Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 299 – 15. juli 2010 – side 12

Boganmeldelse

Bonfire of Illusions

Alexander Lassithiotakis

Bogen ’Bonfire of Illusions – The Twin Crises of the Liberal World’ af Alex Callinicos er et seriøst, marxistisk bidrag til at forstå den globale økonomiske og politiske situation. Som titlen antyder, beskriver Callinicos hvordan to liberale illusioner brister. Dels den liberale påstand om, at globaliseringen vil skabe en øget samhandel og en gensidig økonomisk afhængighed mellem staterne, der vil skabe en mere fredelig verden, og dels påstanden om en krisefri kapitalisme.

Callinicos ser det internationale system ud fra en optik, hvor den politiske sfære hænger sammen med den økonomiske, og hvor imperialismen er den systemiske sammenhæng mellem økonomisk og geopolitisk rivalisering.

Med afsæt i to begivenheder i 2008 argumenterer han for, at der er sket et skift i den politiske situation. Den ene begivenhed er krigen mellem Georgien og Rusland i sommeren 2008, hvor Rusland markerer over for verden, at de ikke accepterer en fortsat NATO-ekspansion ind over deres nabolande.

Dermed synliggør krigen også, at USA ikke er en almægtig supermagt, der bare kan gøre som det passer dem. I stedet for at konsolidere og uddybe USAs internationale magt, har krigene i Afghanistan og Irak gjort dem endnu mere sårbare og afhængige af andre, mindre magter i det internationale system.

Selv om USA stadig er den eneste reelle supermagt, og dermed opretholder deres hegemoniske position i systemet, er deres rolle svækket, og de kan ikke længere skjule det. De bliver derfor udfordret af andre regionale magter i den internationale konkurrence og rivalisering.

Den anden begivenhed er den amerikanske bank Lehman Brothers’ fallit i september 2008. Her punkteres myten om den sejrende og krisefri kapitalisme, og staterne må igen – stik imod den nyliberale ideologi, der har været dominerende de sidste årtier – indtage en styrende rolle i verdensøkonomien.

Men selvom staterne træder til og reder bankerne via enorme redningspakker i hele den vestlige verden, så løser det ikke problemet. Dels fordi det ikke forhindrede krisen i at gå fra en kreditkrise til en generel økonomisk krise. En situation som selv IMF har kaldt den dybeste globale recession siden krisen i 30’erne, og hvor vi for første gang siden 2. Verdenskrig har oplevet et reelt fald i den globale produktion.

Men også fordi den politiske forvirring medfører en mere grundlæggende ideologisk krise; herunder også muligheden for at marxister kan udnytte disse sprækker i magthavernes ideologi og politik, ikke kun til at levere reelle forklaringer, men også skabe opbakning til et socialistisk
opgør med markedskræfternes hærgen.

I bogens første og mest omfangsrige del påviser Callinicos, hvordan den krise, som bliver udløst af tilfrysningen i finansmarkederne, reelt skyldes dybereliggende problemer med overproduktion og faldende profitrater. Problemer, som har været grundlæggende og tiltagende i verdensøkonomien siden halvfjerdserne, men som har været modgået (og dermed skjult) af perioder med opsving – skabt af et finansielt system, der grundlæggende fungerer ustabilt, og med en stigende afhængighed af lån- og kreditbobler.

I bogens anden halvdel fokuserer Callinicos på staternes rolle, råderum og konflikter i et system præget af hårdere konkurrence og rivalisering. Og endelig, i bogens sidste del, diskuterer han forskellige politiske løsninger – fra magthavernes forskellige bud til muligheden af helt at afskaffe kapitalismen til fordel for socialisme.

Callinicos leverer en analyse med blændende og detaljeret overblik. Desværre kræver den også et temmelig stort teoretisk overblik af sin læser, og den er ærligt talt ikke helt let at komme igennem. Selvom den sprogligt er mere tilgængelig end det meste akademiske materiale, kræver
dens indhold en temmelig sikker grundviden indenfor såvel marxistisk som borgerlig økonomisk teori, for slet ikke at snakke om en god portion stædig tålmodighed i det hele taget.

Dens styrke ligger til gengæld i den seriøse gennemgang af andre holdningers forklaringer, og den tålmodige diskussion med (og argumentation imod) disse. Bogen er således et temmeligt seriøst bidrag i en diskussion, hvor Callinicos overbevisende trækker læseren gennem argumenterne og giver en dybtgående forståelse af verdensøkonomien (og geopolitikken som følger) som et system af sociale relationer.

Fra en (ofte nærmest metafysisk) katastrofe hinsides vores kontrol, bliver krisen en konsekvens af menneskelige politiske handlinger, som igen kan ændres politisk. Dermed er bogen, om end ikke helt let tilgængelig, et uundgåeligt værktøj for de, der ønsker et solidarisk opgør med kapitalismen.

Flere artikler fra nr. 299

Flere numre fra 2010

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis

Siden er vist 1751 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside