Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 300 – 12. august 2010 – side 3

Vi kan vinde kampen mod nedskæringer i kommunerne

Poul Erik Kristensen

Kommunerne er godt i gang med at gennemføre voldsomme nedskæringer. Mange steder ser det håbløst ud. Daginstitutioner, skoler og ældreområdet er ødelagt – samtidig har regionerne skåret en del på hospitalerne. Men midt i mismodet er det værd at huske, at nedskæringer og udliciteringer kan stoppes af protester.

Strejke stopper profitbørnehaver

Et af de vigtigste eksempler er pædagogernes kamp mod private ISS-børnehaver på Fyn i 2001.
Efter to måneders strejke måtte ISS CarePartner opgive at drive dagsinstitutioner i Danmark, efter at Assens valgte at opsige kontrakterne.

Pædagogernes strejke viser, at det kan gøre en forskel at slås for det, man tror på.

Ikke alene fik pædagogerne smidt ISS ud af Assens, men strejken, og hele diskussionen om udlicitering, fik også afgørende indflydelse på kommunernes angst for at åbne fuldt ud for udliciteringer og privatiseringer.

Den daværende formand for BUPL på Fyn, Lisbeth Schmidt Jespersen udtalte dengang til Socialistisk Arbejderavis:

“Som offentligt ansatte, og ikke mindst som pædagoger, har vi en pligt til at forsvare dem, som ikke selv er i stand til at kæmpe. Vi skal huske på, at pædagogerne er børnenes advokat“.

Skolerengøring Silkeborg

I 2006 blev et politisk flertal i Silkeborg kommune presset til at tage rengøring af skolerne tilbage til kommunen.

Gennem massive protester fra de 65 rengøringsassistenter, fik de det licitationstilbud, der var kommet, annulleret. Rengøringspersonalet ville ikke længere arbejde under vilkår, hvor hver assistent skulle rengøre op omkring 325 kvm. i timen, hvilket svarer til omkring to parcelhuse.

Det øgede tempo ville betyder en besparelse på 12.000 arbejdstimer om året på skolerengøringen.

Silkeborg kommune fik i 2007 en dom fra Klagenævnet for Udbud om, at kommunen overtrådte udbudsreglerne ved at annullere licitationen. Men den kommunale skolerengøring står fast – også selv om kommunen netop har været igennem en voldsom nedskæringsrunde med besparelser på 250 millioner kr.

Forældre stopper tvungen madordning

Et sidste eksempel på, at det nytter at kæmpe er de århusianske forældres kamp mod den kommunale madordning for et år siden.

De århusianske politikere fulgte VKO-regeringens opfordring til at indføre madordninger i byens institutioner. Fra august sidste år skulle forældrene betale 469 kroner ekstra pr. barn på grund af mad i institutionen.

Forældrene var sure over at skulle betale for en madpakke, som kvalitetsmæssig er dårligere end den, som forældrene selv gav børnene med.

Efter et halvt års protester droppede kommunen den tvungne madordning. Det lykkedes således at stoppe den ekstra brugerbetaling på ca. 5.700 kr. om året.

Flere artikler fra nr. 300

Flere numre fra 2010

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1441 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside