Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 299 – 15. juli 2010 – side 10

Kan negativ økonomisk vækst løse klimakrisen?

Jakob L. Krogh

Under klimatopmøde-demonstrationen 12. december havde den største blok parolen “System Change – Not Climate Change“. Mange af disse klimaaktivister havde en grundlæggende kapitalisme-kritik.

Kapitalismen er et system styret af konkurrence og jagten på profit. En konkurrence som tvinger den enkelte kapitalist til at investere størstedelen af sin profit i ny og mere effektiv produktionsteknologi og dermed udvide produktionen, hvilket næsten altid fører til øget CO2-udledning. Dette har fået mange aktivister til at kræve en negativ økonomisk vækst som en del af løsningen på klimaproblemet. Men kravet om negativ økonomisk vækst kan ikke løse klimakrisen.

Vi skal producere os ud af klimakrisen

3 milliarder mennesker lever for under 2 dollars om dagen. At sige til dem at de skal sænke deres forbrug er det samme som at dømme dem til døden. Mange klima-aktivister argumenterer for systemforandringer netop for at forbedre levestandarden for verdens fattige.

Klimakrisen skyldes udledning af CO2. For at afværge den skal vi sænke udledningen af CO2 ca. 80 pct. Det kan vi gøre uden en nedgang i produktionen, hvis vi erstatter CO2-udledende produktion (fx kulkraftværker) med CO2-neutral produktion (fx vindmøller, vandkraftværker osv.). Dermed kan forholdene for verdens fattige forbedres uden nedgang i forbruget for resten af verdens arbejdere.

Det ville også kræve systemforandring. Systemforandringer kræver, at klimaaktivister allierer sig med dem, der har politisk magt til at gennemføre dem.

En alliance for systemforandring

Kapitalisterne er et lille mindre tal men har politisk magt, fordi de kontrollerer størstedelen af samfundets økonomiske ressourcer, af samme grund ønsker de ikke at ændre på kapitalismen.

Kapitalismens anden magtfulde klasse – arbejderne – udgør det store flertal og har politisk magt, fordi de kan sætte produktionen i stå gennem strejker. Men det kræver, at flertallet af arbejdere er villige til at udnytte denne magt.

Den økonomiske krise har gjort det tydeligt, at konsekvenserne af en negativ økonomisk vækst under kapitalismen er stigning i arbejdsløsheden, og deraf øget pres på velfærd, lønninger og arbejdsforhold.

Et forsøg på at skabe en 80 pct. reduktion af CO2-udledningen gennem negativ økonomisk vækst gør det umuligt for klimabevægelsen at alliere sig med fagbevægelsen og resten af arbejderklassen og alle andre, der ikke er interesserede i et drastisk fald i deres forbrug. Derfor er der ikke en politisk magtbasis for kravet om negativ økonomisk vækst.

Brugsværdi eller bytteværdi

Marx skelnede mellem en vares to forskellige værdiformer: Brugsværdi og bytteværdi. Brugsværdi er varens funktion – en vindmølles brugsværdi er, at den kan producere strøm når vinden blæser, mens dens bytteværdi er det som den kan sælges for.

For kapitalister er det eneste væsentlige en vares bytteværdi, fordi de producerer for profit. Derfor fokuserer borgerlige økonomer kun på bytteværdi. Dette kommer også til udtryk i deres mål for økonomisk vækst, der beskriver samfundets samlede produktion af bytteværdi.

For klimaet er det brugsværdien, ikke bytteværdien, der er afgørende. Derfor skal vi ikke bruge begrebet om økonomisk vækst, når vi stiller krav til produktionen.

Vi skal kræve, at der bliver produceret vindmøller osv., fordi de er med til at begrænse udledningen af CO2, men samtidig kræve at der ikke bliver produceret privatfly eller firhjulstrækkere, fordi de øger CO2-udledningen.

Fagforeningen Træ, Industri og Byg, har startet en kampagne for 25.000 klima job bl.a. til isolering af huse. Det er sådanne initiativer der giver et perspektiv om løsning af klimakrisen uden og der modarbejder massearbejdsløshed.

Flere artikler fra nr. 299

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Klima/global opvarmning

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 1674 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside