Det er den gruppe marxister kalder for middelklassen eller småborgerskabet. De kan være små selvstændige forretningsfolk, butiksindehavere eller håndværkere. Denne gruppe har dog heller ikke nogen synderlig kontrol over, hvad der skal produceres og hvordan.

Nogle få af dem tjener kassen på en fed forretning. Men de fleste må bare finde sig i et liv, hvor de knokler røven ud af bukserne med lange arbejdsdage og lønninger og leveforhold, der mest af alt minder om arbejderklassens.

Det store flertal i samfundet tilhører arbejderklassen; de har hverken kontrol over hvad eller hvordan der skal produceres, og ejer ingen produktionsmidler. De er derfor afhængige af at kunne sælge deres arbejdskraft som lønarbejdere, og har kun deres løn at leve af.

Det er arbejderklassen der er kilden til alt reel værdi i samfundet; det er dem der producerer de produkter og ydelser som samfundet har brug for. Og de gør det under forhold og på arbejdspladser de ikke selv har kontrollen over.

Og som enhver feudal slave kunne have sagt det, så er det at du er kilde til vækst ikke det samme som at du er velhavende. De værdier som arbejderne skaber tilhører ikke dem selv, men de kapitalister der aflønner dem. På grund af selve produktionsprocessen genskaber arbejderne altså kapitalisternes rigdom, ved at blive betalt mindre end den værdi de skaber er værd.

Udbytning

I de tilfælde hvor dette ikke er tilfældet – hvor arbejderne tjener mere end de skaber – går virksomheden hurtigt nedenom og hjem. Arbejdernes daglige aktiviteter genskaber altså profitterne og ulighederne i systemet.

Det er dette forhold som marxister kalder for udbytning. Kapitalismen er afhængig af dette daglige tyveri for at eksistere. Og jo mere arbejderne knokler, jo mere merværdi og profit skaber de for magthaverne – hvad enten disse er statslige eller private kapitalister.

De borgerlige og deres medier fortæller os, at det er dem der investerer og tager chancer, der skaber værdi. Men det passer ikke: De skummer højst fløden, hvis det går dem godt.

I virkeligheden er det arbejderklassen, der skaber alle værdier under kapitalismen. Kapitalismen er et system, der sætter tyveriet af disse værdier i system, således at de bliver taget fra de mennesker der skaber dem. Opgjort på denne måde har arbejderklassen aldrig været større end den er i dag.

I et land som Danmark udgør arbejderklassen over 80 pct. af befolkningen, middelklassen 10-15 pct. og den egentlige kapitalistklasse under 1 pct.

Flere artikler fra nr. 292

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Marxistisk tradition

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis

Siden er vist 1967 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside