Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 294 – 14. januar 2010 – side 4

OK-2010

Vi kan ikke stole på fagtoppen

Hans Erik Madsen

De faglige ledere er allerede i fuld gang med at sælge ud af medlemmernes krav inden overenskomstforhandlingerne er gået i gang. De synger med arbejdsgiverne og de fleste eksperter med i koret om, at der ikke er råd til lønforbedringer – endsige til at opretholde reallønnen.

Men hvorfor bakker de faglige ledere ikke deres medlemmer op, og bruger den styrke, som arbejderklassen har – først og fremmest gennem brugen af strejkevåbnet, solidaritet og det faktum, at ‘vi er de mange – arbejdsgiverne er de få’?

For at forstå hvad fagtoppen er, er vi nødt til at se på hvad fagforeningernes opgave er. Marx kaldte fagforeningerne “modstandscentre mod kapitalens overgreb“, men fagforeningerne er dannet for at “mindske udbytningen ikke afskaffe den“. Fagforeningerne er et spejl på opdelingen af arbejderklassen, som den kapitalistiske produktionsmåde har skabt mellem forskellige fag.

Man kan sige, at fagforeninger både splitter og forener. Hvis grundlaget havde været en afskaffelse af lønslaveriet havde man opbygget én stor fælles fagforening. Gennem sin organisering holder fagforeningerne de forskellige grupper adskilte, og de faglige ledere varetager kun deres egne medlemmers interesser. Derfor ser vi mange situationer, hvor denne splittelse svækker arbejderklassens kamp.

Når de faglige ledere arbejder for at formindske, i stedet for at afskaffe, udbytningen og andre af kapitalismens negative følger, ender de ofte med at forsvare systemet, når arbejderklassens kræfter er ved at underminere det. For uden det kapitalistiske system har de faglige ledere ingen eksistensberettigelse. De er et professionelt lag af forhandlere – et fagbureaukrati, – som udspringer af behovet for at indgå kompromiser mellem arbejderne og arbejdsgiverne.

Fagbureaukratiets rolle er udviklet siden slutningen af 1800-tallet sammen med det omfattende fagretlige lovværk og Hovedaftalen mellem arbejdernes og arbejdsgivernes organisationer. Her blev det klassesamarbejde cementeret, der binder fagbureaukrati, arbejdsgivere og stat tæt sammen.

Se også:
SAA 294: OK-2010: Forsvar reallønnen – lad de rige betale krisen
SAA 294: Overenskomst – og storkonflikthistorie

Flere artikler fra nr. 294

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Overenskomst 2010

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen

Siden er vist 1783 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside