Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 300 – 17. august 2010 (Kun online)

På vej mod private universiteter

Sonja Andersen Lange

Et rekordstort antal har i år søgt ind på en videregående uddannelse. Det er ikke atypisk for krisetider, at folk søger ind på uddannelsesstederne – men hvad er det for en uddannelse de nye studerende kan forvente at få?

Universitetsloven fra 2003 har betydet en række ændringer af strukturen på universiteterne. Universiteterne er blevet selvejende institutioner, der er kommet bestyrelserne med eksternt flertal – spidser fra det danske erhvervsliv, som skal stå for at træffe beslutninger om universitetets økonomi og fordele de samlede ressourcer.

Bestyrelserne står desuden for at ansætte eller fyre rektor, der nu sidder med den enevældige magt over universitetets daglige drift. På Københavns Universitet er det kun to repræsentanter ud af en bestyrelse på 11, der er valgt af de studerende – seks er eksterne medlemmer.

Ændringen i ledelsen er gennemført sammen med en række andre ændringer, der alle er en del af den nyliberale politik, som regeringen fører, med det ene mål at markedsføre universiteterne og forberede dem på en reel privatisering.

Nedskæringer og underkvalificerede studerende

Afdemokratiseringen af universiteterne er foregået samtidig med massive nedskæringer ca. 3 % årligt. Hvilket har ført til at der på en række uddannelser har været helt op til 31 studerende per underviser.

Samtidig med at nedskæringerne på undervisning gør det sværere for de studerende at lære, betyder en ny betalingsmåde at studerende der kan mindre, består deres eksamener.

Hver studerende, der består en eksamen udløser penge, det såkaldte taxametertilskud – universitetet skal selv betalt for en studerende, der ikke består eksamen.

En undersøgelse på Samfundsvidenskab, Naturvidenskab og Humaniora på KU, viser, at hver tredje underviser har følt sig presset af universitetsledelsen til at prioritere gennemførelse over faglighed. Hver sjette underviser har ladet ukvalificerede studerende bestå eksamen.

For de hurtige og dygtige

Begrænsningen på SU-perioden rammer dem, der har svært ved at følge med, hvilket typisk er unge fra arbejderklassen, netop dem som SU’en skulle hjælpe. De, der går fra studentereksamen til en videregående uddannelse indenfor to år, får lov at gange deres gennemsnit og får derved bedre mulighed for at få en plads på deres ønskede studie. Dette betyder en reel straf for de, der ikke starter indenfor to år, da de dermed kommer bagerst i køen.

Endelig er der med afskaffelsen af gruppeeksamener prioriteret individualisme frem for fællesskab.

Uddannelse for erhvervslivet giver skæve prioriteringer

Den nyliberale politik har også ramt forskernes forhold. Institutlederen kan nu pålægge en forsker at forske i noget bestemt – det der giver positivt tal på bundlinjen. Frem for at forske i emner, der er samfundsrelevante, så prioriteres, der nu forskning i erhvervsrelevant viden. Som f.eks. forskning i nye lykkepiller, frem for et bedre arbejdsmiljø. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) fyrede i juni 2010 to medarbejdere med henvisning til at deres forskning ikke var relevant – de forskede i pædagogisk filosofi.

Nedskæringer

Nedskæringerne gør at universiteterne ikke fungere optimalt, derfor skabes plads for argument, om at løsningen er privatisering.

Strukturen på universiteterne er nu næsten klar til, at det private kan overtage, så selvom videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har udtalt, at en privatisering ikke ligger øverst på hendes liste, så vil det uden tvivl blive aktuelt, hvis regeringen beholder magten.

Selv i en S-SF-regering er universiteterne ikke sikret mod en privatisering. Derfor er det nødvendigt at tage diskussionen om universiteternes fremtid op og kræve at vi får videregående uddannelser med plads til alle, ikke kun eliten, hvor forskning i samfundsrelevant viden prioriteres over erhvervsrelevant viden, elevdemokrati over topstyring, kollektivitet og over egoisme.

Kort sagt, uddannelse for livet – ikke erhvervslivet.

Flere artikler fra nr. 300

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Uddannelse

Se flere artikler af forfatter:
Sonja Andersen Lange

Siden er vist 3039 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside