Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 304 – 2. december 2010 – side 13

Kamp for homoseksuelles rettigheder

Helle S Nielsen

Mens tiltrækning mellem mennesker af samme køn har eksisteret til alle tider og i alle kulturer, har det set noget anderledes ud med homoseksuelles vilkår og rettigheder.

I Danmark har homoseksuelle i dag opnået en række rettigheder, de ikke havde for bare nogle få årtier siden. I 1989 blev registreret partnerskab mellem mennesker af samme køn tilladt. I 1996 vedtog man loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, og i 2009 fik homoseksuelle par lov til at adoptere. Kunstig befrugtning af lesbiske og enlige kvinder blev forbudt i 1997, for derefter at blive tilladt igen i 2007.

Men for det første er homoseksuelle stadig ikke ligestillet med heteroseksuelle, for det andet sikrer de formelle rettigheder ikke mod den diskrimination, der opleves i hverdagen eller et stigende antal hate crimes begået mod blandt andet homoseksuelle.

Familien

Diskriminationen mod homoseksuelle – og andre der afviger fra den seksuelle norm – har dybe rødder i klassesamfundet. For magthaverne er homoseksualitet en trussel, fordi det opstiller alternativer til det traditionelle familieliv og kønsrollemønster, og derved angriber kernefamilien som institution.

I klassesamfundet har familien været med til at strukturere vores liv og samfund, tegnet normen for seksualitet og kønsroller og været et instrument til at fastholde et ulige samfund med udnyttelse af arbejdere, undertrykkelse af kvinder og forfølgelse af seksuel afvigelse. Denne ideologi fastholdes og forstærkes dagligt af medier, lovgivning og en række af samfundets institutioner.

Både kategoriseringen og undertrykkelsen af homoseksuelle er en konstruktion, der gavner magthaverne i et kapitalistisk samfund. Som med al anden undertrykkelse kan den splitte arbejderklassen og spille folk ud imod hinanden frem for mod systemet.

Tolerance

I dag tegnes der gerne et billede af, at vi herhjemme har opnået en meget høj grad af tolerance og frihed. Her bør det ikke overses, at der er gode penge at hente i såkaldt ‘pink economy’, der forstærker en stereotyp forestilling af homoseksuel stil, udseende og forbrug. På samme måde er pride-paraderne, der finder sted i mange europæiske lande, i høj grad blevet til kommercialiserede og apolitiske begivenheder, der ikke udfordrer noget.

Magthaverne gør sig gerne til fortalere for kvinders og homoseksuelles rettigheder når det gælder om at udstille muslimer som specielt undertrykkende og homofobiske, for at retfærdiggøre krigene i mellemøsten og danne grobund for en racisme, der splitter arbejderklassen yderligere.

De friheder og rettigheder homoseksuelle har opnået er defineret af og indbygget i kapitalismen og derfor både begrænsede og skrøbelige.

Fremskridt

Historisk set er de største fremskridt opnået, når kampen for seksuel frigørelse og homoseksuelles rettigheder har været en del af en større kamp mod systemet.

Den russiske revolution i 1917 førte til nogle af de hidtil største forbedringer af homoseksuelles rettigheder. Der skete en reformation af familien skabt af arbejderklassen, og en frigørelse hvor stat og samfund ikke længere blandede sig i intime og seksuelle forhold.

Også i Tyskland og USA har kampen oplevet størst fremgang, når den har bygget på revolutionære ideer og været sammenkoblet med arbejderklassens kamp for den enkeltes frihed og magt over sit eget liv.

Omvendt har den lidt nederlag, når den har begrænset sig til klassesamfundets og kapitalismens rammer og ikke sat spørgsmålstegn ved kernefamilien eller identificeret sig med andre undertrykte.

Den reelle frihed opnås kun ved en komplet forandring af systemet.

Se også:
SAA 304: Drab på homoseksuelle ok ifølge FN

Flere artikler fra nr. 304

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Bøsser-lesbiske-trans

Se flere artikler af forfatter:
Helle S Nielsen

Siden er vist 2854 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside