Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 294 – 14. januar 2010 – side 5

Østrig

Universiteter besat

Robert Lange

Gennem de sidste måneder er en bølge af studenterprotestbevægelser skyllet over det centrale Europa, med centrum på universitet i Wien. Her har tusinder af studerende, ansatte, undervisere og lægfolk holdt universitet besat siden oktober. Blokaden har været støttet af fagforeninger, og bevægelsen har reelt været en folkeligt rodfæstet protest.

Den udløsende faktor har været den østrigske regerings forsøg på at gennemføre nedskæringer og neoliberale reformer på landets universiteter. Den drivende kraft bag bevægelsen er en stigende utilfredshed med de neoliberale tendenser i samfundet, og dermed radikaliseringen blandt de studerende.

Det største auditorium på Wiens universitet Audimax blev besat den 22. oktober. I løbet af dagen befandt op imod 2000 besættere sig i auditoriet samtidigt. I starten af december omringede studerende, efter et folkemøde, det østrigske parlament. Der afholdtes løbende protestmøder og der distribueredes i hele Wien en protestavis, hvori selv undervisere skriver.

Også i Beograd i Serbien har protesterne grebet om sig. Her blokerer studerende broer, veje og motorveje under paroler som “reformerne har fejlet“. Igen er den drivende kraft frustrationen over, at neoliberale kræfter forsøger at tvinge arbejdere og studerende til at betale for kapitalens fejlslag, for en krise skabt af bourgeoisiet. Protesterne holdes i live af en god organisering, hvor så mange som muligt inddrages i organiseringen af alt fra stormøder, avisomdeling, folkekøkken, overnatning og mad og rengøring. Heri deltager ikke blot studerende, men alle grupperinger som er interesserede, herunder arbejdere og hjemløse.

Det er denne organisering, som både er mangfoldig, forgrenet og radikal, der er hjertet i en frugtbar bevægelse. En sådan bevægelse, drevet af utilfredshed over systemet og idealer, har potentialet til en revolution og til at give os det samfund, vi ønsker – over en længere tidshorisont selvfølgelig. Essensen ligger i, at det er denne form for organisering, der kanaliserer folkets mangfoldige kræfter og kompetencer over i en fælles kamp for social forandring. Protesterne tager udgangspunkt i modstanden imod markedsgørelsen og fælles europæisk kurs på de højere læreanstalter, men følgende citater fra engagerede studerende afslører perspektiverne, som den brede organisering bærer med sig:

“Det er glædeligt at se, hvordan de studerende i Audimax løser problemer, hvis eksistens Wiens bystyre hidtil har forsøgt at fortie. På trods af at de fleste besætterne ingen erfaring har i arbejdet med hjemløse, er det lykkes dem at integrere dem i besættelsen ... Studenterbevægelsen står ikke længere kun for kamp for gratis og fri uddannelse, men også for at problemer rent faktisk kan løses på social og retfærdig vis.“ – Dietmar Meister, samfundsvidenskab.

“Filosofisk instituts generalforsamling var en stor succes ... Der blev dannet flere arbejdsudvalg til forskellige temaer, lige fra generelle problemstillinger vedrørende hele universitetet til specifikke problemer med studieplanen. Disse strukturer har enorm betydning, fordi de sikrer, at protesterne og arbejdet på institutterne ikke er forbi – selv efter en rømning af auditorierne.“ – Roman Bischinger, Filosofi.

Studerende fra Wien er taget til både Tjekkiet og Tyskland for at udveksle erfaringer og for at sprede proteststemningen. Simon Englert beskriver i Socialist Worker, hvordan den europæiske bevægelse har været med til at inspirere den engelske studenterbevægelse til radikale aktioner. Det besatte storauditorium Audimax blev på voldelig vis rømmet af politiet den 21. december, men fælles for studenterbevægelserne er, at protesterne fortsætter og næste fokus ligger på Bologna-topmødet i Budapest til marts. Dette udgør det europæiske frie markeds frontalangreb på de brede og folkelige universiteter i Europa. Magthaverne ved, at her er kræfter, som betvivler kapitalismen og som er villige til, på radikal vis, at fordre alternativer. Studenterkampen er og bliver derfor en klassekamp.

Flere artikler fra nr. 294

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Østrig
Serbien
Studenterkamp (int.)

Se flere artikler af forfatter:
Robert Lange

Siden er vist 2302 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside